Ensimmäinen Kirkon kasvatuksen barometri julki

 

Turun Maarian seurakunnan rippileiri Kunstenniemen leirikeskuksessa, kesäkuu 2014.

Innostava ja kohtaava kasvatus: Kirkon kasvatuksen barometri 2020 on ensimmäinen kirkon kasvatustoiminnan ja nuorisotyön ammattilaisten parissa toteutettu laaja ajankohtaistutkimus. Barometri julkistetaan 13.1. Kirkon kasvatuksen päivässä.

Kirkon kasvatuksen barometri 2020 koostuu barometrikyselyn tuloksista sekä asiantuntija-artikkeleista.

Julkaisu on kolmiosainen. Sen ensimmäisessä osassa julkaistaan keväällä 2020 seurakunnissa toteutetun barometrikyselyn tulokset. Siinä tarkastellaan muun muassa kirkon kasvatustyön asiantuntijuutta, esimiestyötä ja johtajuutta, lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta, leirityön nykytilaa sekä työhyvinvointia ja arvoja. Kirjoittajina ovat nuorisotyönohjaajat Mia KuronenMikko MatkoskiMia Mod ja Jenni Surakka.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Julkaisun toinen osa muodostuu kolmesta erillisestä kirkon kasvatustoimintaan läheisesti liittyvästä artikkelista, jotka pohjautuvat tekijöiden omiin tutkimuksiin. Kanerva LattuAino-Elina Kilpeläinen ja Tapani Innanen käsittelevät kotien uskonnollisen kasvatuksen muutosta Helsingissä viimeisten vuosien aikana, Pietari Hannikainen analysoi jäsenyyden muodostumista uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä ja Tero Fleminch tarkastelee nuorisotyön arvostusta.

Julkaisun kolmas osa muodostuu yhteenvetoartikkelista, jossa Jarmo KokkonenJouko PorkkaKati Tervo-Niemelä ja Minna Valtonen suuntaavat barometrikyselyn tulosten ja asiantuntija-artikkeleiden valossa katseen kohti kirkon kasvatustyön tulevaisuutta.

”Laadukas kirkon kasvatustoiminta on tietopohjaista, ja haluamme kehittämistyössä ottaa kasvatuksen ammattilaisten näkökulmat yhä tarkemmin huomioon”, kertoo johtaja Jarmo Kokkonen Kirkkohallituksesta. ”Laajassa yhteistyössä tämä on mahdollista, ja toivomme barometrille myös jatkoa tulevina vuosina.”

Kirkon kasvatuksen barometri 2020:n toteuttamisessa olivat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kirkon kasvatus ja perheasiat, Kirkon tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Seurakuntaopisto, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura, Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry sekä Kirkon Varhaiskasvatuksenohjaajat ry.

Kirkon viestintä