Espoon tuomiokapituli myönsi eron Pohjan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Juha Molarille

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on tänään myöntänyt kirkkoherra Juha Molarille hänen omasta pyynnöstään eron Pohjan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virasta tuomiokapitulin päätöspäivästä 5.5.2011 alkaen.

Kapituli totesi huhtikuisessa kanteluiden johdosta antamassaan päätöksessä, että Molari on käyttänyt epäasiallista kieltä.

Kielenkäyttö on kapitulin mukaan sisältänyt sopimattomia ja vihamielisyyttä osoittavia ilmaisuja sekä ollut tyyliltään uhkaavaa ja kohteitaan ilman perustetta kielteisesti leimaavaa.

Molarin irtisanomisilmoitus saapui kapituliin 26. huhtikuuta.

Tuomiokapituli määräsi istunnossaan 14. huhtikuuta Molarin pidätettäväksi virantoimituksesta samasta päivämäärästä alkaen, kunnes asiat ovat lainvoimaisesti ratkaistu. Kapituli päätti tuolloin toimittaa kanteluasian kurinpitoasiamiehen arvioitavaksi. Kapitulin mukaan Molarin toiminta ja kielenkäyttö on pappisviran haltijalle ja kirkkoherralle sopimatonta.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Lisäksi on kapitulin mukaan seurakunnan toiminnan, hallinnon ja henkilökunnan kannalta kohtuutonta, että seurakunnan kirkkoherra ja ainoa pappi käyttäytyy moitittavalla tavalla. Molari ei ole noudattanut hänelle aikaisemmin samanlaisin perustein määrättyä kurinpitorangaistusta.

 
Artikkelibanneri perussanoma