Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

32 kirkolliskokousedustajaa vetoaa vapaan keskustelun puolesta

 

Kuva kirkolliskokouksen toukokuun 2019 kokoontumisesta. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Ryhmä kirkolliskokousedustajia on laatinut yhteisen kannanoton sanan- ja uskonnonvapauden puolustamiseksi. Kannanotossaan kirkolliskokousedustajat kummeksuvat kansanedustaja Päivi Räsäsen kohtelua.

Vetoomus kokonaisuudessaan:

Me allekirjoittaneet kirkolliskokousedustajat haluamme puolustaa
sananvapautta ja uskonnonvapautta. Kansanedustaja Päivi Räsäsen joutuminen poliisikuulusteluihin on herättänyt kysymyksen, ovatko nämä perusoikeudet yhä voimassa maassamme.


Jos kansalaiset eivät voi ilmaista toisistaan poikkeavia mielipiteitä esimerkiksi eettisistä ja elämäntyyliä koskevista kysymyksistä pelkäämättä rikkovansa lakia tai syyllistyvänsä vihapuheeseen, se on omiaan tukahduttamaan demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvaa vapaata keskustelua.
Mielestämme Räsänen ei ole kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa, halventanut, solvannut tai uhannut heitä. Hän on esittänyt julkisuudessa kristinuskon perinteisen näkemyksen  seksuaalisuudesta ja perustellut Raamatulla, millaiset teot rikkovat sitä  vastaan. Sellainen on kristinuskossa aivan tavallista. Vastaavaa tehdään luterilaisissa Tunnustuskirjoissa, joihin vedotaan esimerkiksi eduskunnan hyväksymässä kirkkolaissa.
Jumalan tahdosta ja seksuaalisuudesta voidaan tietenkin olla myös aivan toista mieltä kuin Räsänen, ja sekin on julkisuudessa sallittava. Poliisi tai oikeuslaitos eivät voi ratkaista sellaisia asioita kuin raamatuntulkinnan oikeellisuus tai Jumalan tahdon mukainen seksuaalisuus. Poliisin ja oikeuslaitoksen tulee puuttua sellaiseen uskonnollisuuteen, joka uhkaa yksilön tai ihmisryhmän yhteiskunnallista asemaa, kunniaa, omaisuuden suojaa tai ruumiillista koskemattomuutta. Räsänen ei tietääksemme ole julkisessa esiintymisessään syyllistynyt sellaiseen. Hän on puhunut ihmisen jumalasuhteeseen ja taivaaseen pääsyyn liittyvistä asioista. Tämän on edelleen oltava julkisesti sallittua, silloinkin kun se mahdollisesti loukkaa jonkun vakaumusta.

Sammeli Juntunen
Pekka Simojoki
Marianna Parpala
Pekka Heikkilä
Jouko Jääskeläinen
Hannele Karppinen
Leif Nummela
Riku Rinne
Niilo Räsänen
Erkki Koskenniemi
Ville Auvinen
Janne Kaisanlahti
Olli Loikkanen
Jouni Turtiainen
Jari Kemppainen
Göran Stenlund
Aimo Koskelo
Arto Antturi
Harri Saine
Markku Huttunen
Annika Määttänen
Eeva-Riitta Hahtola
Ilkka Pöyhönen
Erkki Puhalainen
Paula Lehmuskallio
Heikki Pelkonen
Mikko Himanka
Johanna Lumijärvi
Heikki Sorvari
Liisa Teräslahti
Jouko Ylinen
Oiva Malinen