Väkivaltaa, vankeutta ja kestävyyttä: Mitkä ovat 10 vaarallisinta maata kristityille?

 
Pakistanilainen poika karussa maastossa vuorten välissä.

Uusimman World Watch List -vainoraportin mukaan yli 365 miljoonaa kristittyä kohtaa erittäin vakavaa vainoa ja syrjintää uskonsa vuoksi. Tilastollisesti joka seitsemäs maailman kristitty on vainon ja hyökkäysten kohteena.

Vuoden 2024 WWL-vainoraportti perustuu Open Doorsin tutkimusyksikön raportointi- ja tutkimustyöhön 1. lokakuuta 2022 ja 31. syyskuuta 2023 välisellä ajalla. Voit lukea tarkemmin tutkimuksen metodologiasta täällä.

Kristittyjen kokoontuminen tai Raamatun omistaminen ovat Pohjois-Koreassa vakavia ja ankarasti rangaistavia rikoksia.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Raporttiin kuuluu listaus 50 maasta, jotka ovat kristityille kaikkein vaarallisimpia perheen, paikallisyhteisön, ääriryhmien ja viranomaisten harjoittaman väkivallan ja painostuksen takia.

Tämä on katsaus kymmeneen kristityille vaarallisimpaan maahan. Niissä Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa myös suostumista vaaralliseen elämään ja riippuvuuteen Kristuksen antamasta toivosta.

Nuori nainen kuuntelee radiota laite kädessä
Ji Ho* kuunteli radiota aluksi siksi, että monet pohjoiskorealaiset pyrkivät sen avulla etsimään itselleen ruokaa. Kerran hän kuitenkin osui vieraalle radiotaajuudelle, jossa puhuttiin ”maan suolasta”. Kuvituskuva.

1. Pohjois-Korea – hengenvaarallinen Raamattu

Pohjois-Korea on jälleen kerran vaarallisin maa kristityille. Yli 20 vuotta maa on ollut WWL-raportin kärjessä tai sen tuntumassa. ”Erakkovaltakunnassa” kristityksi paljastuminen voi käytännössä tarkoittaa kuolemantuomiota.

Usein kristityt siirretään poliittisina rikollisina työleireille. Niiden raskaasta työstä vain harvat selviävät hengissä. Kristityt voidaan myös surmata välittömästi. Perheenjäseniä odottaa sama kohtalo. Arvioiden mukaan eri puolilla maata sijaitsevilla työleireillä on kymmeniä tuhansia kristittyjä.

Kristittyjen kokoontuminen tai Raamatun omistaminen ovat Pohjois-Koreassa vakavia ja ankarasti rangaistavia rikoksia. Toukokuussa 2023 erään perheen viisi perheenjäsentä pidätettiin, kun he olivat kokoontuneet rukoilemaan ja lukemaan Raamattua.

Kristittyjen järkyttävä kohtelu johtuu autoritaarisesta hallinnosta. Sen näkemyksen mukaan kristityt ovat erityinen uhka maan johdolle ja yhteiskunnalle. Näin vihamielisessä paikassa toimii kuitenkin maanalainen seurakunta, jossa on arviolta 350 000–400 000 kristittyä. Heidän toivonsa Kristuksessa on suurempi kuin jokapäiväisessä elämässä koettu sorto.

Rukoile, että salaiset kristityt varjeltuisivat viranomaisten tarkkailulta kokoontuessaan yhteen.

2. Somalia – Jeesuksen seuraaja on vihollinen

Somalia on yksi Afrikan sarven kahdeksasta maasta. Maa on muslimienemmistöinen, ja kaikkien somalien edellytetään olevan muslimeja ja noudattavan islamilaista šaria-lakia. Moskeijoiden ja madrassa-koulujen imaamit tuovat esiin julkisesti, että kristinuskolle, kristityille tai kirkoille ei ole maassa tilaa.

Väkivaltainen kapinallisryhmä al-Shabaab on toistuvasti ilmaissut halunsa tuhota kristityt tästä Itä-Afrikan maasta. Somaliassa muslimitaustaisia kristittyjä pidetään arvokkaina kohteina. Paljastuessaan he voivat joutua heti surmatuiksi.

