Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Betlehemin tähti näytti aikakausien käänteen

 

Kirkkohistorian emeritusprofessori Jouko N. Martikainen. Kuva: Jyri Pitkänen

Raamatun kuvaamia itämaan tietäjiä ei ollut kolme vaan kaksitoista, kertoo kirkkohistorian emeritusprofessori Jouko N. Martikainen. Martikainen kertoo Jeesus-lasta kumartaneista “kuninkaista” asioita, joita moni ei tiedä.

Tiesitkö esimerkiksi, että syyrialaisten lähteiden perusteella tähti, jota “itäisen maan tietäjät” seurasivat, muistutti pientä lasta, joka kantaa ristiä? Tämän valoilmiön muodosti planeettojen – Jupiterin ja Saturnuksen ”yhteentörmäys” – joka nähdään täydellisenä kerran tuhannessa vuodessa. ”Yhteentörmäys” tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että planeetat näkyvät tähtitaivaalla päällekkäin.

Seemiläisiin kieliin, kuten syyriaan ja arameaan perehtyneen Jouko N. Martikaisen mukaan Raamatun itämaan tietäjät olivat lähtöisin nykyisen Persianlahden pohjoispuoliselta alueelta. Kyseisellä seudulla elivät rinnakkain sekä osin sekoittuneena kaksi uskontoa – juutalaisuus ja Persian oma uskonto zarathustralaisuus. Useissa syyrialaisissa lähteissä kerrotaan jopa itse Jeesuksen ja Zarathustran (zarathustralaisuuden perustaja) kohdanneen jollakin vulkaanisella lähteellä, joka on edelleenkin olemassa. Tämä on kuitenkin Martikaisen mukaan historiallisesti mahdotonta satua ja legendaa. Tämän kaltaiset, useimmiten syyriankielisiin (syyrian kieli muistuttaa läheisesti Jeesuksen käyttämää aramean kieltä) lähteisiin perustuvat tiedot liittyvät nykyeurooppalaiselle niin vaikeasti hahmotettavaan kokonaisuuteen, että katsoin parhaaksi käydä jututtamassa Martikaista tämän kotitorpassa Liedossa.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Saan heti alkuun syliini syyrialaisia lähteitä (= paksuja ja vanhan näköisiä kirjoja), joista en ymmärrä mitään, ja joita on hyvin vaikea hankkia.

– Syyrialaisista kirkoista ja niiden rikkaasta perinteestä meillä on latinalaisen lännen puoleisessa Euroopassa ollut erittäin vähän tietoa.

Martikainen sanoo, että läntinen kristikunta on jäänyt lähes täysin paitsi ”itämaisten oppineiden ja kirkkoisien syyriankielisistä hedelmistä”.

– He ovat tuottaneet hyvin paljon kirjallisuutta. Hymnirunoutta liki mittaamattomasti, Raamatun selitysteoksia, liturgisia tekstejä, uskonopillisia ja eri tieteenalojen tutkielmia sekä käännöksiä.

– Nämä lähteet sisältävät kristillisen uskon kannalta äärimmäisen merkittävää viisautta.

Tietäjät kolmessa kulkueessa

Martikaisen tiedot Jeesuksen luokse tulleista persialaisista maageista ovat jo kaikkien ulottuvilla. Kirjakustantamo Perussanoma julkaisi hiljattain emeritusprofessorin kirjasen Idän tietäjät ja Betlehemin tähti. Martikaisen teoksessa on kaksi pääkysymystä: keitä olivat itämaan tietäjät ja mikä oli Betlehemin tähti.

Eräs tärkeimmistä lähteistä itämaan tietäjien jäljille pääsemiseksi on Martikaisen mukaan syyrialainen oppinut Jaakob Edessalainen (633-708 jKr.) Martikainen esittää, että Edessalainen oli omana aikanaan ”kristikunnan oppinein mies”.

– Hän on selittänyt koko Vanhaa testamentin käyttäen hepreankielisiä tekstejä. Edessalainen on myös kääntänyt tai tarkistanut ja korjannut suuren määrän muiden kreikasta tekemiä käännöksiä, muun muassa ”Eusebioksen kronikan”.

Eusebios Kesarealaista (275-339 jKr.) pidetään kirkon historiankirjoituksen perustajana. Jaakob Edessalainen loi puolestaan perustan syyrian kieliopin tutkimukselle, kirjoitti runsaasti liturgisia tekstejä ja laati myös muiden tieteenalojen teoksia.

