Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Bill Hybels antoi neuvoja suomalaisille seurakunnille

 

Bill Hybelsin kyky yksinkertaistaa tärkeitä asioita ytimekkäästi vaikutti kuulijoihin. Tapahtumassa pureuduttiin ajankohtaisiin haasteisiin, joista osallistujat saivat esittää omia kysymyksiään. Kuva: Jennica Haga

Juuri 40 vuotta täyttäneen Willow Creek Community Church -seurakunnan perustaja Bill Hybels vieraili Suomessa puhumassa seurakuntien johtajille.

Juuri 40 vuotta täyttäneen Willow Creek Community Church -seurakunnan perustaja ja johtava pastori Bill Hybels Yhdysvalloista vieraili Suomessa 6.2. puhumassa ennen kaikkea seurakuntien johtajille mutta myös seurakuntien ja järjestöjen muissa johtamistehtävissä oleville Leaders Gathering -tapahtumassa.

Leaders Gathering -kutsuvierastitilaisuus oli kolmen ja puolen tunnin tiivis kokonaisuus, jonka aikana Hybels otti esille muutamia hänelle tällä hetkellä ajankohtaisia teemoja kuten seurakuntakulttuuri, oman hengellisen elämän harjoittaminen, johtamiskäytännöt, tehtävälle omistautuminen, vapaaehtoistyön johtaminen, palautteen antaminen ja kiittäminen. Hybels piti teemoista lyhyet alustukset ja antoi yleisölle mahdollisuuden esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen. Yleisö sai esittää lisäksi mitä tahansa johtajuuteen liittyviä kysymyksiä.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Oivaltavat kysymykset veivät tämän päivän haasteiden äärelle

Ilmapiiri oli rento ja välitön, kuulijat osallistuivat aktiivisesti paneutuen aiheisiin erinomaisesti. Esiin nousi paljon ajankohtaisia kysymyksiä, joita seurakunnissa ja johtajuuden tiimoilta oli osallistujille herännyt. Hybels kiitti yleisöään hyvistä ja ytimekkäistä kysymyksistä, jotka veivät keskustelua syvemmälle tämän päivän haasteisiin. Hybels itse koki suomalaisten osallistujien olevan hyvin valmistautuneita tilaisuuteen, minkä johdosta keskustelu eteni jouhevasti.

Bill Hybels oli erittäin hyvässä vedossa, ja vaikka kahden viikon pituinen kiertue oli jo puolessa välissä, hänellä oli paljon painavaa sanottavaa esiin nousseista kysymyksistä. Kiertueen aikana hän vierailee myös muissa Euroopan maissa ja Helsingin lisäksi samanlaisia tilaisuuksia järjestetään Pariisissa, Krakovassa, Vilnassa ja Budapestissa. Kiertueen päätteeksi Hybels osallistuu Saksassa suuren konferenssiin, jossa hän on mukana yhtenä pääpuhujana.

Kokouskulttuuri myönteisemmäksi yksinkertaisilla keinoilla

Opetuksessa nousi esiin käyttökelpoisia käytännön neuvoja, jotka ovat helposti sovellettavissa myös meidän toimintaamme täällä Suomessa esimerkiksi hallituksen, johtoryhmän tai vanhimmiston kokouksissa. Hybels on ottanut käytännöksi hyödyntää myönteistä ja kannustavaa mallia, jossa kokouksen lopussa pyydetään anteeksi asioita, jotka ovat voineet olla loukkaavia toisia osallistujia kohtaan. Heillä on myös tapana kokouksen päätteeksi juhlistaa onnistumisia ja kiittää niistä, jotta kokouksissa käydyt ikävät ja lannistavat asiat eivät jäisi päällimmäiseksi osallistujien mieleen vaan myönteiset asiat innostaisivat heitä eteenpäin. Moni osallistuja kokikin, että tämä käytäntö on hyvä ja halusi ottaa sen osaksi omia kokouskäytäntöjään.

– Bill Hybelsin mentorointituokio Helsingissä herätti jälleen oivalluksia ja ajatuksia, joita voin soveltaa ja hyödyntää omassa työssäni. Erityisesti pidin Hybelsin kyvystä yksinkertaistaa tärkeitä asioita ytimekkäästi, niin että kaiken ytimessä vaikuttaa raikas hengellisyys. Oman hyvän lisänsä toi tilaisuuden vuorovaikutteisuus, kertoo Suomen Vapaakirkon kirkkokunnan johtaja Hannu Vuorinen.

Hybels pitää teologian professorilta saamaansa neuvoa arvossa ja pyrkii elämään sen mukaisesti: ”Live simply. Love sincerely. Care deeply. And leave rest to God.” (”Elä yksinkertaisesti. Rakasta vilpittömästi. Välitä syvästi. Jätä kaikki muu Jumalalle.”)