Myös perhe ja yhteisö kohdistavat kristittyihin vakavaa vainoa. Islamista luopumista pidetään perheen ja klaanin pettämisenä. Perheenjäsenet ja klaanien johtajat häiritsevät, pelottelevat ja jopa surmaavat kääntyneitä somaleja. Yhteisön vanhimmat ja perheenjäsenet tarkkailevat tiiviisti jokaista, jonka edes epäillään kääntyneen kristityksi.

Eräs somalinainen kertoi kokeneensa toistuvia hyökkäyksiä tultuaan kristityksi.

Kristukseen uskovat somalit ovat kuitenkin vakaumuksessaan lujia. He ovat evankeliumia eteenpäin vievä voima.

Eräs somalinainen kertoi OD:n Itä-Afrikan kenttätyöntekijöille kokeneensa toistuvia hyökkäyksiä tultuaan kristityksi.

”Yritin sata kertaa luopua Jeesuksesta ja lakata seuraamasta Häntä – mutta en voinut,” nainen kertoo. ”Päätin seurata Häntä.”

Rukoile, että Jeesuksen seuraajina kaikkensa vaarantavat kristityt saisivat voimaa pysyä uskossa vaaroista huolimatta.

3. Libya – evankelioinnista kuolemantuomio

Pohjois-Afrikassa sijaitseva Libya on maan viranomaisten mukaan täysin islamilainen valtio. Sitä johdetaan ja hallinnoidaan šaria-lain pohjalta. Paikallisten kannalta tämä merkitsee sitä, että Libyassa ei voi olla kristittyjä. Näin viranomaiset ainakin haluavat kansan uskovan.

Todellisuus on monimutkaisempi. Valtaosa Libyan kristityistä salaa uskonsa joskus vuosienkin ajan. Näin ollen kristittyjen tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Jos jonkun usko paljastuu, perhe todennäköisesti torjuu hänet, ja hän on vaarassa joutua vankeuteen.

Libyassa on muutamia kirkkoja, jotka kaikki palvelevat siirtolaisyhteisöjä. Myös näissä kirkoissa kristityt ovat vaarassa.

Vaarallisinta Libyan kristityille on evankelioiminen – erityisesti kohdistettuna muslimeihin. Uskosta todistaminen on Libyassa laitonta.  Myös omasta uskosta puhuminen muiden kanssa on vaarallista.

Maassa, jossa islam on laki eikä kristinusko ole vaihtoehto, hallitus tai yhteiskunta eivät kannata kristittyjen suvaitsemista. Siksi jokainen Libyan kristitty on jatkuvassa hengenvaarassa.

Rukoile, että Jumala auttaisi kristittyjä yhteyteen toistensa kanssa. Pyydä Libyan kirkolle mahdollisuutta kokoontua.

4. Eritrea – uhkana vankeus

Afrikan sarvessa sijaitsevan Eritrean kristityt kärsivät edelleen äärimmäisestä vainosta. Maa on Jeesuksen seuraajille yksi maailman vaikeimmista. Kahdenkymmenen viime vuoden aikana Eritreassa on tunnustettu virallisesti vain kolme kristillistä kirkkokuntaa: ortodoksit, katoliset ja luterilaiset. Myös näitä kirkkoja valvotaan tiiviisti.

Muslimitaustaiset kristityt tai Eritrean ortodoksikirkosta ei-perinteiseen kirkkoon siirtyneet kohtaavat perheen ja yhteisön äärimmäistä vainoa. Viranomaiset pitävät yllä kristittyjen leimaamista ja rohkaisevat naapureita vakoilemaan ja ilmiantamaan toisiaan.

Vuosien ajan hallituksen turvallisuusjoukot ovat tehneet satoja ratsioita talo talolta ottaakseen kiinni kristittyjä.

Eritrean vankiloissa on arviolta tuhat ennalta määrittelemättömäksi ajaksi vangittua kristittyä.

Eritreaa kutsutaan usein ”Afrikan Pohjois-Koreaksi”. Kristuksen seuraaminen ja evankeliumin kertominen voi olla kohtalokasta erityisesti silloin, jos henkilö jää Eritreaan. Kyse ei ole siitä, joutuuko salainen kristitty vangituksi, vaan siitä, milloin hänet vangitaan.

Eritrean vankiloissa on arviolta tuhat ennalta määrittelemättömäksi ajaksi vangittua kristittyä. Heitä ei ole virallisesti syytetty mistään. Tiedämme kuitenkin, että myös vankeuden kohdatessa suurelta osin maanalainen kirkko jatkaa kasvuaan ja evankeliumin julistamista.

