5 syytä, miksi pornon katsominen on väärin

 

Kuvituskuva: Istockphoto

Ajatteletko pornon katsomisen olevan harmitonta ajanvietettä? Onko se oman seksuaalisuuden toteuttamisen muoto, joka ei vahingoita ketään muita? Mietipä uudestaan. Tässä viisi syytä siihen, miksi pornon katsominen kannattaa jättää väliin.

1. Pornografia edistää naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa

Naisen rooli pornossa on olla objektina – kohteena miehen tai miesten haluille. Pornossa naiset nähdään pääasiassa eri ruumiinosina tai seksuaalisina toimijoina, jotka ovat aina valmiita harrastamaan seksiä – missä ja milloin vain, ja kenen kanssa vain.

Nykyporno on entistä väkivaltaisempaa. Pornografian fantasiamaailmassa naisten näytetään todellisuudesta poiketen nauttivan tai suhtautuvan neutraalisti heihin kohdistuvaan väkivaltaan ja nöyryyttämiseen.

IK-opisto (vuosisop) neliöb.17.-30.1.MJa

Pornon katsominen ja seksuaalisesti aggressiivinen käytös on yhdistetty toisiinsa useissa tutkimuksissa. Vuonna 2015 tehdyn amerikkalaistutkimuksen mukaan pornografian katsominen lisää verbaalista ja fyysistä seksuaalista aggressiota. Aggression muotoihin kuuluvat ainakin uhkailu ja seksiin pakottaminen. Tutkimustulokset viittaavat pornoon liittyvän väkivaltaisen sisällön pahentavan vaikutusta, mutta myös pornolla ilman väkivaltaa on sama vaikutus.

Kaikista pornon katsojista ei tule väkivallan tekijöitä, mutta pornon luoma kuva seksistä ei voi olla vaikuttamatta katsojaansa. Kun ihminen näkee jotain tarpeeksi usein, hän alkaa pitää sitä normaalina. Erityisesti #metoo-kampanjoinnin keskellä voidaan kysyä, mikä on pornon rooli seksuaalisen häirinnän ilmenemisessä?

2. Pornografia voi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta

Yksi pornografian vakavimmista negatiivisista vaikutuksista liittyy sen alttiuteen aiheuttaa riippuvuutta. Kaikissa riippuvuuksien muodoissa aivojen dopamiinia tuottavan palkitsemisjärjestelmän toiminta on häiriintynyt. Pornon käyttöä on verrattu kokaiinin käyttöön. Se ”kaappaa” aivojen palkitsemisjärjestelmän samalla tavalla kuin huume.

Riippuvuus johtaa muun elämän kaventumiseen pornon kaapatessa merkittävän osan ajankäytöstä. Ajatukset pyörivät siinä, milloin pääsee seuraavan kerran katsomaan pornoa. Ennen iloa ja tyydytystä tuottaneet asiat – kuten ystävien tapaaminen tai urheileminen – eivät kiinnosta, sillä ne eivät voi tarjota samaa kuin pornografia. Riippuvuus voi vaikeuttaa työelämää, koulunkäyntiä ja ihmissuhteiden ylläpitämistä. Erityisesti se vaikuttaa parisuhteeseen.

”Riippuvuudesta voidaan puhua, kun ajatukset ja toiminta alkavat olla pakonomaisia lopettamisyrityksistä huolimatta”, kirjoittaa työterveyspsykologi Antti Kauppi Väestöliiton artikkelissa. ”Ongelma voi ilmetä myös keinona paeta stressiä tai kielteisiä tunteita. Riippuvuudet aiheuttavat vähitellen mielikuvituksen ja rentoutumisen kyvyn heikkenemistä, sekä vieraantumista puolison mielen maisemasta. Tällaiseen kehityskulkuun juuttunut ihminen kokee olonsa usein lohduttomaksi ja jumissa olevaksi. Hän kokee, ettei voi kertoa kenellekään. Itsetunto laskee”, Kauppi jatkaa.

Katsotun pornon sisältö muuttuu tyypillisesti pikku hiljaa rajummaksi, sillä ihmismieli turtuu vähitellen näkemäänsä ja saman stimulaation saamiseksi tarvitaan yhä voimakkaampia ärsykkeitä. Pahimmissa tapauksissa riippuvuudesta kärsivä päätyy lopulta rikollisen aineiston käyttämiseen.

