Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Arkkipiispa Tapio Luoma jatkaa Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtajana

 

Arkkpiispa Tapio Luoma kirkolliskokouksessa Turussa elokuussa. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on valinnut 2.11.2021 yksimielisesti puheenjohtajakseen Suomen ev.lut. kirkon arkkipiispan Tapio Luoman. Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Ouluun syyskokoukseensa 2.–3.11.2021 kokoontunut Neuvosto on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin.

Arkkipiispa Tapio Luoma on toiminut Neuvoston puheenjohtajana myös vuosina 2019–2021. Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin ortodoksisen kirkon edustaja, metropoliitta Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen) sekä evankelis-luterilaisen kirkon edustaja, piispa Matti Repo (varajäsen: dekaani Terhi Törmä) ja Suomen vapaakirkon puheenjohtaja ekonomi Jaakko Pihlajamäki (varajäsen: ylisihteeri majuri Saga Lippo, Suomen Pelastusarmeija). Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin piispa Jari Jolkkonen.

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa

Hallituksen muut jäsenet

Muut hallitukseen valitut henkilöt on lueteltu alla.

Katolinen kirkko Suomessa, veli Gabriel Salmela (varajäsen: isä Marco Pasinato); Suomen evankelis-luterilainen kirkko, TT Minnamari Helaseppä (varajäsen: pastori Saara-Maria Jurva);Suomen evankelis-luterilainen kirkko, dosentti TT Tomi Karttunen (varajäsen: TT Jenni Krapu); Suomen ortodoksinen kirkko, YTT Minna Rasku (varajäsen: järjestösihteeri Annakaisa Onatsu); Missionskyrkan i Finland, församlingsföreståndare, pastor Markus Österlund (varajäsen: församlingsföreståndare pastor Roger Andersson) ja Anglican Church in Finland, Revd. Dr. Mika K. T. Pajunen (varajäsen: Chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää).

Erilaisina yhdessä – strategia kolmeksi vuodeksi

Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa on tehty strategiatyötä vuoden 2021 ajan ja syyskokous hyväksyi strategian kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Strategian mukaisesti Neuvosto rakentaa ja tukee kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen välistä ykseyttä ja vahvistaa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen ääntä yhteiskunnassa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kuuluu maailmanlaajuiseen ekumeeniseen liikkeeseen, joka edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä ja käy dialogia muiden uskontojen kanssa. Neuvoston painopisteet ovat seuraavina vuosina:

  • 2022 Paikallisekumenia ja kestävä tulevaisuus
  • 2023 Kotimainen ekumenia ja yhdessä vaikuttaminen
  • 2024 Kansainvälinen ekumenia ja globaali vastuu

Kirkon viestintä