Ei arvoja ilman asennetta

 

”Mitä hyödyttää puhua ihmisen arvosta tai uskon oikeellisuudesta, jos samaan aikaan välittää kylmää, toista aliarvioivaa asennetta” Sanan päätoimittaja Hannu Nyman toteaa tämän viikon pääkirjoituksessaan.

 

Suomen viimesyksyinen yritys päästä YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi päättyi katkeraan vaalitappioon järjestön yleiskokouksessa. Takaisku otti sen verran koville, että ulkoministeriö teetti asiasta selvityksen ulkopuolisella kansainvälisellä asiantuntijalla

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Löytyi asioita, joista olisi syytä ottaa oppia laajemminkin, Hannu Nyman arvioi.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että kyseessä oli arvojen ja asenteiden ristiriita.

”Pohjoismaat nähdään muualla maailmassa monien asioiden mallimaina. Meidän arvojamme ovat demokratia, ihmisoikeuksien puolustaminen, vastuullisuus, yhtä hyvin kuin naisten tasa-arvon korostaminen. Eräs selvitykseen haastateltu nimittikin pohjoismaita ’moraalin pylvääksi’, Hannu Nyman kirjoittaa.

Selvityksen laatija, tunnettu norjalaisdiplomaatti Terje Rod-Larsen järjestöineen, totesi kuitenkin, että tällaiseen käsitykseen liittyy samalla myös mielikuva kaikkitietävistä, moraalisesti muiden yläpuolelle asettuvista, jopa toisia holhoavista pohjoismaalaisista. Meiltä löytyy kyllä kritiikkiä ja neuvoja joka puolelle maailmaa.

Niinpä hän kehottaa suomalaisia yhtä hyvin kuin muitakin pohjoismaalaisia muuttamaan ei arvojaan, vaan asenteitaan. Eräs selvitykseen haastatelluista arvioi, että jopa Tanskan pilapiirrosjupakka, jossa pohjoismaisella ylimielisyydellä ja muiden arvoja halventamalla tehtiin pilaa muslimeista, olisi vaikuttanut Suomen vaalitulokseen.

”Tätä asetelmaa sopii pohtia pienemmissäkin ympyröissä, ennen muuta meidän kristittyjen keskuudessa”, Hannu Nyman kirjoittaa

”Oikeat arvot, oikeat näkemykset, oikea oppi ja joillakin jopa oikea, moderni maailmankuva – mikään oikea ei riitä, jos asenteet eivät ole kohdallaan. Mitä hyödyttää puhua ihmisen arvosta tai uskon oikeellisuudesta, jos samaan aikaan välittää kylmää, toista aliarvioivaa asennetta. Toisinaan tuntuu kuin sellaiselle kristilliselle hyveelle kuin nöyryys ei tänä päivänä juurikaan arvoa anneta.”