Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Filosofi Vishal Mangalwadi: ”Kaikki hyvä länsimaissa pohjautuu Raamattuun”

 

Länsimaiden sivilisaatio on rakennettu raamatullisille ihanteille, joista on alettu viime vuosikymmeninä luopua. Tuhoaako länsi nykyisillä arvovalinnoillaan tulevaisuutensa?

Pohjoismaissa puhekiertueella olleen lakitieteen tohtori, filosofi ja kirjailija Vishal Mangalwadi uskoo, että 500 vuotta maailman sivilisaatiota johtanut länsi on kovaa vauhtia tuhoamassa itsensä.

– Se on kuin kaunis leikkokukkakimppu, joka on tuhonnut ne voimat ja ihanteet, jotka loivat pohjan vapaudelle, talouden kukoistukselle, ihmisarvolle, tulevaisuudelle, koulutukselle ja oikeudenmukaisuudelle, Mangalwadi kuvaa.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

– Ihanteet, jotka ovat peräisin Raamatusta, olivat perustana modernille länsimaailmalle. Länsi on nyt katkaissut omat juurensa. Siksi kukat kuihtuvat.

Kirjailija on vakaasti sitä mieltä, että kaikki hyvä länsimaissa pohjautuu Raamattuun.

Demokratialla on kristilliset juuret

– Lännen yliopistoissa ja älymystön piirissä ollaan enimmäkseen tietämättömiä siitä, miksi länsimaat eroavat muusta maailmasta. He opettavat, että Lännen sivilisaation perusta on Kreikassa, Roomassa tai Ranskan vallankumouksessa ja valistusaatteessa, Vishal Mangalwadi sanoo.

Se ei ole kuitenkaan totuus. Esimerkiksi yliopistojen juuret juontavat roomalaiskatolisen kirkon luostareihin, joissa tarjottiin nuorille munkkikokelaille opetusta latinan kielellä. Uskonpuhdistuksen ansiosta koulutus levisi eri maihin ja sitä oli lopulta mahdollisuus saada omalla äidinkielellä. Antiikin Kreikan ansioksi usein luettava demokratiakin on kristinuskon peruja.

– Sana demokratia tulee Kreikasta, mutta järjestelmä, jossa kansa valitsi omat johtajansa, toteutui ensimmäisenä Skotlannissa uskonpuhdistuksen jälkeen, Mangalwadi korjaa.

Lähetystyön myötä raamatulliset arvot levisivät muualle maailmaan. Nykypäivänä esimerkiksi Intiassa saadaan nauttia samoista etuoikeuksista kuin mitä länsimaissa on nautittu vuosisatoja.

– Moderni Intia on syntynyt Raamatun perustalta. Kaikki siellä oleva hyvä on Raamatun ansiota. Mutta maamme historioitsijat ja älymystö eivät myönnä sitä, Vishal Mangalwadi toteaa.

Sukupuolettomuus kumpuaa panteismista

Intiassa syntynyt, mutta Yhdysvalloissa asuva Mangalwadi näkee, että länsimaissa jalansijaa saanut gender-ideologia nousee hindulaisuuden monismista ja panteismista. Monismin mukaan kaikki on yhtä, ja panteismissa jumala on sama kuin kaikkeus. Monismin ja panteismin mukaan mies ja nainen voivat olla jumalia.

– Sekä hindulaisen fysiologian, johon perustuu tantra, että buddhalaisen fysiologian mukaan jokaisessa on sekä miespuolista että naispuolista energiaa, Vishal Mangalwadi kertoo.

– Hinduismin tai buddhismin mukaan miehen, joka haluaa valaistua, pitää luopua vaimostaan, jotta hän voi löytää oman naiseutensa ja mieheytensä.

Länsimaissa panteistista maailmankuvaa edustaa Carl Jungin ajatus kollektiivisesta eli yhdestä universaalista tietoisuudesta.

– Jos kaikki on yhtä, hyvän ja pahan, oikean ja väärän, toden ja valheen tai miehen ja naisen erilaisuus on harhaa. Mutta läntinen sivilisaatio on rakentunut uskolle kolmiyhteiseen Jumalaan, joka teki ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi.

Mangalwadi uskoo, että kolmiyhteisen Jumalan ja miehen ja naisen erilaisuuden kyseenalaistaminen on johtanut siihen, ettei osata enää määritellä, mikä nainen on.

– Jos sukupuolten välillä ei nähdä mitään eroa, ei voi tietää, mitä on rakkaus, avioliitto, avioero tai perhe. Näin katkeaa yhteys sivilisaation perustaan, jonka juuret ovat Raamatussa.

Vishal Mangalwadi on vieraana medialähetysjärjestö IRR-TV:n Ajassa-ohjelmassa. Ohjelma esitetään TV:n antennikanavalla 16, keskiviikkona 22.5 kello 20.00 ja uusintana sunnuntaina 26.5 kello 20.00. Toimittajana Jori Asikainen.

Ohjelma on katsottavissa myös tästä linkistä.

Elina Uusikylä