– Edessalainen sanoo, että vaikka taidemaalarit ovat esittäneet, että Jeesus-lapsen luokse tuli kolme idän tietäjää, asia ei ole niin. Tietäjät tulivat kyllä kolmena kulkueena, mutta heitä oli 12. Ainoastaan kulkueiden päämiehet ovat jääneet elämään taiteessa. Heitä pidetään läntisessä perinteessä kuninkaina. Minun ymmärtääkseni he eivät olleet kuninkaita vaan persialaisia ruhtinaita, Martikainen arvioi.

Samalla hän iskee käteeni nimilistan Jeesusta kumartaneista tietäjistä eli persialaisista maageista.

– Emme tarkasti tiedä, mistä tämä maagien luettelo ja matkaraportti on saatu. Edessalainen ei ilmoita käyttämiään lähteitä, joita hän pitää erinomaisina. Mutta Edessalainen ei ole ainoa syyrialaisoppinut, joka on välittänyt meille tiedon kahdestatoista idän tietäjästä. Hänen ohellaan Moses bar Kefa, Teodor bar Konai, Ishodad Merviläinen, Dionysios bar Salibi ja Salomon Basralainen käyttävät samaa perinneaineista. Heiltä saamme myös tietää, mitä olivat ne lähteet, joita Jakob piti erinomaisina. Syyrialaiset käyttävät niistä nimitystä Zarathustran testamentit. Niistä käytetään myös nimeä ”Maagien ilmestys”.

Tämä lähde on osa koko maailmanhistorian kattavaa Zuqnin kronikkaa. Sen on kirjoittanut kyseisen luostarin tuntemattomaksi jäänyt munkki 800-luvulla.

– Zarathustran testamentit ovat luultavasti alkuaan kuuluneet zarathustralaisuudesta juutalaisuuteen kääntyneelle ryhmälle tai liikkeelle. Sille on ollut tunnusomaista uskonnäkemys, jossa oli aineksia sekä persialaisesta uskosta että Vanhasta testamentista.

– Maagien ilmestys on itäsyyrialaisessa kirkossa ollut niin suosittu, että siitä on muokattu eräänlainen kirkkonäytelmä eli -draama, jota on esitetty jouluyön jumalanpalveluksessa vähän samaan tapaan kuin Tiernapoikia meillä, Martikainen kertoo.

Hän otaksuu, että edellä mainitusta matkaraportista tietäjien nimilista on todennäköisesti jäänyt sellaisiin paikkoihin, joiden kautta he kulkivat.

– Tietäjät tulivat Elam-nimiseltä alueelta, joka on Persianlahden pohjukan pohjoispuolella.

– Siellä oli uskonnollinen liike, joka oli kiinnostunut tähden ilmestymisestä ja aikakausien taitteesta. Persialaisessa uskonnollisuudessa pelastajahahmon tulemista odotettiin intensiivisesti. Odotus liittyi ilmestyvään tähteen, joka olisi muodoltaan kuin pieni lapsi, joka kantaa ristiä. Tällainen perinneaines oli monen vuosisadan ajan vaikuttanut Persian uskonnon, zarathustralaisuuden sisällä. Myös juutalaisia oli Persian alueella todella paljon, mikä käy ilmi Esterin ja Danielin kirjoista.

Olivatko Messiaan luokse lähteneet maagit sitten juutalaisia?

– Eivät he ehkä olleet – tai saattoivat ollakin, mutta he olivat joka tapauksessa saaneet merkittäviä virikkeitä Vanhan testamentin teksteistä.

– Persialaisoppineet näkivät juutalaisuudessa ja zarathustralaisuudessa sellaista samankaltaisuutta, että vuorovaikutusta oli puolin ja toisin.

Maagista tulee mieleen ihmeiden tekijä, jonkinlainen taikuri tai ennustaja, mutta ajanlaskun alun Persiassa he olivat pikemminkin tiedemiehiä. Toisaalta maagit olivat myös kuninkaan hovineuvosto – kuten Jeremian kirjassakin mainitaan – jota hallitsija käytti omiin tarkoituksiinsa.

– On tehtävä ero Kaksoisvirtainmaan maagien ja persialaisten maagien välillä. Ensimmäisiin liitetään taikojen tekeminen. Esimerkiksi noita, jonka Paavali tapasi, on saattanut kuulua heihin. Persiassa maagit olivat alun alkaen maallikoita, mutta lopulta monista heistä tuli zarathustralaisuudessa pappeja, ja heillä oli vahva tieteellinen pätevyys. Ne, jotka tulivat Betlehemiin, olivat persialaisia maageja. He olivat luonnontieteisiin ja tähtitieteeseen erikoistunutta joukkoa, aatelista väkeä, Martikainen kertoo.

Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Joulusanoma-lehdessä. Lisää aiheesta löytyy Jouko N. Martikaisen teoksesta Idän tietäjät.

 

 

 

 
Artikkelibanneri perussanoma