Hautaustoimistojen Liitto toivoo, että läheisten osallistuminen hautajaisiin mahdollistettaisiin tasapuolisesti

 

Kuva Sari Savela

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry kritisoi kannanotossaan kuuden hengen rajoitusta hautajaisissa. Se voi tarkoittaa, että kaikki lähiomaiset eivät pääse saattamaan vainajaa.

Helsingin ja Espoon hiippakunnissa pidettäviin hautajaisiin saa osallistua voimassa olevien rajoitusten mukaan vain kuusi henkilöä sekä tarvittavat seurakunnan työntekijät. Suomen Hautaustoimistojen Liiton mukaan jotkut seurakunnat ja niiden yksittäiset päättäjät ovat tulkinneet rajoituksiin liittyviä ohjeistuksia liian tiukasti.

Seurakuntalainen julkaisee Suomen Hautaustoimistojen Liiton julkaiseman kannanoton kokonaisuudessaan.

IK-opisto Neliöb. 19.2.-3.3.

”Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry esittää huolestumisensa hautajaisten järjestämiseen liittyvistä rajoituksista ja niiden tulkinnasta koronapandemian aikana. Hautajaiset ovat vainajan läheisille viimeinen mahdollisuus jättää jäähyväiset, ja niihin osallistuminen on tärkeä osa surutyötä. Hautajaisten ajankohtaa ei ole mahdollista valita itse, kuten monien muiden tilaisuuksien kohdalla on.

Rajoituksilla pyritään aiheellisesti estämään tartunnan leviämistä, mutta on syytä tarkastella kriittisesti sitä, ovatko hautajaiset tilaisuus, jossa tarvitaan kaikkein tiukin linja rajoitusten noudattamiseen. Hautajaiset voidaan suunnitella ja järjestää turvallisesti myös niin, että lähimmät ihmiset pääsevät niihin osallistumaan. Hautajaiset eivät tiettävästi ole merkittävä altistumisten ja tartuntaketjujen lähde.

Hautajaisissa kohtaavat yleensä jatkuvasti toisiaan muutenkin tapaavat ja usein samassa taloudessa asuvat ihmiset. Tilaisuus voidaan pitää suurelta osin ulkotiloissa haudalla, kirkoissa ja kappeleissa, joissa on tilaa noudattaa turvavälejä ja todellisuudessa hautajaistilaisuuden kesto on usein lyhyempi kuin asiointi esimerkiksi ruokakaupassa. Papin, kanttorin tai suntion ei tarvitse olla lähempänä saattajia kuin turvavälit määräävät. Normaalit suojautumiskeinot kuten maskin käyttö, käsien pesu ja fyysisen kontaktin välttäminen luonnollisesti voidaan ottaa huomioon. Seurakunnat suojelevat omaa henkilökuntaansa, muttei silti tulisi unohtaa niiden tehtävää omaisten tukena kuoleman hetkellä.

Seurakuntien rooli rajoitusten tulkinnassa ja hautajaisjärjestelyjen mahdollistamisessa on merkittävä. Piispojen puheenvuoroissa on korostettu omaisten mahdollisuutta pystyä osallistumaan hautajaisiin, ja myös pääministeri on korostanut, ettei ohjeistuksia ole tehty koskemaan hautajaisia. Aluehallintovirastojen ohjeistukset eivät sellaisenaan koske seurakuntia, vaan seurakunnat tulkitsevat hautajaiset yleisötilaisuudeksi. Käytännössä omaiset kutsuvat saattojoukon tilaisuuteen, ja hautajaistilaisuuden luonne on yksityinen.

Seurakuntayhtymillä ja hautausmailla on itsenäinen päätäntävalta tiloihinsa ja käytäntöihinsä liittyvissä asioissa. Paikoittain seurakunnat ja niiden yksittäiset päättäjät ovat tulkinneet rajoituksiin liittyviä ohjeistuksia hyvin tiukasti. Aikaisemman 10 hengen rajoituksen sijaan on paikoittain rajoitus tiukennettu kuuteen henkeen sisältäen papin ja kanttorin, jolloin omaisia saa olla paikalla neljä. Tämä tarkoittaa, että edes puoliso ja lapset eivät voi tiukimmassa tulkinnassa osallistua hautajaisiin. Tulkinta ei kuitenkaan ole sama kaikkialla maassa ja se laittaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Seurakunnan tehtävä ei myöskään ole päättää siitä, kuka on vainajalle riittävän läheinen osallistuakseen hautajaisiin.

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry pyytää kirkkohallitusta ja Aluehallintovirastoja antamaan riittävät ohjeistukset hautajaisten järjestämiseen ja niihin kohdistuviin rajoituksiin niin, ettei niitä ole eri tahoilla mahdollista tulkita omalla tavallaan ja että läheisten osallistuminen mahdollistetaan tasapuolisesti.”

Kyllikki Forsius

puheenjohtaja

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n hallituksen puolesta