Rukoile Eritrean kirkolle viisautta ja arvostelukykyä. Rukoile, että kristityt olisivat evankeliumia julistaessaan rohkeita, mutta myös tietoisia vaarallisesta tilanteestaan.

Jemeniläinen mies mäen rinteellä katsoo alla avautuvaan laaksoon
Saleh* on salainen jemeniläinen evankelista, joka kouluttaa uusia seurakuntajohtajia ja julistaa rohkeasti evankeliumia Jemenissä. Kuvituskuva.

5. Jemen – kristityt ääriliikkeiden etsintäkuulutuksissa

Jeesuksen seuraaminen on Jemenissä edelleen äärimmäisen vaarallista. Suurin osa kristityistä on jemeniläisiä ja taustaltaan muslimeja. Islamilainen ja valtion laki kieltävät islamista kääntymisen.

Kristittyjä uhkaavat perheiden, viranomaisten ja radikaalien islamilaisten ryhmien aiheuttamat vakavat seuraukset. Hallitus, perhe ja yhteisö vainoavat Jemenin kristittyjä. Väkivaltaisten ääri-islamilaisten ryhmien vaikutus on myös lisääntymässä. Tämä vaikeuttaa entisestään Jeesuksen seuraamista.

Jemenissä kristityt joutuvat salaamaan uskonsa.

jemeniläiset kristityt kokoontuvat vain pitkään tuntemiensa kristittyjen kanssa, jotteivat tulisi ilmiannetuiksi.

”Jemenissä ei voi paljastaa olevansa kristitty,” OD:n Jemenin-yhteyshenkilö kertoo. ”Täällä ei voi olla identiteetiltään kristitty: jemeniläinen ei voi kuulua seurakuntaan, solmia avioliittoa tai saada syntymätodistusta, koska jokaisen jemeniläisen on oltava muslimi. Kristittynä eläminen on mahdotonta.”

Kristittyjen on myös erittäin vaikeaa tulla yhteen. He kokoontuvat vain pitkään tuntemiensa kristittyjen kanssa, jotteivat tulisi ilmiannetuiksi.

Jemenin kymmenvuotisen sisällissodan aiheuttama humanitäärinen kriisi on osaltaan pahentanut kristittyihin kohdistuvaa painetta. Saatavilla olevaa hätäapua jakavat paikalliset muslimiryhmät ja moskeijat. Niiden väitetään syrjivän kaikkia, jotka eivät ole hurskaita muslimeja.

Rukoile voimaa ja varjelusta kristityille alueilla, joilla aseistetut islamilaiset ryhmät uhkaavat heitä. Rukoile, että kristityt saisivat rohkeutta todistaa uskostaan ja maanalainen seurakunta kasvaisi.

6. Nigeria – yksi marttyyri joka toinen tunti

Afrikan väkirikkaimmassa maassa kuolee uskonsa vuoksi enemmän kristittyjä kuin koko muussa maailmassa yhteensä. Vaarallisin ja hallitsevin uhka on väkivalta. Nigerian erityisesti muslimienemmistöisen pohjoisen kristityt elävät valtavan paineen alaisina. Heitä uhkaavat islamilaiset militantit ja aseistetut rosvojoukot.

Raakoihin hyökkäyksiin voi liittyä omaisuuden tuhoamista, sieppauksia lunnaita vastaan, seksuaalista väkivaltaa ja murhia. Kristityiltä riistetään heidän elinkeinonsa ja heidät häädetään kodeistaan. Jäljelle jää surua ja traumoja.

Ahdingostaan huolimatta Nigerian kirkko ei lannistu.

Hallituksen epäonnistuminen kristittyjen suojelussa on vahvistanut militanttien vaikutusvaltaa. Hyökkäysten seurauksena suuri joukko kristittyjä ja muita nigerialaisia on joutunut maansisäisten pakolaisten leireille. Niillä erityisesti naiset ja lapset ovat alttiita terveysongelmille ja ihmiskaupalle.

Ahdingostaan huolimatta Nigerian kirkko ei lannistu. Kristityt ymmärtävät, mitä tarkoittaa luottaa Vapahtajaan joka hetki. He pyytävät maailmanlaajaa kirkkoa rukoilemaan kanssaan.

Rukoile, että rikollisjoukkojen ja aseellisten ryhmien väkivalta Nigeriassa loppuisi.

