Enää puolet Israelin arabeista uskoo kahden valtion ratkaisuun

 

Israelin arabeilta ja juutalaisilta kysyttiin, voisivatko Israel ja itsenäinen Palestiinan valtio elää rauhanomaisesti rinnakkain. Kuva: Pew Research Center

Pew Research -tutkimuskeskuksen mukaan 50 prosenttia Israelin arabeista ja 43 prosenttia juutalaisista uskoo rauhanomaiseen kahden valtion malliin.

Israelin ja palestiinalaisten välisen kiistan ratkaisuksi esitetty kahden valtion ratkaisu kohtaa uusimpien mittausten valossa kasvaa epäilystä erityisesti Israelin arabien keskuudessa. Ratkaisun mukaan Välimeren ja Jordan-joen väliin jäävälle maa-alueelle perustettaisiin Israelin valtion lisäksi itsenäinen Palestiinan valtio.

Pew Research -tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan yhä harvempi Israelin arabi uskoo, että itsenäiset Israelin ja Palestiinan valtiot voisivat elää rauhanomaisesti rinnakkain. Huhtikuussa 2013 vielä 74 prosenttia arabeista uskoi rauhanomaiseen rinnakkaiseloon, mutta toukokuussa 2015 heidän osuutensa oli enää 50 prosenttia.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Israelin juutalaisista puolestaan 46 prosenttia uskoi rauhanomaiseen rinnakkaiseloon vuonna 2013. Kaksi vuotta myöhemmin osuus oli 43 prosenttia. Poliittisesti vasemmalla olevat juutalaiset olivat huomattavasti optimistisempia kuin oikeistolaiset.

Pew Researchin mukaan skeptisyys liittynee poliittisten johtajien vilpittömyyden epäilemiseen. Vain 10 prosenttia Israelin juutalaisista uskoo palestiinalaisjohtajien pyrkivän aidosti rauhanratkaisuun. Vastaavasti vain 20 prosenttia Israelin arabeista uskoo, että Israelin hallitus pyrkii aidosti rauhaan.

”Maallistuneet” juutalaisten suurin ryhmä

Pew Research selvitti myös Israelin uskonnollista maisemaa. 81 prosenttia aikuisista israelilaisista on juutalaisia. Muslimeja on 14 prosenttia ja kristittyjä ja druuseja molempia kaksi prosenttia.

Juutalaisista käytännöllisesti katsoen kaikki lukeutuvat johonkin neljästä ryhmästä: maallistuneet (Hiloni), perinteiset (Masorti), uskonnolliset tai modernit ortodoksit (Dati) ja ultraortodoksit (Haredi). Maallistuneisiin juutalaisiin lukeutuu 40 prosenttia israelilaisista, perinteisiin 23 prosenttia, uskonnollisiin 10 prosenttia ja ultraortodokseihin 8 prosenttia.

 
artikkelibanneri Uusi Tie