Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Aslan vastasi eheytymiskriitikoille

 

Mielenterveyspalveluiden tulisi kunnioittaa niitä, jotka eivät uskonnollisten syiden vuoksi halua toteuttaa samaan sukupuoleen kohdistuvaa kiinnostusta, eikä terapeutti saa käännyttää asiakasta homoseksuaalisuuteen, todetaan järjestön tuoreessa kannanotossa.

Monikulttuurisessa Suomessa tulee olla sija niille homoseksuaalisia tunteita kokeville ihmisille, jotka haluavat elää konservatiivisen uskonnäkemyksensä mukaisesti. Heitä tulee kohdella kunnioittavasti niin mediassa kuin mielenterveyspalveluiden piirissä ja auttaa elämään vakaumuksensa mukaisesti sen sijaan, että sitä pyrittäisiin mitätöimään.

Näin voisi tiivistää kirkkokuntiin sitoutumattoman Aslan ry:n 14. syyskuuta julkaiseman kannanoton pääviestin.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Kristillinen palvelujärjestö tarjoaa sielunhoitoa ja vertaistukea niille, jotka haluavat kasvaa ja eheytyä miehisyyden, naiseuden, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden alueella.

Lausunnossaan järjestö ottaa kriittisesti kantaa pyrkimyksiin estää asiakaskeskeisen psykoterapian ja kristillisen sielunhoidon myöntäminen silloin, kun ”avun pyytäjänä on uskonnollinen asiakas, joka uskonsa takia haluaa kieltäytyä homoseksistä tai etsii muutosta heteroseksuaaliin suuntaan”. Muun muassa Sexpo-säätiö on julkisuudessa vastustanut Kelan tautiluokitukseen sisältyvää mahdollisuutta saada tuettua psykoterapiaa itseä häiritsevän sukupuolisen suuntautumisen vuoksi.

– Kannanotto on vastaus kaikille niille, jotka ovat viime vuosina antaneet julkisuudessa kommentteja, että homoseksuaalisuus ei ole synti eikä siitä tarvitse eheytyä. Sellainen väite ei ole toimiva vastaus niille, jotka haluavat elää uskonsa mukaisesti, vaan työntää heidät ulos seurakuntien sielunhoidosta ja mielenterveyspalveluiden piiristä, Aslanin kouluttaja Ari Puonti toteaa.

”Yleensä terapeutti valinnut hoidon päämäärän etukäteen”

Aslanissa toivotaan, että 29-sivuinen asiakirja päätyy myös mielenterveysalan ammattilaisten käsiin.

Paperissa annetaan laajasti tilaa Amerikan psykologisen yhdistyksen (APA) ohjeistukselle siitä, miten mielenterveyspalveluissa tulisi suhtautua uskonnollisiin konservatiiveihin, jotka eivät halua toteuttaa samaan sukupuoleen kohdistuvaa kiinnostusta. APA:n mukaan terapeutti ei saa käännyttää asiakasta homoidentiteettiin, jos tämä ei sitä itse halua. Asiakkaan tulee saada itse määritellä se, miten hän haluaa toteuttaa seksuaalisuuttaan.

Nykyisissä suomalaisissa mielenterveysalan palveluissa tällainen asiakaslähtöisyys ei yleensä toteudu, asiakirjassa todetaan ja viitataan järjestön toiminnan piiriin hakeutuneiden ihmisten kokemuksiin.

”Yleensä terapeutti on jo etukäteen valinnut asiakkaan hoidon päämääräksi homoidentiteetin omaksumisen ja sen mukaisen käytöksen — Lisäksi liian moni on kertonut, että terapeutti ei ole osoittanut kunnioitusta tai ymmärtämystä konservatiiviselle uskonnollisuudelle, joka on erilaista kuin ammattilaisen ateistinen, agnostinen tai liberaalikristillinen vakaumus”, lausunnossa kerrotaan.

Toiseksi kannanotolla halutaan selventää järjestön näkemyksiä ja korjata toiminnasta esitettyjä harhaanjohtavia väitteitä. Väärä luulo on muun muassa se, että Aslan lupaisi seksuaalisuuden muuttuvan.

Joidenkin kohdalla menneisyyden ongelmien tarkasteleminen esimerkiksi normaalin psykoterapian puitteissa voi kuitenkin aiheuttaa seksuaalisen suuntautumisen muutoksia.

”Kenenkään ihmisarvo tai sielun pelastus ei ole riippuvainen seksuaalisesta suuntautumisesta tai sen muutoksesta. Seksuaalinen suuntautumisen muutos ei tapahdu tahdon päätöksillä, tunteiden kieltämisellä tai pakottautumalla heterosuhteisiin — aito muutos ilmenee spontaanisti ja homoeroottisten tunteiden täydellinen häviäminen on erittäin harvinaista”, asiakirjassa todetaan.

Sexpo: ”Eheytyshoidot lumehoitoa”

Aslan haluaa myös kumota väitteet seksuaalisuuden eheytymiseen tähtäävän terapian haitallisuudesta. Tässäkin asiassa järjestö viittaa APA:an. Amerikkalaisjärjestön vuonna 2009 tekemän selvityksen mukaan muutosyritysten haitallisuudesta ei toistaiseksi ole olemassa riittävää tieteellistä näyttöä, tosin ei myöskään niiden turvallisuudesta.

Väite ”eheytymishoitojen” haitallisuudesta nousi viimeksi esille Sexpo-säätiön pari viikkoa sitten julkaisemassa lausunnossa. Järjestö kritisoi siinä erityisesti Aslanin toimintaa.

”Aslanin käyttämä — ns. parannusmenetelmä perustuu pseudotieteeseen. — Markkinoidessaan eheytysterapiaa Aslan ry leimaa huomattavan joukon aivan tavallisia, terveitä suomalaisia kroonisesti mielisairaiksi ja pyrkii harhauttamaan heidät painostukselle perustuvaan lumehoitoon”, lausunnossa muun muassa kirjoitetaan.

Puonnin mukaan Sexpon lausunto osoittaa ymmärtämättömyyttä siitä, mistä Aslanin toiminnassa on kyse.

– Me tarjoamme kristillistä sielunhoitoa. Herää kysymys, että onko Sexpon lausunnon takana maailmankuva, jonka mukaan kristillinen sielunhoito ei ylipäänsä pysty muuttamaan ihmisiä aidosti, Puonti sanoo.

– Meille Aslanissa muutos ei ole vain uskon asia, vaan olemme nähneet ja itse kokeneet pysyvää muutosta. Myös tutkimukset toteavat, että muutoksen kokeneita ihmisiä on olemassa. Tieteellisesti ei voi kiistää, ettei muutosta tapahtuisi, mutta siihen, kenen kohdalla sitä tapahtuu ja millä metodeilla, tiede ei tällä hetkellä voi ottaa kantaa.

 

 

Aslanin koko kannanotto on luettavissa ainakin Kotimaa24-sivuston uutisen yhteydessä. Asiakirjaan pääsee klikkaamalla tästä ja Kotimaa24:n uutiseen tästä.