Yleinen: Tuleva piispa Matti Salomäki: ”Selkeä tulos josta on hyvä lähteä aloittamaan” Kirkko: Joutjärven seurakuntaneuvosto linjasi: Kohtaamispaikka saa lähteä seurakunnasta

Eksorkismitapausten määrä kolminkertaistunut Italiassa – syyksi arvellaan yleistynyttä okkultismia

 

Vatikaanivaltion puuttuminen Italian parlamentaariseen keskusteluun on hyvin poikkeuksellista. Kuva: Sari Savela

Pahojen henkien pois ajaminen ei kuulu vain kauhuelokuvien kuvastoon tai kaukaiseen historiaan. Eksorkismitapauksia ilmenee maailmassa yhä enenevissä määrin. Usein on kuitenkin kyse vain mielenterveysongelmista, eikä pahoista hengistä.

Isä Benigno Palilla Sisilian Palermosta kertoo Vatican Radiolle, että eksorkismitapausten määrä on Italiassa viime vuosien aikana kolminkertaistunut. Eksorkismilla tarkoitetaan pahojen henkien pois ajamista ihmisestä tai jostain paikasta.

Papeilta puuttuu ammattitaitoa

Vatikaanissa ollaan huolestuneita pappien ammattitaidon puutteesta suhteessa eksorkismeihin. Huhtikuussa Vatikaani järjestää Roomassa viikon mittaisen kansainvälisen konferenssin, jossa koulutetaan pappeja eksorkismiin liittyvissä haasteissa.

Sansa neliöb 15.11.-15.12. MJa

Eksorkismitapauksia on vuosittain Italiassa 500 000. Suurin osa tapauksista liittyy ihmisten psykologisiin tai hengellisiin ongelmiin, jolloin kyse ei ole pahan hengen ilmentymästä. Kuitenkin jokainen tapaus on aina tutkittava ja jokaisessa tapauksessa tarvitaan ammattitaitoinen henkilö tapausta käsittelemään.

Viikon mittaisen koulutuksen tarkoituksena on Palillan mukaan tarjota runsaasti keskustelua kiistanalaisesta ja vaietustakin aiheesta. Catholic News Servicen mukaan konferenssissa annetaan koulutusta eksorkismien suorittamiseen ja niissä usein käytetyn vapautusrukouksen käyttöön.

 Varsinaiset eksorkistit ovat aina tehtäväänsä valittuja tai määrättyjä. Eksorkismiin perehtyneitä pappeja tarvittaisiin nyt entistä enemmän. Erityisen tärkeää olisi Palillan mukaan se, että papisto saisi parempaa valmennusta eksorkismitapausten kohtaamiseen. ”Me papit emme useinkaan tiedä miten käsitellä konkreettisia eteemme tulevia tapauksia. Pappeuteen valmistautuessamme emme puhu näistä asioista”, hän sanoo. Palillan mielestä olisi myös tärkeää, että uusilla eksorkisteilla olisi mentori tai oppi-isä. ”Itseoppinut eksorkisti tekee varmasti virheitä”, hän huomauttaa.

Possessiot harvinaisia – suurin osa mielenterveyden ongelmia

Yksi tärkeä eksorkistien ammattitaitoa määrittävä tekijä on mielenterveysongelmien erottaminen tapauksista, joissa pahan hengen tai henkien uskotaan aiheuttavan tuhoa ihmisessä. Varsinaiset possessiotapaukset ovat harvinaisia. ”Olen nähnyt vain kolme possessiotapausta viimeisen kolmen vuoden aikana”, kertoo amerikkalainen isä Vincent Lampert Indianapoliksesta National Catholic Registerin haastattelussa.

Possessiossa pahan hengen tai pahojen henkien uskotaan vaikuttavan ihmisessä äärimmäisellä tavalla ottamalla tämän ikään kuin haltuunsa. ”Olen nähnyt silmien kääntyvän takaperin, kuullut rivottomuuksien huutelemista, ruumiinosien vääntymistä, haistanut pahoja hajuja, tuntenut huoneen lämpötilan laskua ja nähnyt ihmisen levitoivan”, Lampert kuvailee possessioihin liittyviä tapauksia.

Italialainen eksorkisti Ildebrando Di Fulvio kertoo La Stampalle, että useimmat riivatuiksi itsensä kokevat potevat kroonista masennusta tai muita mielenterveyden sairauksia, jotka aiheuttavat pahan hengen toimintaan liittyvää pelkoa.

