Hyvät: Äänisisällöt rynnistivät viestintämarkkinoille – Miten pärjää kotimainen kristillinen podcast? Yleinen: ”Osa saattohoitopotilaista kaipaa hengellistä tukea enemmän kuin mitään muuta”

Espoon Kotikirkko tiedotteessaan: Katujumalanpalvelus Espoon Leppävaarassa 11.4. ei ollut lainvastainen

 

Poliisi hajotti Espoon Kotikirkon katujumalanpalveluksen sunnuntaina 11.4. Kuvakaappaus videotallenteesta.

Sunnuntaina 11.4. poliisin hajottaman Espoon Kotikirkko -seurakunnan jumalanpalveluksen ei voida katsoa olevan nykyisen kokoontumislain vastainen. Poliisi hajotti Kotikirkon jumalanpalveluksen Läkkitorilla Espoon Leppävaarassa.

Suomen Baptistikirkkoon kuuluva Espoon Kotikirkko nousi otsikoihin, kun poliisi hajotti seurakunnan jumalanpalveluksen 11.4. Espoon Leppävaarassa. Koolla oli noin 35 seurakuntalaista.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät kuitenkaan koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia tai muuta vastaavaa julkista uskonnonharjoitusta yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa.

Perheniemi Neliöb. 27.3.- MJa

‒ Koska Espoon Kotikirkko -yhteisöllä ei ole omaa tilaa, jumalanpalvelustilana käytetään normaalisti torin vieressä sijaitsevaa Ravintola Sointua. Ravintoloiden sulkemisen myötä jumalanpalvelukset siirrettiin torille. Kyseessä oli jo viides peräkkäinen sunnuntai, kun jumalanpalvelus järjestettiin torilla. Ravintolan ollessa suljettuna viereinen tori on meille se vastaava tila, Espoon Kotikirkko -seurakunnan johtaja Tommi Matikka toteaa seurakunnan lähettämässä tiedotteessa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Oona Mölsä on todennut Kotimaa-lehdelle: ”Asia on tilojen osalta tulkinnanvarainen, mutta lain sanamuodon ja esitöiden perusteella ei nähdäkseni voida täysin kategorisesti todeta, ettei jumalanpalvelusta voitaisi järjestää esimerkiksi sitä varten varatussa ulkotilassa, jos se voitaisiin katsoa laissa tarkoitetuksi vastaavaksi tilaksi. Asiaa täytyy kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti siltä osin, onko kyse kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvasta tilaisuudesta.” Jumalanpalvelus ei ole kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluva tilaisuus.

‒ Tapauksen jälkeen aluehallintovirasto on tämän lisäksi ilmoittanut meille 12.4.2021 kirjallisesti: ”Uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa säätelevät yhdyskunnat itse. Aluehallintovirastolla ei ole lain mukaan toimivaltaa rajoittaa tällaisia tilaisuuksia”, Matikka kertoo.

Luvanvaraisuus tulkinnanvarainen


Poliisi on kertonut julkisuudessa, että sunnuntaina 11.4. järjestetystä jumalanpalveluksesta ei ollut tehty ilmoitusta poliisille.

Poliisin sivuilla kuitenkin sanotaan: ”Aivan kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa. Usein tällaisten tapahtumien luonne on sellainen, että sivullisille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa eikä erillisiä liikennejärjestelyjä vaadita.” Lisäksi Espoon kaupungin sivuilla sanotaan: ”Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, milloin tapahtuma on ilmoitus- ja lupavelvollinen. Pelastuslakiin liittyvän asetuksen mukaan yli 200 henkilön tapahtumat käsitellään yleisötilaisuuksina.”

‒ Tiesimme osallistujamäärän jäävän reilusti alle 200 henkilöön. Kysyimme luvan jumalanpalveluksen järjestämiseen Espoon torikauppiaat ry:ltä, joka hallinnoi Espoon kaupungin alueella toimivia toreja. Sieltä kerrottiin, että kaupungilta ei tarvitse erikseen pyytää lupaa, heidän lupansa riittää, Matikka kertoo.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula on todennut Kotimaa-lehdelle, että turvavälejä ei jumalanpalveluksessa noudatettu.

‒ Espoon Kotikirkon videotallenteista näkee selvästi, että perhekunnat olivat kahden metrin etäisyydellä toisistaan. Yksi julkaisemamme video osoittaa, miten turvavälejä arvioitiin yhteistyössä poliisin kanssa. Poliisi vaati, että saman perheen jäsenetkin tulisi sijoittaa istumaan kahden metrin etäisyydelle toisistaan. Tapahtumassa oli perheillä pieniä lapsia, eikä perheiden hajottamisella ole mitään tekemistä tartuntataudin leviämisen estämisen kanssa eikä tällaista rajoitusta löydy mistään yleisesti saatavilla olevista viranomaisohjeista. Vasta kun poliisit uhkasivat hajottaa kokouksen ja viedä ihmisiä poliisiautoihin, alkoivat ihmiset pitämään toisiaan käsistään kiinni. Poliisia ei missään vaiheessa vastustettu väkivaltaisesti, Matikka painottaa.

Raamattuun uskova kristitty noudattaa lakia

‒ Olemme Espoon Kotikirkossa vakuuttuneita, että Raamattuun uskova kristitty on lakia noudattava kristitty. Suomen laki on alkujaan johdettu raamatullisesta oikeuskäsityksestä. Kun pidämme esillä Raamattua, pidämme samalla huolta siitä, että se perusta, jolle Suomen laki – ja myös poliisin työ – on rakennettu, säilyy. Olemme siis pohjimmiltamme samalla puolella kuin poliisi, Matikka toteaa.

Matikka muistuttaa, että Suomen perustuslakiin on kirjattu, ettei jumalanpalvelusta saa millään tavoin pyrkiä keskeyttämään tai edes häiritä. Rikoslain luvussa 17 (§ 10 ja 11) sanotaan, että ”joka meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

‒ On siis näin ollen selvää, että uskonnonharjoittaminen on nähty kautta aikojen Raamattuun perustuvan yhteiskunnan ydintoimintona. Viisas yhteisö toki suunnittelee jumalanpalveluksen niin, että se huomioi mahdolliset hygieniaohjeistukset ja riskiryhmiin kuuluvat jäsenet, Matikka sanoo.

Jumalanpalvelus myös tulevana sunnuntaina


Espoon Kotikirkko aikoo järjestää seuraavan jumalanpalveluksensa 18.4.2021 klo 10.30 Espoon Läkkitorilla, Leppävaarassa, ostoskeskus Gallerian edustalla. Jumalanpalveluksesta on tehty poliisille ilmoitus. Ilmoitus tehtiin, koska jumalanpalvelukseen saattaa saapua paikalle nyt yli 200 kuulijaa.

‒ Korostamme, että tilaisuus on rauhanomainen jumalanpalvelus eikä minkäänlainen mielenilmaus. Osallistujia ohjeistetaan pysymään perhekunnissa tai enintään 6 henkilön seurueissa ja pitämään 2 metrin etäisyyden muihin seurueisiin. Käsidesiä on saatavilla, ja suosittelemme osallistujia käyttämään maskia. Toivotamme myös poliisin jatkossakin tervetulleeksi jumalanpalveluksiimme valvomaan yleistä järjestystä, Matikka toteaa.

Espoon Kotikirkko on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja kuuluu itsenäisenä seurakuntana Suomen baptistikirkkoon.  

Tekstiä päivitetty 14.4. klo 14.56