Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Fida on mukana koronan vastaisessa taistelussa Aasiassa

 

Fida jakaa Nepalissa hätäapua yhteistyössä paikallishallinnon kanssa. Jo yli 18 000 henkilöä on saanut ruoka-apua.

Koronapandemia on haastanut Fidan kehittämään nopeasti uudenlaisia toimintatapoja myös Aasiassa tehtävässä työssään. Erilaiset verkostot ovat osoittautuneet tärkeiksi koronavalistustyössä.

Fida tekee Aasiassa kumppaniensa kanssa kehitysyhteistyötä kuudessa maassa – Nepalissa, Bangladeshissa, Laosissa, Bhutanissa, Kambodzassa ja Myanmarissa. Niissä on otettu uusia, luovia työskentelytapoja nopeasti käyttöön ja monet toiminnot ovat siirtyneet koronarajoitusten vuoksi internetiin. Aasiassa Fida on keskittynyt erityisesti koronan ja sen vaikusten torjuntaan – oikean tiedon välittämiseen, ruoanjakeluun köyhimpien ihmisten parissa ja lasten kotoa käsin tapahtuvan koulunkäynnin tukemiseen.

Laosissa nuoret fokuksessa

Nhomsamay Phathana kertoo terveisiä Kaakkois-Aasiassa sijaitsevasta vehreästä Laosista. Hän toimii koordinaattorina Fidan nuorisokeskuksessa. Phathana opettaa vanhempia ja opettajia tuntemaan lasten oikeuksia ja ottamaan vastuuta heidän hyvinvoinnistaan. Nuorisokeskuksella oli jo ennen koronakriisiä Facebook-sivusto, jolla oli paljon nuoria seuraajia. Sen kautta työntekijät ovat saaneet välitettyä ajantasaista ja oikeaa tietoa koronasta sekä pidettyä yhteyttä nuorten vanhempiin.

KRS Krito 10.-23.6.

– Ennen ulkonaliikkumiskiellon alkamista ehdimme pitää nuorille koulutusta koronan ennaltaehkäisystä. Nyt meillä on ollut käynnissä ”Pysy kotona” -kampanja Facebook-liven kautta. Olemme myös jakaneet keskuksemme Facebook-sivuilla tietoa mielenterveydestä ja vanhemmuudesta sekä videoita, joilla kerrotaan koronaviruksen ennaltaehkäisystä. Verkon välityksellä tapahtuvat ryhmäkeskustelut ovat saaneet nuorilta kiitosta – heille on tärkeää saada jutella ihmisten kanssa myös nyt, kun koulut ovat kiinni eikä kavereita voi tavata, Phathana sanoo.

Ruoka-apu helpottaa köyhien perheiden hätää Nepalissa

Koronapandemia lisää tarvetta ruoka-avulle maailman köyhimmissä maissa. Koronaviruksen leviäminen Nepalissa onnistuttiin aiemmin jo pysäyttämään järeillä toimilla ja ulkonaliikkumiskiellolla, mutta toukokuun toisella viikolla korona alkoi levitä Etelä-Nepalissa. Alueella pelätään nyt nälänhätää. Maattomilla ei ole ruokavarastoja, ja kun he eivät pääse hankkimaan päiväpalkkaa maanomistajien pelloille, heillä ei ole varoja, joilla hankkia ruokaa.

Nepalissa Fida tekee yhteistyötä monien toimijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on ollut yhteistyö paikallishallinnon kanssa sen varmistamiseksi, että kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat perheet saavat apua. Heille jaetaan yhteensä lähes 9000 avustuspakettia, joiden avulla he pärjäävät noin kuukauden ajan. Paketti sisältää muun muassa riisiä, linssejä, suolaa ja ruokaöljyä sekä käsienpesuaineita.

Fidan yhteistyökumppani jakaa ruokaa Terain tasangolla Etelä-Nepalissa. Alueella pelätään nälänhätää ja varsinkin maattomien tilanne on huolestuttava.

– Nepalissa koronasta kertovia materiaaleja on käännetty eri kieliryhmien äidinkielille ja tietoa levitetään sosiaalisen median kanavien, radio-ohjelmien ja puhelinsoittojen avulla. Ihmisiltä saadun palautteen mukaan koronatiedosta on ollut suunnattomasti hyötyä taudin ehkäisyssä – erityisesti sosiaalinen loitontaminen ja käsienpesu ovat olleet tehokkaita ja käytännöllisiä keinoja ehkäistä koronaa. Ruoan avustusjakelu on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi auttaa heitä, jotka ovat riippuvaisia päivittäisistä tuloistaan ja joiden elannonsaantia sulkutila on hankaloittanut, hanketyöntekijä Dhan Khatri kertoo.

Bangladeshissä tukea etäopetukseen

Yksi maailman tiheimmin asutuista maista, Etelä- Aasiassa sijaitseva Bangladesh, kamppailee koronan mukanaan tuomien haasteiden kanssa. Bangladeshissa asuu 170 miljoonaa ihmistä Lapin kokoisella maa-alueella, joten turvavälien pitäminen on hankalaa. Maassa on virallisesti noin 17 000 koronatartuntaa.

Lähes 40 prosenttia bangladeshilaislapsista jättää koulunsa kesken – usein pojat joutuvat töihin hankkimaan elantoa perheelle ja yli puolet tytöistä joutuu naimisiin alaikäisinä. Koronapandemian vuoksi lapset ovat yhä suuremmassa vaarassa tippua koulupolulta. Monilla ei ole savesta ja pellistä tehdyissä asumuksissaan sähköjä eikä internetyhteyttä. Sen vuoksi opettajat ovat keksineet luovia tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä kotonaan. Opettajat ovat oppilaisiinsa yhteydessä puhelimitse ja tarvittaessa käyvät myös heidän kodeissaan, sillä aina puhelinyhteyttäkään ei ole.

Partho Mullick toimii kenttätyöntekijänä Fidan Bangladeshin koulunkäynnin edistämishankkeessa. Hän kuvaa, että perheet ovat hyvin turhautuneita tilanteeseen, jossa heiltä on yhtäkkiä viety toimeentulo.

– Yritämme rohkaista heitä esimerkiksi järjestämällä ruoka-apua ja erilaisia nettikursseja. Vanhemmat toivovat kovasti, että lasten koulunkäynti voisi jatkua, vaikka kouluihin ei pääsekään, sillä pitkä poissaolo koulusta voi vaikuttaa todella haitallisesti lasten tulevaisuuteen. Olemme räätälöineet

Korona leviää Bangladeshissa ja syventää köyhyydessä elävien hätää. Fidan bangladeshilainen kumppani on jakanut ruokaa jo 400 perheelle.

opettajille materiaaleja kotiopintoja varten ja muuta opetuksen tukea, Mullick kertoo ja jatkaa:

– Opettajat ovat olleet innoissaan ja kiitollisia. He osallistuvat verkostojensa kautta myös koronatiedon levittämiseen. Sosiaalinen media on otettu tehokkaasti käyttöön. Olemme lisänneet yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja olemme onnellisia siitä, että yhteistyö viranomaisten kanssa toimii hyvin. Paikallisen hallinnon edustaja on ollut läsnä, kun olemme jakaneet ruoka-avustusta. Tässä haastavassa tilanteessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Teksti: Katja Köykkä

 

 

 

 

 
Fida artikkeli