Artikkeli: Jeesuksen tyhjän haudan historiallisuuden tueksi löytyy kuusi vankkaa perustetta

 

Ylösnousemusihmeelle on perusteluja ja historiallisia argumentteja, jotka osoittavat, että Jeesuksen hauta todella löytyi tyhjänä ristinkuoleman jälkeen. (Shutterstock) 

Yritä asettaa itsesi Jeesus-liikkeen vastustajien saappaisiin. Mikä olisi paras vaihtoehtoinen selitys tyhjälle haudalle, jonka kaikki siis tiesivät todeksi?

Pitkäperjantain murhe vaihtui kolmannen päivän aamuna hämmästykseen ja riemuun, kun Jeesuksen hauta löydettiin tyhjänä. On mahdollista listata kuusi vankkaa tosiasiaa tyhjän haudan historiallisuuden tueksi, ja paras selitys tyhjälle haudalle on Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus. 

Ensinnäkin se tosiasia, että Jeesuksen ruumis haudattiin, on itsessään valtava todiste siitä, että hänen hautansa löydettiin tyhjänä. Jeesuksen hautapaikka oli riittävän laajassa tiedossa: hän oli tunnetun Joosef Arimatialaisen haudassa. 

Karas-Sana Neliöb. 22.-28.4.

Logiikka on tämä: haudan on täytynyt olla tyhjä, koska ylösnousemusajatus tarkoitti automaattisesti ruumiin ylösnousemusta. Palestiinassa asuville juutalaisille ajatus ylösnousemuksesta ilman tyhjää hautaa olisi ollut yhtä ymmärrettävä kuin neliskanttinen ympyrä. 

Tunnettu ylösnousemustutkija William Lane Craig toteaakin, että ”jos hautaamistraditiot ovat historiallisesti luotettavia, tyhjä hauta on käytännössä jo todistettu”. Ikävä kyllä tätä seikkaa ei ole riittävällä tavalla huomioitu nykytutkimuksessa, mutta ehkä paremmat ajat odottavat edessäpäin. 

 

Kolmas päivä muutti Jeesuksen ristinkuoleman voitoksi. 

 

Toiseksi evankeliumien kerronnallinen ote tukee ajatusta siitä, että kirjoittajat käyttivät todella vanhoja traditioita kertomusta kirjoittaessaan – kyse ei ole jälkikäteen kirjoitetusta ”keksinnöstä”. Jos kertomukset olisivat keksittyjä, ne näyttäisivät erilaisilta kuin ne kertomukset, jotka evankeliumeissa nyt ovat. Tätä huomiota tukee erityisesti kolme evankeliumiteksteissä olevaa aspektia, jotka N. T. Wright toi esiin vuoden 2003 ylösnousemuskirjassaan. 

(A) Kertomuksissa ei ole viitteitä Vanhaan testamenttiin. Olisi odotettavaa, että evankelistat tukisivat väitteitään lainaamalla Vanhan testamentin tekstejä, aivan kuten he ovat tähän saakka tehneet kirjoittaessaan Jeesuksen kärsimysviikosta ja aivan kuten myöhemmin Uudessa testamentissa tapahtuu.1 Esimerkiksi Matteus painottaa läpi evankeliumin, miten ”tämä tapahtui, jotta toteutuisi profeetta X:n sana”, mutta mitään tällaista ei voida löytää tyhjä hauta -kertomuksista. 

(B) Kertomuksista puuttuu tuleva ylösnousemustoivo. Sanaakaan ei kirjoiteta siitä, miten Jeesuksen ylösnousemus antaa toivon hänen seuraajilleen hamassa tulevaisuudessa, vaikka tätä tapahtuu muualla Uudessa testamentissa usein.2 

(C) Jeesuksen odottamaton olomuoto. Jos evankeliumien kirjoittajat olisivat keksineet nämä kertomukset, voisimme olettaa sen tapahtuneen Vanhan testamentin tekstien perusteella. Jeesuksen ylösnousemusruumis ei kuitenkaan koskaan ”loista kuten tähti”,3 ja monissa tilanteissa häntä ei aina edes tunnisteta! Paras selitys kaikille näillä tosiasioille on, että vaikka evankeliumit kirjoitettiin joitain vuosikymmeniä myöhemmin, kertomukset itsessään perustuivat vanhoihin silminnäkijätodistuksiin, jolloin asioita ei ollut vielä ehditty pohtia Vanhan testamentin tekstien valossa. 

Wrightin huomiota tukee myös se, että tyhjä hauta -kertomuksista puuttuu legendanomainen ote. Jos haluamme löytää legendoja, ne löytyvät muualta kuin kanonisista evankeliumeista. 

