Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

KUUNTELE – Arkkipiispaehdokas Tapio Luoma: Jokainen voisi valita oman seurakuntansa

 

Tapio Luoma asetettiin arkkipiispan virkaan tänään Turussa. Kuva: Pasi Leino

Arkkipiispaehdokas Tapio Luoma antoi Radio Dein piispatentissä keskiviikkona tukea niin kutsutulle henkilöseurakuntamallille. Luoman mielestä asuinpaikan ei välttämättä tarvitsisi määrätä kirkon jäsenen kotiseurakuntaa.

Arkkipiispanvaalissa ehdolla oleva Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma katsoo, että evankelisluterilaisen kirkon tulisi kehittää jäsenyysmalliaan sellaiseksi, ettei pelkkä asuinpaikka automaattisesti määrää henkilön kotiseurakuntaa.

– Itse olen tällä hetkellä kallistuvainen sille kannalle, että tätä nykyistä järjestelmää olisi kehitettävä siihen suuntaan, että vaikka pitäydytään tähän nykyiseen parokiaalisysteemiin eli että jokaisen seurakunta määräytyy asuinpaikan mukaan, olisi entistä jouhevampaa, että ihmiset voisivat löytää oman jumalanpalvelusyhteisönsä vaikka sitten jonkin toisen seurakunnan alueelta.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Henkilöseurakuntamalli on ollut esillä useita kertoja kirkolliskokouksessa, mutta sitä koskevat aloitteet ovat rauenneet. Mallia on pidetty teologisesti ongelmallisena ja nykykäytännön muuttamista on pidetty verotusteknillisesti kalliina.

– Jos löytyy mieluinen seurakunta, jossa [kirkon jäsen] haluaa toimia, niin sellainen nykyisinkin on mahdollista. Tietenkin se rajoite on se, että kyseisen seurakunnan päättäviin elimiin ei pääse tärkeimpiä ratkaisuja tekemään, ellei ole kyseisen seurakunnan varsinainen jäsen. Siinä mielessä tämä henkilöseurakunta-asia on jatkuvasti esillä, Luoma arvioi.

Henkilöseurakuntamallia ovat ajaneet erityisesti herätysliikkeet, jotka toivovat mallista varaventtiiliä järjestää eri paikkakunnilla naispapittomia jumalanpalveluksia. Toisaalta sateenkaariväki on toivonut mallista vetoapua sateenkaariseurakuntien perustamiseen.

Luoma oli Radio Dein vaalitentissä valmis sallimaan liikkeille toimintavapauden myös nykyisen mallin puitteissa, jos erityismessujen järjestämiselle on paikallisen seurakunnan ja piispan hyväksyntä.

– Siellä missä paikallisseurakunnan kanssa päästään sopimukseen ja seurakunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat valmiit sitoutumaan tällaiseen sopimukseen ja missä piispa on tietoinen asiasta ja voidaan olla vakuuttuneita siitä, että tällainen toiminta ei sodi kirkon oppia tai järjestystä vastaan. Kyse on jumalanpalvelusyhteisöistä muiden joukossa, ja silloin en näe estettä.

Tapio Luoma oli Radio Dein arkkipiispanvaalitentissä keskiviikkona 17. tammikuuta Herätys!-aamulähetyksessä klo 9-10. Tentti on kuunneltavissa Radiot.fi-palvelussa sekä uusintana sunnuntaina 21.1. klo 20-21. Ehdokastentit kuullaan tammikuussa viikoittain samaan lähetysaikaan.

Kuuntele, kuinka Tapio Luoma vastasi Radio Dein arkkipiispanvaalitentissä kysymykseen, mikä merkitys on sillä, että kaikki piispat Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa ovat nykyään miehiä [toimittaja Kai Kortelainen]:

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)