Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Arkkipiispa Kari Mäkinen: Ihmisillä on tarve löytää syvempiä merkityksiä ja arvoja

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen. KUVA: MARKKU PIHLAJA

Arkkipiispa Kari Mäkinen puhui tänään avatussa piispainkokouksessa heikoimpien asemasta. Mäkinen totesi, että kultaisen säännön ja markkina-arvojen välillä vallitsee ristipaine.

– Tämän hetken henkinen maisema heijastaa tätä ristiriitaa ja sen keskellä lisääntyvää turvattomuutta, epävarmuutta ja kokemusta maailman muuttumisesta entistä arvaamattomammaksi ja kovemmaksi, Mäkinen sanoi.

Mäkinen kiinnitti avauspuheessaan huomiota myös vuoden aikana käytyyn runsaaseen keskusteluun kirkosta.

– Keskustelussa on käsitelty myös koko yhteiskunnan kannalta vaikeita kysymyksiä kuten homoseksuaalisuus ja lasten hyväksikäyttö, teemoja jotka liittyvät myös tämän piispainkokouksen asialistaan.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Mäkisen mukaan julkinen keskustelu ei ole rajoittunut pelkästään näihin teemoihin vaan, vaan taustalla on laajempi kysymys arvoista.

– Kyse on siitä, mikä on elämässä viime kädessä merkityksellistä ja puolustettavaa. Tämä on heijastanut vahvistuvaa suuntausta, jossa arvot nousevat yhteiskunnallisessa keskustelussa etualalle.

Mäkinen huomauttaa, että suuntauksen voi nähdä reaktiona nopeaan ja vaikeasti hahmotettavaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen muutokseen.

– Kun maailma vyöryy vailla kokonaiskuvaa aamukahvipöytään, näyttöruudulle ja olohuoneeseen, syntyy tarve löytää syvempiä merkityksiä, perspektiiviä ja arviointipohjaa.

Piispainkokouksessa 8-9.2 keskustellaan asialistan mukaisesti selonteosta rippisalaisuuden ja lastensuojelun yhteensovittamiseksi sekä pastoraalisesta ohjeesta, joka koskee vapaamuotoista rukousta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa.