Elämäntaito: Tuore tutkimus paljastaa: Pojat aiempaa uskonnollisempia, tytöt voivat huonosti ja etääntyvät uskonnosta Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Helluntailaisilla Piensoho-gate – Pastori painottaa, ettei aja avioliittokäsityksen muuttamista – ”Hän ei onnistunut kovin hyvin” – ”Massapsykoosia ja lynkkausmielialaa”

 
Stockholm Filadelfia Niklas Piensoho

Niklas Piensoho kuvaili marraskuun alussa näkemystään homoseksuaalisuudesta seurakunnissa. Stockholm Filadelfia -seurakunnan johtaja on saanut osakseen sekä ymmärrystä että vahvaa kritiikkiä. (Kuvat Wikimedia Commons)

Helluntaiseurakunnissa keskustellaan seksuaalivähemmistöjen läsnäolosta ja palvelutyöstä seurakunnissa. Avioliittokäsityksen muuttamiseksi ei Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtajan mukaan ole juurikaan sisäistä painetta.

Stockholm Filadelfia -seurakunnan johtava pastori Niklas Piensoho piti keskiviikkona 3. marraskuuta Polttavia kysymyksiä -opetusillan, joka oli otsikoitu raflaavasti nimellä Sodoma ja Gomorra. 

Opetusilta linkissä. Videolla ei ole tekstitystä.

Karas-Sana Neliöb. 4.-10.12. MJa

Piensoho asettui puheessaan edustamaan kantaa, jossa 1. Mooseksen kirjan kuvauksessa Jumalan tuomion kannalta olennaista oli Sodoman ja Gomorran kaupunkien asukkaiden yleinen pahuus, ei heidän pyrkimyksensä homoseksuaaliseen raiskaukseen Lootin luona vierailevia enkeleitä kohtaan. Piensohon mukaan tulkinta Raamatun kuvauksesta on ”leimannut kristittyjen suhdetta homoseksuaalisuuteen”. 

Jäi sellainen mielikuva, ettei Piensoho onnistunut kovin hyvin.  

Opetustunnin kysymys- ja vastausosiossa Piensoholta kysyttiin muun muassa, voiko homoseksuaalisessa suhteessa elävä pelastua. Piensoho ei halunnut vastata kysymykseen suoraan, vaan ilmoitti, ettei ”halua ottaa Jumalan paikkaa”.  

Piensoho totesi, että helluntailiikkeen linja on, että avioliitto on solmittavissa vain miehen ja naisen välisenä, eikä hän ole muuttamassa linjaa. ”Mahdolliset muutokset täytyy tehdä yhdessä”, hän sanoi. 

Kysyttäessä johtajuudesta seurakunnassa Piensoho vastasi, että keskeisin ominaisuus johtajalle on sopivuus johtajaksi. ”Vastauksena kysymykseen, voiko homoseksuaalinen henkilö olla johtaja seurakunnassa, vastaukseni on kyllä”, hän sanoi. 

Kohua herätti myös Piensohon toteamus, ettei homoseksuaalista suhdetta mainita Raamatussa syntinä. ”Mutta se mainitaan asiana, jonka vuoksi ihminen ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”, Piensoho pyöritteli. 

Toissa viikolla julkaistu, Paavalin kirjeisiin keskittynyt opetussarjan toinen osa oli luonteeltaan samanlainen. Siinä Piensoho muun muassa tulee lopputulemaan, jossa homoseksuaalisia suhteita on kahdenlaisia: niitä, joissa ihminen on vaihtanut tietoisesti vaihtanut heteroseksuaalisen elämän homoseksuaalisuuteen, ja niitä, joissa ihminen on syntymästään saakka homoseksuaalinen. 

Jälkimmäisen kaltaisen homoseksuaalisuuden, ja myös suhteen, Piensoho olisi valmis hyväksymään. 

 

Reaktiot opetukseen Ruotsin helluntailiikkeen piirissä ovat vaihdelleet ymmärtävistä jyrkän kielteisiin. 

Dagen-lehdessä julkaistun kahdentoista lähetysjärjestön allekirjoittaman julkilausuman mukaan kyseessä on ”vaarallinen teologinen suunnanmuutos”. 

Ruotsin helluntaikirkon johtaja Daniel Alm painotti Dagenissa muuttumatonta avioliittokäsitystä ja koko seksuaalisuuskysymyksen tarkastelua sen kanssa. 

– Me emme tule koskemaan avioliittonäkemykseemme. Se on määritelty sellaiseksi kuin se on.  

