Hallituksen esitys: Sulkutilassa jumalanpalvelukseen osallistuminen ei mahdollista

 

Messu Oulussa Pyhän Andreaan kirkossa 4.2.2018. Kuva: Kirkon kuvapankki/Sanna Krook

Hallitus on julkaissut lakiesityksen, jossa liikkumista rajoitetaan tilapäisesti pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Esityksen mukaan osallistuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin ei ole mahdollista sulkutilan aikana.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus uskonnon ja omantunnon vapaus. Se tarkoittaa oikeutta tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. Uskonnonvapauslain nojalla seurakuntien on ollut mahdollista kokoontua yhteen myös korona-aikana. Tosin monissa seurakunnissa on noudatettu aluehallintoviraston määräyksiä, ja esimerkiksi jumalanpalveluksiin on voinut osallistua vain verkon välityksellä. Joissakin seurakunnissa on kuitenkin koko ajan kokoonnuttu paikan päälle. Esimerkiksi Suomen katolisissa seurakunnissa ihmiset ovat voineet koronatilanteesta huolimatta kokoontua yhä messuun.

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jossa ehdotetaan rajoituksia, jotka tilapäisesti rajaavat ihmisten oikeutta harjoittaa uskontoa. Ehdotettujen rajoitusten mukaan esimerkiksi osallistuminen jumalanpalvelukseen tai seurakunnan rukoushetkeen ei olisi mahdollista sulkutilan aikana. Ainoastaan osallistuminen hautajaisiin tai kahdenkeskinen sielunhoitotapaaminen seurakunnan työntekijän kanssa olisi sallittua.

IK-opisto Neliöb. 19.2.-3.3.

Luonnoksen mukaan liikkuminen olisi mahdollista välttämättömissä syissä, kuten työssä, kaupassa tai apteekissa käymisen vuoksi. Sen sijaan osallistuminen jumalanpalvelukseen ei ole välttämättömäksi rinnastettava syy.

”Ehdotettu sääntely merkitsee syvälle käyvää rajoitusta uskonnonvapauden piiriin olennaisesti kuuluvaan uskonnonharjoittamisen mahdollisuuteen. Rajoitus olisi kuitenkin ajallisesti ja alueellisesti mahdollisimman rajattu, eikä se estäisi ihmisiä osallistumasta esimerkiksi verkon välityksellä järjestettäviin uskonnollisiin tilaisuuksiin taikka muutoin harjoittamasta uskontoaan. Rajoituksen voidaan katsoa olevan tässä esityksessä selostetuin tavoin välttämätön ja oikeasuhtainen toimenpide väestön terveyden ja viime kädessä ihmisten oikeuden elämään turvaamiseksi”, esityksessä todetaan.

Liikkumisrajoitusten tärkein tavoite on vähentää ihmisten välisiä tapaamisia ja lähikontakteja, jotta koronaviruksen leviäminen saataisiin taltutettua. Rajoitusten tarkoitus on suojata ihmisiä vakavalta tartuntataudilta ja varmistaa terveydenhuollon kantokyky.