Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Fida ja helluntaikirkot maailmanlaajuiseen yhteistyöhön koronakriisissä

 

Helluntaikirkkojen kansainvälinen avustusverkosto teki pandemian seurauksena yhdessä lähetysjärjestöjen kanssa ohjeistuksen seurakunnille. Se saavuttaa kirkkojen kautta jopa 100 miljoonaa ihmistä. Fida oli yksi ohjeiston laatijoista.

Fida teki yhteistyössä helluntaikirkkojen kansainvälisen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun verkoston kanssa koronapandemiaan liittyvän ohjeiston, jota on jaettu Fidan toimintamaissa useilla kielillä. Ohjeiston tarkoitus on auttaa seurakuntia toimimaan viruksen pysäyttämiseksi ja tukemaan seurakuntalaisiaan ja yhteisöjään koronakriisin keskellä. Oikean tiedon antaminen ja väärän tiedon kumoaminen on tärkeää erityisesti sellaisen väestön keskuudessa, joka ei voi hankkia oikeaa tietoa itse.

Kehittyvät maat kärsivät eniten pandemiasta

Kun kriisi syntyy, haavoittuvassa asemassa olevat kärsivät eniten. Miten koronapandemian vaikutus näkyy vammaisten, lasten, vanhusten, slummien asukkaiden, pakolaisten tai syrjäytyneiden elämässä? Moni on riippuvainen muiden avusta ja tarvitsee suojelua. Nyt monessa maassa vaaditaan fyysistä eristäytymistä. Se on käytännössä mahdotonta tiheästi asutuissa paikoissa, kuten slummeissa. Miten erityisryhmät selviytyvät? Mitä tehdä, kun menettää työnsä, liikkumista rajataan eikä voi etsiä uutta työtä? Ei voi ostaa ruokaa, koska säästöjä ei ole.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

YK:n kehitysohjelma UNDP arvioi koronakriisin aiheuttaman tulonmenetyksen kehitysmaissa ylittävän 200 miljardia dollaria eli 185 miljardia euroa. Afrikassa pelätään, että noin puolet työpaikoista häviää. Taloudellisten ongelmien lisäksi aiheutuu paljon muita ongelmia, kun paljon ihmisiä rajataan pienelle alueelle: uhkana on perheväkivalta, lasten hyväksikäyttö ja muut sosiaaliset ongelmat.

Yksi tärkeimmistä asioista koronakriisissä on oikean tiedon välittäminen. Hauraissa maissa tiedonkulku on usein haastavaa puutteellisesta infrastruktuurista johtuen. Kriisissä väärä tieto ja huhut leviävät kulovalkean lailla. Helluntaikirkkojen ohjeisto ei korvaa WHO:n ja muiden virallistin toimijoiden informaatiota, vaan täydentää sitä.

Kirkoilla on tärkeä rooli 

Fidan kumppaneina monissa maissa, kuten Burundissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keniassa, Tansaniassa ja Ugandassa, ovat helluntaikirkot. Niillä on pitkä historia ja ne ovat näissä maissa tärkeä osa yhteiskuntaa.

– Kirkkojen verkostot kattavat miljoonia ihmisiä. He kääntyvät kirkon puoleen, kun tarvitsevat neuvoa ja tukea, niin iloissa kuin suruissa. Kirkon rooli on merkittävä tiedon ja ohjeistuksen levittämisessä sekä terveydenhuollon ja sosiaalisten palveluiden tarjoamisessa, sanoo Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola.

– Seurakunnat seisovat ihmisten rinnalla köyhyydessä ja antavat äänen niille, joiden oma ääni ei muuten kuuluisi. Me haluamme olla osaltamme tukemassa kirkon tärkeää työtä tässä vaikeassa tilanteessa, Hakola jatkaa.

Kirkkojen sulkeminen Itä-Afrikassa auttaa ehkäisemään koronaviruksen leviämistä, kun miljoonat jäävät koteihinsa. Apua silti tarvitaan. Kirkot pitävät jäseniinsä yhteyttä puhelimen, radion, internetin ja sosiaalisen median välityksellä. He saavat koronavalistusta, mutta heille kerrotaan myös toivon viestiä.

Tavoitteena sata maata

Tavoite on jakaa ohjeisto yli sataan maahan seurakunnille sekä lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestöille.

– Koronakriisiohjeistus lähti kirkkokunnille tällä viikolla englannin, espanjan, nepalin, ranskan ja swahilin kielillä.  Lisäksi työn alla on ainakin arabian-, tamilin- ja sinhalinkieliset käännökset, kertoo Fidan aluejohtaja Daniel Lepojärvi Ammanista.

Ohjeistosta on tullut jo hyvää palautetta.

– Se tulee selkeään tarpeeseen. Olemme saaneet innostunutta palautetta muun muassa Tansanian helluntaikirkoilta, jolla on 2-3 miljoonaa jäsentä. Lisäksi sain yhteydenoton Sri Lankasta, jossa kirkkokunnat innostuivat ohjeistuksesta ja päättivät kääntää sen omille kielilleen.

Ohjeistusta välitetään seurakunnille tekstiversion lisäksi myös etäyhteydellä toteutettavilla tapaamisilla. Tällä viikolla järjestetään kansainvälinen webinaari kirkkojen pastoreille, diakoneille ja yhteisötyöntekijöille. Yksi sen puhujista on Suomessakin viime syksynä Fidan kutsumana vieraillut rauhannobelisti, tohtori Denis Mukwege Kongon demokraattisesta tasavallasta.

Lue Kirkkojen koronaohjeisto englanniksi ja muilla kielillä Maailman helluntaiyhteisön PWF sivuilla.

Teksti: Ninarose Maoz  Kuva: Hannu Happonen

 
Fida artikkeli