Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

ånni-hanke kannustaa puhumaan lapselle päihteistä

 

Ikä- ja kulttuurisensitiivinen ånni ottaa huomioon lasten mielipiteet

Viime keväänä alkaneen nelivuotisen Ånni-hankkeen tarkoitus on saada aikuiset puhumaan lapsille päihteistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti kulttuurivähemmistöihin kuuluvat.

ånni-hankkeen projektipäällikkö Anne Ahlefelt EHYT ry:stä kertoo, että nuorten päihteidenkäytössä on nähtävillä positiivinen suunta. Yhä harvempi nuori tupakoi ja myös humalahakuinen juominen on nuorten keskuudessa vähentymään päin. Kuitenkin lapset törmäävät päihteisiin usein arjessa.

”Lapsi voi nähdä tupakoijan tai humaltuneen henkilön esimerkiksi bussipysäkillä. Päihteisiin myös törmää usein verkossa. Lapset surffaavat netissä ja käyttävät aktiivisesti sosiaalista mediaa, jossa tietoa on tarjolla rajattomasti. Lapset tarvitsevat tueksi aikuisen, jonka kanssa pohtia ja keskustella tilanteista, joissa lapset ovat nähneet tai kuulleet päihteistä.”

KRS Krito 10.-23.6.

Keskustelua valistuksen sijaan

ånni-hankkeen kohderyhmänä ovat 10-13 -vuotiaat lapset. Hankkeen tiimoilta kouluihin on tehty vierailuja ja lapsilta on suoraan kysytty, mitä millä tavalla he haluaisivat, että päihteistä puhuttaisiin. Tältä pohjalta on laadittu Juteltaisko? -toimintamalli.

”Juteltaisko? -toimintamalli on tarkoitettu vanhemmille ja muille aikuisille, jotka arjessaan puhuvat lapsille päihteistä. Lähtökohtana on se, että suurin osa lapsista tietää jo, miksi päihteet ovat vaarallisia ja mitä ne tekevät keholle. Oleellisempaa on, että lapsella on luotettava aikuinen, jonka kanssa voi jutella arjen kokemuksista.”

Monikulttuurisuus kunniaan

ånni-hankkeen tavoitteena on tehdä paitsi ikä- myös kulttuurisensitiivistä päihdetyötä. Kolmivaiheinen hanke starttasi viime keväänä Turussa ja sitä ympäröivillä alueilla, jossa erityisenä kohderyhmänä olivat ruotsinkieliset lapset. Maaliskuussa projekti siirtyy Joensuuhun, jossa työskennellään venäjänkielisten kanssa ja viimeisessä vaiheessa vuorossa ovat Vantaan somalivähemmistöt.

”Päihdevalistusta on tehty pitkään valtaväestön näkökulmasta. Kuitenkin myös vähemmistöt pitäisi huomioida. ånni-hankkeessa olemme valinneet kohderyhmiksi kolme suurta Suomessa asuvaa kulttuurivähemmistöä”

Monen tahon projekti

ånni-hanketta koordinoi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhdessä Helsingin NMKY:n, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Music Against Drugs ry:n, Vanhempainliiton, Raittiuden ystävien ja Koulutus Elämään -säätiön kanssa. Hanketta tukee Raha-automaattiyhdistys osana Emma & Elias -avustusohjelmaa.