– On kysymys siitä, miten suhtaudutaan yksittäisiin ihmisiin, ja siinä seurakunnat voivat työskennellä eri tavoin. Niklaksen valinta on kokeilla omaa tapaansa, toiset tekevät kuten minä eli keskittyvät siihen, mikä on keskeistä uskossa, ja käsittelevät näitä asioita enemmänkin pastoraalisena dialogina, ei niinkään opetuksessa. 

 

Syntyviin mielikuviin reagoidaan valtavalla raivolla. 

 

Viime viikolla Niklas Piensoho osallistui pohjoismaisten lähetysjohtajien tapaamiseen Tansanian Mwanzassa. Konferenssissa Piensoho kommentoi tilannetta ja opetuksiaan. 

– Piensoho kertoi seurakunnan ja hänen itsensä käyvän kipeää prosessia seurakunnan sisällä olevien homeseksuaalisuutta kokevien kohtelusta. Heillä on aiheesta monia vaikeita kokemuksia lapsiperheistä itsemurhiin asti, Tampereen helluntaiseurakunnan johtaja Usko Katto kommentoi keskusteluja Tansaniassa. 

– Prosessi on kesken. Millaisiin käytännön ratkaisuihin he päätyvät, on vielä avoinna. Hyvä, että heillä on rohkeutta käsitellä tätä kuumaa aihetta ja tulla myös väärinymmärretyksi ja väärintulkituksi. 

 

Ruotsinsuomalaisten helluntaiseurakuntien mediapastori Timo Pellinen nostaa asiassa esiin opetuksen ajankohdan ja uskoo myös poliittisen tilanteen vaikuttavan Piensohon puheisiin. Helluntailaisten vastaanottamia kehitysyhteistyövaroja on kyseenalaistettu vedoten seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuustavoitteisiin. 

– Mitä teemme, jos tukirahat loppuvat? Emme pysty tekemään samalla tavalla sosialista työtä ja kehitysyhteistyötä. 

Pellinen ei usko, että Niklas Piensohon asema seurakunnan johtajana olisi uhattuna. 

– Hänen ajatustensa takana on seurakunnassa vahva tuki. 

Pellinen puhui aiheesta RV Podcastissa. 

 

Suomessa Niklas Piensohon ajatukset saivat nopeasti palstatilaa sosiaalisessa mediassa. Näkemysten toisessa ääripäässä pohjoismaisen helluntailiikkeen katsottiin luisuvan lankeemukseen Tukholman puheiden kannustamana, toisella laidalla iloittiin ja katsottiin helluntaiseurakuntien teologian olevan muuttumassa myönteiseksi katsottavaan suuntaan. 

Tutkija ja tohtori Matti Kankaanniemi piti voimakkaan kielteisiä reaktioita ylimitoitettuina. 

– Kysymys- ja vastaustilanteet ovat vaikeita. Puuttuu etukäteinen valmistelu ja tarkentavat dialogit, jolloin viesti jää aina vajaaksi. 

– Syntyviin mielikuviin myös reagoidaan valtavalla raivolla ja kiihkolla. Ihmiset eivät ymmärrä kieltä eivätkä voi tarkistaa asioita. Leimahtaa massapsykoosin omainen lynkkausmieliala, jossa jokaisen täytyy kertoa, että hän itse kuuluu oikeamielisten joukkoon, Kankaanniemi kritisoi RV Podcastissa. 

 

Suomen helluntaikirkon johtaja Esko Matikainen pohti asetelmaa, jossa Tukholmassa käytävät keskustelut tuntuvat merkitsevän paljon myös suomalaisille helluntailaisille. 

– Estradi [Filadelfiaseurakunta] on arvovaltaisin, mitä pohjoismaisessa helluntailaisuudessa on. Sikäli ei ole ihmeellistä, että puheet herättävät huomiota. 

– Piensoho sanoitti linjaa, joka on olemassa, mutta rakensi myös toisen tulkintavaihtoehdon rinnalle. Hän yritti ratkaista sielunhoidollisen ongelman teologialla. Jäi sellainen mielikuva, ettei hän onnistunut tässä kovin hyvin, Matikainen kommentoi. 

– Avioliittokäsityksen muuttamiseksi ei nähdäkseni ole helluntaiseurakuntien sisältä juurikaan painetta.

 

Uutinen on tiivistelmä RV Podcastin jaksosta, joka on kuunneltavissa YouTubessa ja Spotifyssa .