Alle 20-vuotiaiden abortit vähentyneet merkittävästi

Kuva: Istockphoto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 tehtiin 9350 raskaudenkeskeytystä. Se tarkoittaa 8,2 keskeytystä tuhatta 15-49-vuotiasta naista kohden.

Erityisesti alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet voimakkaasti. Niiden määrä on väestöön suhteutettuna puolittunut 2000-luvun alkuun verrattuna.  Alle 20-vuotiaille tehtyjen aborttien määrä lähti 1990-luvun puolivälistä nousuun.

Vanhemmille ikäluokille tehtyjen aborttien määrä on pysynyt jokseenkin samana. Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehtiin 20-24-vuotiaille eli 14,9 keskeytystä tuhatta vastaavanikäistä naista kohden.

SEKL_valona ja suolana 1kk

Aborttien määrissä on THL:n ennakkotietojen mukaan suuria alueellisia eroja. Väestöön suhteutettuna abortteja tehtiin vuonna 2016 eniten Ahvenanmaalla sekä Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiireissä. Vähiten raskauksia keskeytettiin Itä- ja Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä.

 

PS Norvanto Hedelmästään puu tunnetaan