Henkilökohtainen yhteys Jumalaan on saavutettavissa

Bill Hybels kertoi oman hengellisen elämän harjoittamisen tärkeydestä. Ilman sitä meillä ei ole paloa eikä yhteyttä Jumalaan. Hän kertoo itse lisänneensä viime vuosien aikana ylistysmusiikin kuuntelun omaan hartaushetkeensä rukouksen ja Raamatun lukemisen lisäksi. Hybels rohkaisi kokeilemaan erilaisia harjoitteita. Harjoitteen muodolla ei ole niin väliä, tärkeintä on löytää tavat, jotka pitävät meidät yhteydessä Jumalaan.

– Bill Hybelsin opetus herätti miettimään, teemmekö työtämme riittävän intohimoisesti ja innostuneesti. Meillä on esimerkkejä siitä, että kun mukana on innostunut kirkkoherra se saa ihmiset kiinnostumaan ja seurakunta saa paljon aikaiseksi, kommentoi Jari Kupiainen Kirkkopalveluista.

Vapaaehtoistyö uudelle tasolle seurakunnissa

Yhtenä merkittävänä osana seurakuntien työtä Hybels näkee vapaaehtoistyön organisoinnin. Hänen seurakuntansa eri palvelutehtävissä palvelee suuri vapaaehtoisten joukko. Jotta vapaaehtoisten palvelutyö tuntuu mielekkäältä ja edistää seurakunnan tavoitteita, sovelletaan Willow Creek -seurakunnssa myös vapaaehtoisiin puolivuosittaisia kehityskeskusteluita.  Niiden avulla tiimin vetäjällä on entistä parempi ymmärrys kunkin vapaaehtoisen henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, suoriutumisesta ja siitä, mihin hän haluaa tulevaisuudessa keskittyä.

– Evankelis-luterilaisella kirkolla on paljon opittavaa myös siitä, miten voisimme palvella meidän vapaaehtoisiamme, jotta he saisivat mielekästä tekemistä ja kokisivat omistajuutta vapaaehtoistyöhönsä.

– Hyvänä esimerkkinä on Yhteisvastuukeräys, joka kokoaa 40 000 vapaaehtoista työskentelemään kirkon työntekijöiden rinnalla hyvän asian äärellä. Se on suuri ponnistus, joka kokoaa ihmiset yhteen.

– Kirkon piirissä olisikin hyvä miettiä, miten vastaavaa vapaaehtoisuutta voitaisiin toteuttaa pienemmässäkin mittakaavassa kirkon arjessa ja tarvitaanko aina mukaan työntekijä johtamaan vapaaehtoisia. Haasteena on kirkon organisaatiorakenne, joka on jäykkä ja hidas, Jari Kupiainen kertoo.

Bill Hybelsin oppeja on mahdollista kuulla vuosittain GLS-konferenssissa

Bill Hybelsin vierailu herätti paljon ajatuksia osallistujissa ja moni kysyikin, voitaisiinko Hybels saada pian uudelleen Suomeen. GLS Suomen tiimi pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään tilaisuuksia, mutta Hybelsia voi kuulla ainakin vuosittain järjestettävässä GLS-konferenssissa, jossa hän puhuu joka vuosi konferenssin ensimmäisessä rupeamassa.

Vuosi toisensa jälkeen Hybels on yksi konferenssin suosituimmista puhujista. Hänen kykynsä nostaa esiin ajankohtaisia asioita johtajuudesta, niin että hän laittaa itsensä likoon, on auttanut monia johtajia tunnistamaan itsessään niitä asioita, joita tulisi kehittää. Syksyllä 2015 Hybels puhui GLS-konferenssissa sokeiden pisteiden tunnistamisesta, mihin hän viittasi myös Leaders Gathering -tapahtumassa.

– Hybelsin Suomen vierailu muistutti taas siitä, miksi hän on niin suosittu puhuja. Hän osasi ottaa yleisönsä innostavasti, nostaen esiin käytännön ratkaisuja. Hän kertoi myös avoimesti omista epäonnistumisistaan ja tilaisuuden jälkeen näki, että hän oli pistänyt itsensä kokonaan likoon, kertoo GLS Suomen puheenjohtaja Lauri Nurminen.

– Palautekyselyn alustavat tulokset kertovat myös samaa kieltä, osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Myönteistä on myös se, että suomalainen yleisö oli hyvin aktiivinen esittämään kysymyksiä.  Suomen GLS-tiimin jäsenenäkin tästä sai hyvin ”bensaa” matkalla kohti syksyn GLS-konferenssia, totesi Lauri Nurminen.

Tapahtuma järjestettiin Andreaskyrkan -seurakunnan tiloissa Helsingissä. Bill Hybelsiin Andreaskyrkan teki suuren vaikutuksen. Vanhan rakennuksen kauniit koristeet toimivat hänelle inspiraation lähteenä.

Osallistujia oli runsaat 80 eri kirkkokunnista ja kristillisistä järjestöistä. Ja lisäksi oli muita kristillisen kentän vaikuttajia. Sairastumiset estivät kuitenkin useiden ennakkoon ilmoittautuneiden osallistumisen. Osallistujat toivovat pian jatkoa.

 

Aiheet

,