Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Helsingin hiippa­kunnan tuomio­kapituli erotti yksimielisesti Kai Sadinmaan pappis­virasta

 

Kai Sadinmaa

Kai Sadinmaa menettää pappisvirkansa. Sadinmaa ei tuomiokapitulin mukaan ole halunnut vastata kysymyksiin, joiden perusteella hänet pidätettiin tammikuussa pappisvirasta.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Kai Sadinmaan menettämään pappisvirkansa. Kapituli oli päätöksessään yksimielinen. Tuomiokapitulin mukaan Sadinmaan julkilausumat näkemykset evankelis-luterilaisen kirkon pappisviran kumoamisesta ja papiksi vihkimisen tarpeettomuudesta eivät ole kirkon tunnustuksen mukaisia. Kapituli määritteli kirkon tunnustuksen vastaiseksi myös Sadinmaan kehotuksen viettää ehtoollista ilman pappia.

Sadinmaa on esittänyt myös, ettei papinvirassa ole välttämätöntä alistua piispojen kaitsentaan. Piispan kaitsennasta irtisanoutuminen ja siihen kehottaminen merkitsee kapitulin mukaan pappisviran olemuksesta ja velvollisuuksista irtisanoutumista.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Tuomiokapituli antoi prosessin aikana Sadinmaalle mahdollisuuden vetää lausumansa takaisin ja näin osoittaa halunsa pysyä kirkon tunnustuksessa. Kapitulin mukaan Sadinmaa ei kuitenkaan halunnut vastata kysymyksiin eikä ollut valmis antamaan lausumistaan kapitulille lisäselvityksiä.

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)