Pahan hengen vaikutuksessa olevan ihmisen toimintaan katsotaan liittyvän useimmiten asioita, joita tiede ei osaa selittää. Di Fulvio listaa possessioon usein liitettyjä mielenterveyden häiriöistä poikkeavia piirteitä: epämuodostuneet kasvojen ilmeet, luolamainen ääni, ruuan tai metalliesineiden sylkeminen suusta, tuntemattomien kielien kuten aramean, heprean, latinan tai muinaiskreikan puhuminen sekä epäluonnolliset fyysiset voimat. Possessioihin liittyvät usein myös aggressiiviset reaktiot kristillistä esineistöä ja vapautusrukouksia kohtaan.

Pahat henget vaikuttavat monin eri tavoin

Varsinaisten possessioiden lisäksi katolinen kirkko tunnustaa joukon lievempiä pahan hengen vaikutuksen muotoja, joiden yhteydessä eksorkismejä suoritetaan. Joskus paha henki voi ilmetä jossain tilassa tai paikassa, jossa tavarat saattavat liikkua tai jossa kuuluu voimakkaita ääniä. Toisissa tapauksissa ihminen voi joutua fyysisen hyökkäyksen kohteeksi ja saada ruumiiseensa mustelmia, puremajälkiä tai naarmuja. Demoniseksi obsessioksi kutsutaan tilaa, jossa ihminen kokee olevansa mentaalisten hyökkäysten kohteena ja jossa paha henki tuntuu valtaavan mielen.

Katolisen kirkon kanonisen lain mukaan merkittävien eksorkismien suorittamiseen tarvitaan lupa piispalta. Suuren mittaluokan eksorkismeissä puhutellaan suoraan Saatanaa ja käsketään tätä poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Katolisen kirkon mukaan kyseessä on niin voimakas tilanne, että pappi tarvitsee koko kirkon tuen suoriutuakseen tehtävästä.

Piispan lupaa ei tarvita pienemmissä eksorkismeissä, joissa rukoillaan Jumalaa torjumaan tai poistamaan pahan vaikutukset. Esimerkiksi katolinen kastekaava sisältää eksorkismin, jossa rukoillaan kastettavalle vapautta pimeyden voimista.

Okkultismi voi johtaa possessioon

Osallistuminen erilaisiin okkultistisiin tai satanistisiin aktiviteetteihin, kuten spiritismiin ja astrologiaan lisäävät eksorkistien kokemuksen mukaan altistumista paholaisen vaikutuksille.

Palilla syyttää Italian vaikeutuneesta tilanteesta yleistynyttä ennustajalla käymistä ja Tarot-korttien lukemista. Hänen mukaansa ne voivat ”avata oven paholaiselle ja possessiolle”. Kuluttajatutkimusta tehneen Codaconsin mukaan peräti 13 miljoonaa italialaista – noin viidennes aikuisväestöstä – on käynyt astrologilla, ennustajalla tai tarot-korttien lukijalla.

Noin vuosi sitten Lampert kertoi eksorkismitapausten määrän olevan kasvussa myös USA:ssa. Kun hänen piispansa nimitti hänet eksorkistiksi vuonna 2005, muita eksorkisteja oli USA:ssa kaksitoista. Nykyään hän tuntee noin viisikymmentä tehtävään nimettyä.

Lampert kertoo yhä useampien ihmisten osallistuvan satanistisiin rituaaleihin ja avaavan itsensä pahalle. ”Ongelma ei ole se, että paholainen pelaa omaa peliään aiempaa paremmin vaan se, että yhä useammat ihmiset ovat halukkaita pelaamaan sitä”, Lampert toteaa. Hän viittaa rehottavaan pornografiaan, laittomiin huumeisiin ja okkultismiin. ”Sieltä, missä on demonista toimintaa, on aina sisäänpääsy”, hän sanoo tarkoittaen paholaisen pääsyä ihmisen vaikutuspiiriin.

Lampert varoittaa antamasta paholaiselle liikaa huomiota. ”Olisi keskityttävä Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen”, hän sanoo. ”Jos ihmiset rakentavat uskonelämäänsä, paholainen voitetaan”.

 
Seinäkalenteri 2022_PS

Aiheet