3. Pornografia vahingoittaa parisuhdetta ja voi pilata käsityksen seksistä

Pornossa seksi näyttäytyy ainoastaan fyysisten halujen ja fantasioiden tyydyttäjänä, irrallisena rakkauden ja välittämisen tunteista. Porno luo epärealistisia odotuksia siitä, millaista seksin tulisi olla. Pornonkatsojien on tutkimusnäytön perusteella todettu olevan tyytymättömämpiä seksielämäänsä ja seksuaalista suoriutumistaan kohtaan. Seksi parisuhteessa ei välttämättä enää kiinnosta, sillä todellisuus ei tarjoa samaa tyydytystä kuin pornografia. Samanaikaisesti kumppanin ulkonäköä kohtaan asetettujen odotusten on todettu kasvavan: tyytyväisyys kumppanin vartaloa kohtaan vähenee pornon katsomisen myötä.

Jotkut pyrkivät toistamaan sen, mitä ovat pornossa nähneet. Nuoret naiset voivat joutua jäljittelemään pornossa esitettyjä akteja seksikumppanin painostuksen alla. Heidän on todettu suostuvan myös epämukavalta tai kivuliaalta tuntuvaan seksuaaliseen kanssakäymiseen.

Pornonkulutuksen myötä arvostus yksiavioisuutta ja avioliittoa kohtaan voi tutkimuksen mukaan vähentyä. Tutkimuksissa on lisäksi todettu pornoa kuluttavien olevan etäisempiä puolisoidensa kanssa, vähemmän sitoutuneita parisuhteisiinsa ja todennäköisemmin pettävän kumppaneitaan.

Erityisen negatiivinen vaikutus parisuhteeseen on puolison pornoriippuvuudella. ”Parisuhteessa pornoriippuvuus aiheuttaa suurta hämmennystä. On vaikea ymmärtää, kuinka ihminen jonka kanssa arkea elää, toimii salassa toisaalla. Ongelman kohtaaminen ja ymmärtäminen vie aikaa. Varsinkin luottamuksen palautuminen on pitkä tie”, Antti Kauppi toteaa.

4. Porno vaikuttaa negatiivisesti teini-ikäisen seksuaalisuuden kehittymiseen

Monelle teini-ikäiselle pornografia on ensimmäinen kosketus seksiin. Jos nuori kasvaa pornokuvaston keskellä, hän saa vääristyneen kuvan seksistä ja seksuaalisuudesta. Nuori ei osaa arvioida, mikä seksuaalisen kanssakäymisen tavassa on totta ja mikä ei.

Pornografian maailmankuvan mukaan seksissä on kyse vain fyysisestä viihteellisessä tarkoituksessa suoritetusta aktista. Sen mukaan parisuhteen tärkein elementti on seksi, jota harrastetaan mieluiten jonkun tuntemattoman kanssa irrallisena omista tunteista.

Pornografia vaikuttaa myös nuoren kehittyvään kehonkuvaan. Nuoren käsitys omasta ruumiista ja sen kauneudesta joutuu koetukselle pornografian epärealististen ja trimmattujen vartaloiden rinnalla. Porno ruokkii myös vääränlaista käsitystä siitä, mikä on seksuaalisesti viehättävää.

Teini-ikäiset ovat erityisen alttiita pornoriippuvuuden kehittymiselle, sillä aivot ovat vasta kehittymässä ja näin ollen vaikutusalttiimmat. Teini-ikäisen aivot elävät dopamiinintuotannon ja neuroplastisuuden huippuaikaa. Se, mitä ihminen tekee, näkee ja kuulee, muokkaa hänen aivojaan. Neuroplastisuuden vuoksi porno voi aiheuttaa pitkäaikaisia muistiin ja oppimiseen liittyviä muutoksia aivoissa.

Kieltäytyminen nopeasti saavutetusta tyydytyksestä vaatii nuorelta enemmän ponnistelua kuin aikuiselta. Monet nuoret – kuten aikuisetkin – saattavat käyttää pornoa negatiivisten tunteiden kuten yksinäisyyden ja masentuneisuuden turruttamiseen. Fantasiamaailmaan uppoutuminen ja kemialliset muutokset aivoissa tuovat hetkellisen helpotuksen. Todelliset taustalla olevat ongelmat eivät kuitenkaan katoa ja elämänpiirin kaventuessa riippuvuus voi jopa aiheuttaa psyykkisen kehityksen viivästymistä.

5. Pornonäyttelijät ajautuvat päihteidenkäyttöön ja itsetuhoisuuteen

”Haluan sinun ymmärtävän vakavasti, että joka kerta kun klikkaat pornosivulle otat osaa arvokkaiden ihmiselämien tuhoamiseen”, kirjoittaa entinen pornonäyttelijä Shelley Lubben kirjassaan Truth Behind The Fantasy of Porn.