 

Tyhjä hauta jätti Jeesuksen vastustajat tukalaan tilanteeseen. 

 

Kolmas historiallinen tyhjää hautaa tukeva tosiseikka on varhaiskristittyjen saarnatoiminta Jerusalemissa. On tärkeä tiedostaa, että kun Jeesuksen opetuslapset alkoivat Pietarin johdolla julistaa sanomaa ylösnousseesta Jeesuksesta, he eivät ostaneet laivalippuja Ateenaan, jossa kuulijoita olisi ollut helppo vetää nenästä, koska faktoja olisi luonnollisesti ollut huomattavan vaikea tarkistaa. 

Sen sijaan heidän kampanjansa alkoi Jerusalemin ytimessä, paikassa, jossa Jeesus oli reilu kuukausi aiemmin tapettu ja jossa Jeesuksen hauta sijaitsi korkeintaan kilometrin päässä temppelialueelta! Ylipapin ja koko Sanhedrinin (Jeesuksen tuominneen neuvoston) älykkyydestä voidaan toki keskustella, mutta Kaifas ei ollut niin tyhmä, etteikö hän olisi tarkistuttanut Jeesuksen hautaa kuultuaan ensimmäisen kerran väitteen siitä, miten ”Jeesus on noussut kuolleista”. Ilman tyhjää hautaa koko Jerusalem-operaatio olisi kaatunut omaan mahdottomuuteensa jo ensimmäisenä päivänä. 

 

Neljäs peruste on klassikko, ja se liittyy naisiin, jotka ovat ensimmäisiä tyhjän haudan todistajia kaikissa evankeliumeissa. Kuvitellaan, että Jeesus ei koskaan noussut kuolleista ja hänen ruumiinsa maatui hautaan. Vuosia myöhemmin opetuslapset alkavat parsia kasaan salaliittoa ja keksivät valeen, jonka mukaan Jeesus nousikin kuolleista ja hautakin oli luonnollisesti tyhjä. 

Tällaisessa tilanteessa olisi kannattavaa luoda kertomus, joka on mahdollisimman uskottava ja apologeettinen. Viimeinen asia, joka keksittyyn kertomukseen olisi lisätty, on naisten läsnäolo ensimmäisinä haudalla. Näin siitä syystä, että juutalaisessa maailmassa naisten antaman todistuksen arvo oli mitätön. Tästä meillä on useita aikalaisesimerkkejä: 

Josefus esimerkiksi kirjoittaa: ”Älköön naisten todistusta hyväksyttäkö heidän sukupuolensa kevytmielisyyden ja röyhkeyden vuoksi”.4 

Myös juutalaisten Talmudissa, johon on tallennettu vanhempiakin traditioita, on seuraavia kohtia: ”Poltettakoon lain sanat mieluummin kuin, että ne annettaisiin naisille” ja ”Onnellinen se, jonka lapset ovat miehiä, mutta voi häntä, jonka lapset ovat tyttöjä”.5 

Lisäksi Kelsos kirjoitti kristittyjä vastaan 180-luvulla. Hän kysyy retorisesti: ”Kuka näki Jeesuksen ylösnousseena?” ja vastaa itse: ”Hysteerinen nainen!”6 

Kuten juutalainen skeptikko-tutkija Geza Vermes toteaa, oli äärimmäisen typerää laittaa naiset tyhjän haudan todistajiksi, koska sillä ei juutalaisten miesten maailmassa ollut mitään painoarvoa. Niinpä! Ainoa järkevä historiallinen selitys sille, että evankeliumeissa naiset löytävät tyhjän haudan ensimmäisinä on se, että näin oikeasti tapahtui. 

 

Viides huomio liittyy termiin ”kolmas päivä”, joka löytyy monista eri kohdista Uudesta testamentista.7 Miksi Jeesuksen seuraajille oli niin tärkeä painottaa juuri kolmatta päivää? Ainoan kunnollisen selityksen mukaan se oli perjantaista laskettuna se hetki, kun Jeesuksen hauta löydettiin tyhjänä. Kolmannesta päivästä tuli siis eräänlainen aikaindikaattori muistuttamaan hetkestä, kun Jumala puuttui peliin ja muutti Jeesuksen ristinkuoleman voitoksi. 

Tämä on tärkeää mainita ennen kaikkea siksi, että ääriskeptikot ovat joskus ehdottaneet näkemystä, jonka mukaan tyhjä hauta -kertomus oli kymmeniä vuosia myöhempi keksintö eikä sitä tunnettu varhaisessa kristinuskossa. Tämä on kuitenkin sulaa hulluutta, eikä vähiten siksi, että Paavali mainitsee kolmannen päivän Ensimmäisen korinttilaiskirjeen jakeessa 15:4, jossa hän lainaa korkeintaan pari vuotta vanhaa Jerusalemissa syntynyttä traditiota. Jos tyhjä hauta olisi myöhempi keksintö, jäisi täysin mysteeriksi, miksi siihen viitataan ”kolmantena päivänä” jo 30-luvun Jerusalemin kristillisessä yhteisössä. 

