Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Fidan ja Kirkon Ulkomaanavun työ saa kehuja ulkoministeriön riippumattomassa arviossa

 

Tansanian FPCT-helluntaikirkko on tehnyt vaikuttamistyötä vammaisten lasten ja nuorten oikeuksien puolesta ja julkaisi ensimmäisenä kirkkona oman vammaisia henkilöitä koskevan ohjeiston. Tangassa toiminut ulkoministeriön rahoittama hanke on vaikuttanut tuhansien vammaisten lasten ja nuorten elämään. Kuva: FIDA/Jani Salokangas

Ulkoministeriö julkaisi viime viikolla toisen osan mittavasta arviointityöstään, joka arvioi ministeriön ohjelmatukea ja humanitaarisen avun tukea saavia järjestöjä ja niiden työtä vuosina 2010–2016.

Fida ja Kirkon Ulkomaanapu olivat mukana arviossa, jossa arvioitiin kuutta eri järjestöä. Arviosta käy ilmi, että Fida ja sen paikalliset kirkkokuntakumppanit toimivat ruohonjuuritasolla ja tavoittavat hyvin paikalliset ja kaikkein köyhimmätkin yhteisöt. Varojen käyttö on tehokasta ja apu menee perille. Ulkoministeriön arvion mukaan myös Kirkon Ulkomaan avun työ on innovatiivista, kustannustehokasta ja tuloksellista. Järjestöjen työ tavoittaa erityisesti haurailla alueilla haavoittuvassa asemassa olevia, köyhiä ja syrjäytyneitä, mikä on hyvin linjassa Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa.Järjestöjen työ pelastaa ihmishenkiä, edistää inhimillistä kehitystä ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa.

Fida ei kopioi itseään vaan voimaannuttaa kirkot toimimaan paikallisyhteisöjen parhaaksi

Fida toimii yhteistyössä pääosin paikallisten helluntaikirkkokuntien kanssa. Arvion mukaan Fidan vaikutus kumppanikirkkoihin on suuri, ja niillä on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

”Keskitymme kumppanuuteen, ja sen toimivuudesta meillä on varmuus ja näyttöä, kuten tämä riippumaton arviointi nyt osoittaa,” sanoo Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola.

”Tuemme kumppaneita, jotta niiden sosiaalinen työ moninkertaistuisi, emmekä luo itsestämme kopioita. Vahvistamme työllämme ensisijaisesti juuri kansalaisyhteiskuntaa”.

Arvioija rohkaisee hakemaan uusia kumppanuuksia helluntaikirkkokuntien ulkopuolelta ja verkostoitumaan vielä aktiivisemmin oppimisen ja asiantuntemuksen vahvistamiseksi.

Suomalaisuus on valttia maailmalla

Fidan varojen käyttö on kustannustehokasta, ja apu menee perille. Arviointi kuitenkin suosittelee keskittämään työtä entistä vahvemmin niin alueellisesti kuin temaattisesti, jotta sen vaikuttavuus kasvaa. Työn pitkäaikaisten vaikutusten seurantaa ja raportointia sekä hankkeiden kestävyyttä tulee kehittää.

Fidan työn arvioitiin vastaavan niin kehityspoliittisia linjauksia kuin hyödynsaajien tarpeita. Fidan humanitaarinen työ noudattaa kansainvälisiä avunannon periaatteita, eikä avunsaajia erotella tai avunantoa ehdollisteta.

Fidan ja sen paikallisten kumppaneiden henkilökunta todettiin arvioinnissa erityisen sitoutuneeksi. Järjestön suomalaisuus tunnistetaan maailmalla ja sitä pidetään myönteisenä ominaisuutena.

Aito ja läsnä oleva kumppani

Ulkomaanavun vahvaa läsnäoloa toimintamaissa ja keskittymistä hauraisiin valtioihin kiitettiin raportissa. Läsnäolo takaa syvällisen ymmärryksen paikallisista olosuhteista sekä tukee työn koordinointia ja tarkoituksenmukaisuutta. Raportti totesi myös Ulkomaanavun maatoimistojen työn kustannustehokkaaksi, vaikka työtä tehdään usein hyvin vaikeissa ja haasteellisissa oloissa.

Paikallistuntemuksen ansiosta Ulkomaanapu pystyy jakamaan ajantasaista tietoa toimintamaistaan myös Suomessa yhteistyökumppaneille sekä vaikuttamaan tehokkaasti paikallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ulkomaanavun kumppanit kokevat yhteistyön järjestön kanssa aidoksi kumppanuudeksi. Ulkomaanavun niin itseltään kuin kumppaneiltaan vaatima läpinäkyvä ja vastuullinen toimintatapa on rakentanut luottamusta jopa konfliktialueilla. Myös rahoittajat arvostavat Ulkomaanavun kykyä ja halua toimia alueilla, joilla on vain vähän muita toimijoita paikalla.

Humanitaarisen avun rahoitusta kehitettävä

Kansalaisjärjestöt ovat pyrkineet vahvistamaan linkkiä humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välillä. Tätä kehitystä voitaisiin tukea ulkoministeriössä muuttamalla yksivuotinen humanitaarinen apu monivuotiseksi, todetaan raportissa.

”Nykyiset pitkittyneet humanitaariset kriisit vaativat pidempää läsnäoloa jatkuvuuden ja tehokkuuden turvaamiseksi. Humanitaarisen avun rahoituksen pitäisi olla nykyistä joustavampaa”, toteaa Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

***

Ulkoministeriön tilaama riippumaton järjestöarviointi tehdään kolmessa osassa. Ensimmäinen osa valmistui syyskuussa 2016, kolmas valmistuu elokuussa 2017. Nyt arvioidut järjestöt olivat Fida, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Suomen Punainen Risti ja Suomen World Vision.