Lubbenin mukaan naispornonäyttelijät suorastaan vihaavat pornon tekemistä. ”Inhoamme jalkojemme avaamista sukupuolitauteja poteville miehille. Inhoamme tullessamme heidän pahan hajunsa ja hikisten vartaloidensa halventamiksi. Jotkut naiset vihaavat sitä niin paljon, että saatoin kuulla heidän oksentavan kylpyhuoneessa kohtausten välissä”, Lubben kuvailee.

Kuitenkin miljardien pornoteollisuus on luonut fantasian, jonka mukaan pornonäyttelijät rakastavat seksin harrastamista. ”He haluavat sinun uskovan valheen, että me nautimme tullessamme häpäistyiksi kaikenlaisissa kuvottavissa akteissa”, Lubben kirjoittaa. ”Mutta todellisuus on se, että naiset kärsivät sanomattomista kivuista tullessaan läpsityiksi, purruiksi, päälle syljetyiksi, potkituiksi ja haukutuiksi”. Pornoteollisuuden edustajat osaavat vedota allekirjoitettuihin sopimuksiin, mikäli nainen ei halua näytellä valmiiksi käsikirjoitettua kohtausta.

Fyysinen kipu kuuluu siis usein naispuolisen pornonäyttelijän osaan. Näyteltyyn kohtaukseen voi kuulua vaikkapa lyömistä, raapimista tai jopa kuristamista. Huumeiden ja alkoholin käyttö turruttavat henkistä ja fyysistä kipua ja ohjaajat voivat tarjota niitä näyttelijöille kuvauksissa, jotta nämä pystyisivät suorittamaan tarvittavat rajut seksikohtaukset. Päihteidenkäyttö johtaa usein lääkkeiden väärinkäyttöön, kun ongelmiin haetaan apua ahdistusta lievittävistä ja rauhoittavista lääkkeistä.

Ennenaikaisia kuolemantapauksia on pornoteollisuuden piirissä merkillepantava määrä. Päihteidenkäyttö ja itsemurhat ovat syynä useisiin niistä. Vuodenvaihteen tienoilla USA:ssa on ihmetelty viiden naispuolisen pornonäyttelijän kuolemaa vain muutaman kuukauden sisällä. Asiasta uutisoi muun muassa Fox News.

Mutta eikö pornossa näytteleminen ole vapaaehtoista? Periaatteessa kyllä, mutta pornoteollisuuden edustajat osaavat houkutella alalle haavoittuvia ja epävarmoja nuoria naisia, jotka etsivät itseään tai elämänsä suuntaa. Monet heistä yrittävät paeta elämänhistorian ikäviä kokemuksia tai traumoja.

Lubbenin mukaan merkittävä osa naispuolisista pornonäyttelijöistä on joutunut joko lapsena tai aikuisena seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. ”Klassinen pornonäyttelijän tausta” sisältää hänen mukaansa kokoelman erilaisia ongelmia, joihin voi kuulua seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi perheongelmia, fyysistä tai verbaalista hyväksikäyttöä tai päihteidenkäyttöä.

Uskoontullut entinen pornonäyttelijä Brittni De La Mora varoittaa pornonäyttelijöiksi haluavia etsimästä rakkautta pornoteollisuuden kautta. ”Usein ryhtyessään alalle ihminen etsii jotain. Minä itse etsin rakkautta kaikista vääristä paikoista. Aloitat tuollaisella alalla väärällä toiveikkuudella siitä, että tulet löytämään sieltä etsimäsi. Etkä ikävä kyllä tule löytämään sitä”, Brittni De La Mora kertoo CBN Newsille.

”Koska olin etsimässä rakkautta, oli kuin sydämeni olisi murskattu kun en löytänyt sitä sieltä. Ovi masennukseen avautui ja huumeet, itsemurhayritykset ja itsetuhoiset ajatukset tulivat sen myötä osakseni”, De La Mora kertoo.

*

Lähteitä:

Fight The New Drug (fightthenewdrug.org): How porn hurts a consumers partner? / Studies show how sexual aggression can be linked to watching porn / How porn can become addictive

Ashley Kraus (Indiana University) ja Robert S. Tokunaga ( University of Hawaii at Manoa): A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies, 2015

Shelley Lubben: Truth Behind The Fantasy of Porn, 2010

John Thorington: Pure Teens: Honoring God, Relationships and Sex.