 

Kuudes ja viimeinen huomio liittyy vastustajien antamaan todistukseen. Ei ole olemassa yhtä ainoaa varhaista historiallista tekstiä, jonka mukaan Jeesuksen hauta ei olisi ollut tyhjä. Matteus on kuitenkin tallentanut tradition (eli käyttää vanhempaa lähdettä), jonka mukaan juutalaisten keskuudessa oli laajalle levinnyt väite siitä, että opetuslapset olivat ryöstäneet Jeesuksen ruumiin. 

Tämä on hyvin merkittävä huomio, koska se osoittaa, että tyhjä hauta jätti Jeesus-liikkeen vastustajat hyvin tukalaan tilanteeseen ja he reagoivat siihen poimimalla käyttöönsä vähiten huonoimman argumentin: ”Okei, myönnetään, että hauta on tyhjä, mutta te kuitenkin varastitte hänen ruumiinsa!” 

 

Näiden historiallisten huomioiden valossa ei ole mitenkään yllättävää havaita, että ehdoton enemmistö Uuden testamentin eksegeettejä uskoo haudan olleen tyhjä.8 Outoa puolestaan on, että kaikki eivät allekirjoita sitä. 

Uskoisin, että tässä kohden syynä ovat pikemminkin teologis-filosofiset ennakko-oletukset kuin todelliset historialliset argumentit. Ylösnousemustapahtuman kieltäminen vaatii käytännössä haudan täyttämisen tavalla tai toisella. 

Joka tapauksessa tyhjä hauta on kuitenkin vasta kolikon toinen puoli, eikä se yksistään olisi saanut aikaan uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen. Tarvittiin ylösnousseen ilmestymiset, jotka lopulta vakuuttivat niin opetuslapset kuin erään skeptikon (Jaakobin) ja toisen vihamielisen henkilön (Saul Tarsolaisen) siitä, että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista. Kukaan ei ole vielä pystynyt antamaan vakuuttavaa vaihtoehtoista selitystä näiden kahden miehen mielenmuutokselle, joka johti molemmat lopulta marttyyrikuolemaan 60-luvulla. 

 

 

Viitteet: 1) mm. Ap. t. 2; 13; 1. Kor. 15:4. 2) vrt. Room. 4:25; 1. Kor. 15; 2. Kor. 4–5. 3) Dan. 12:1–3. 4) Juutalaisten muinaishistoria 4.219. 5) Talmud, Sotah 19a; Kiddushin 82b. 6) Origenes, Kelsosta vastaan 2.59. Filon Alexandrialainen ei myöskään anna mairittelevaa kuvausta naisista (Questions on Genesis 4.15). 7) Matt. 16:21; 17:23; 20:19; 27:64; Luuk. 9:22; 13:32; 18:33; 24:7, 21, 46; Ap. t. 10:40; 1. Kor. 15:4. 8) Craig listasi jo kymmeniä vuosia sitten yli 40 tutkijaa, jotka allekirjoittivat tyhjän haudan (2000a, 85). Nykyään eniten viitattu tutkimus on Habermas 2005, jonka mukaan luku pyörii 75 %:n nurkilla. Tutkimus sisältää yli 1 400 julkaisua, jotka on julkaistu englanniksi, saksaksi ja ranskaksi vuodesta 1975 alkaen. 

 

Artikkeli on toimitettu katkelma kirjoittajan uutuuskirjasta Ylösnousemus ja kuolemanjälkeinen elämä (Aikamedia, 2024). 

 

Pohdittavaksi 

  1. Yritä asettaa itsesi Jeesus-liikkeen vastustajien saappaisiin. Mikä olisi paras vaihtoehtoinen selitys tyhjälle haudalle, jonka kaikki siis tiesivät todeksi? Vrt. Matt. 28:11–15.
  2. Juutalaisuudessa ei tunnettu ei-ruumiillista ylösnousemusta. Pohdi tästä näkökulmasta käsin uudelleen Jeesuksen hautaamisen merkitystä Joosef Arimatialaisen yksityishautaan. 
  3. Pohdi, miten uhkarohkeaa olisi ollut julistaa Jeesuksen ylösnousemusta Jerusalemin kaduilla vain kuukausi Jeesuksen kuoleman jälkeen, jos hänen hautansa ei olisi ollut tyhjä. 

 

Aiheet