Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Europarlamentaarikko Sari Essayah vaatii omantunnonvapautta lääkäreille

 

Europarlamentaarikko Sari Essayah vaatii omantunnonvapauden parantamista muun muassa hoitohenkilöstölle.

Europarlamentaarikko Sari Essayah (KD/EPP) vaatii Suomeen ja Ruotsiin terveydenhoitohenkilöstölle vapautta kieltäytyä omantunnonsyistä esimerkiksi abortin suorittamisesta. Essayah puhui Brysselissä 21. kesäkuuta Yleismaailmallisen omantunnonvapauden peruskirjan julkistamistilaisuudessa. Esimerkkinä epäkohdista omantunnonkysymyksissä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tunnetussa Pohjolassa Essayah mainitsi terveydenhoitohenkilöstön omantunnonvapauden puutteet.

 

– Lääkäreillä myös Suomessa ja Ruotsissa pitää olla oikeus valita, osallistuuko raskaudenkeskeytykseen vai ei, aivan kuten muissa EU-maissa. Tähän meitä patistaa myös Euroopan neuvosto, Essayah muistuttaa ja vaatii pikaisia toimia hoitohenkilökunnan omantunnonvapauden turvaamiseksi hallitusohjelman mukaisesti.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Euroopan neuvoston päätöslauselmassa todetaan, että hoitohenkilökunnalla on oltava oikeus ilman mitään sanktioita tai syrjintää kieltäytyä tekemästä tai avustamasta abortin tai eutanasian suorittamisessa. Neuvoston jäsenmaiden tulee kehittää säädöksensä niin, että ne turvaavat henkilöstön omantunnonvapauden. (Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma 1763/2010).

Suomessa hallitusohjelmassa luvataan selvittää, ”onko tarvetta ja mahdollisuuksia säätää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle oikeus eettisin perustein kieltäytyä jonkin työtehtäviin kuuluvan toimenpiteen suorittamisesta ja miten asiakkaiden ja potilaiden turvallisesta hoidosta ja palveluista tuolloin huolehdittaisiin”.

Peruskirja mielipiteen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden tukemiseksi

Yleismaailmallisen omantunnonvapauden peruskirjan tarkoituksena on vahvistaa ja tukea Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen 18. artiklaa koskien mielipiteen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta.

– Myös Euroopassa on tällä saralla paljon tehtävää. Globalisaation edetessä uudenlaiset kysymykset ja haasteet nousevat esiin, totesi europarlamentaarikko Sari Essayah emännöimässään julkistamistilaisuudessa Euroopan parlamentissa Brysselissä.

Omantunnonvapauden peruskirjan on laatinut ja julkaissut laaja ryhmä eri taustoista lähtöisin olevia tieteen ja kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka ovat sitoutuneet edistämään eri tavoin ajattelevien ihmisten oikeuksia omaan vakaumukseensa ja uskontoonsa.