7. Pakistan – kristityt 2. luokan kansalaisena

Pakistanissa kristittyjä pidetään toisen luokan kansalaisina ja syrjitään kaikilla elämänalueilla. Alempiarvoisina, likaisina ja nöyryyttävinä pidetyt työt, kuten viemärien puhdistus tai tiilenpoltto, on varattu kristityille. Monia kutsutaan halventavalla nimellä chura, joka tarkoittaa saastaista.

”Kuulumme alempaan luokkaan, koska olemme kristittyjä,” sanoo eräs nainen, joka työskentelee yhdessä Pakistanin 600 000 tehtaasta. ”Muslimeille on loukkaus syödä kanssamme samalta vadilta. Jos kosketamme heidän vatiaan, se saastuu. Meillä ei ole mitään etuoikeuksia eikä ihmisarvoa.”

”Kun synnytin poikani, minut pantiin likaiseen vuoteeseen, jossa oli vielä edellisen synnyttäjän verta. Muut naiset saivat puhtaan vuoteen, mutta minulle, Isaille (urduksi ’kristitty’), oli tarjolla vain likainen.”

Elokuussa 2023 tapahtui tuhoisa joukkoväkivalta Jaranwalan kaupungin kristittyjen yhteisöä kohtaan. Se oli järkyttävä muistutus, kuinka vihamielisessä ympäristössä monet Pakistanin kristityt elävät. Hyökkäykset kohdistuivat yli 20 kirkkoon ja lähes 100 kotiin. Kimmokkeena olevien väitteiden mukaan kaksi kristittyä oli häpäissyt Koraania.

Pakistanin pahamaineisia jumalanpilkkalakeja sovellettiin Jaranwalassa kieroutuneesti. Lakeja käytetään usein vähemmistöryhmiä vastaan, mutta kristityt kärsivät niistä suhteettoman paljon. Noin neljännes kaikista jumalanpilkkasyytteistä kohdistuu kristittyihin. Heitä on vain 1,8 prosenttia väestöstä.

Rukoile Pakistanin jumalanpilkkalakien muuttumista niin, että kristityt olisivat turvassa vääriltä syytöksiltä. Rukoile myös voimia kristityille, joiden täytyy elää joka päivä toisen luokan kansalaisina.

8. Sudan – kristityt ristitulessa

Kuluneena vuonna kristittyjen tilanne Sudanissa muuttui paljon – mutta ei positiiviseen suuntaan.

”Sudanin kristityt ovat erityisen haavoittuvia ja joutuvat uhreiksi sodan aikana,” OD:n Itä-Afrikan tutkimusasiantuntija kertoo.

Kriisin taustalla on maan armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen (Rapid Support Forces) välinen valtataistelu. Jo yli 9 000 ihmistä on kuollut ja lähes 6 miljoonaa joutunut pakolaiseksi. Yli 165 kirkkoa on suljettu ja loput tuhottu. Kirkot ovat raportoineet myös ihmisoikeusrikoksista, kuten raiskauksista, sieppauksista ja ryöstelystä.

Jotkut vanhemmat eivät kerro lapsilleen Jeesuksesta, koska he pelkäävät, että nämä vahingossa paljastavat vanhempiensa uskon.

Lisäksi islamista kristinuskoon kääntyneet kohtaavat syrjimistä. Joidenkin arvioiden mukaan konflikti antaa ääri-islamisteille uudelleen jalansijaa maassa ja tekee siten tyhjiksi siirtymäkauden siviilihallituksen uudistukset.

Uudistukset antoivat kristityille enemmän vapautta, sillä ne kumosivat lain islamin uskosta luopumisesta ja poistivat islamin aseman valtionuskontona.

Islamista kristinuskoon kääntyneet kohtaavat myös välittömiä vaaroja. Jotkut vanhemmat eivät kerro lapsilleen Jeesuksesta, koska he pelkäävät, että nämä tahattomasti paljastavat vanhempiensa uskon paikallisyhteisölle.

Rukoile väkivallan loppumista Sudanissa ja varjelusta pakolaisiksi joutuneille kristityille.

Nainen istuu sängyllä ja lukee Raamattua. Taustalla kukkia.
Iranilainen Sahar pidätettiin seurakunnassa toimimisen takia ja suljettiin vankilaan. Paettuaan perheensä kanssa Turkkiin hän on tehnyt raamattutyötä naisten parissa.

9. Iran – kun usko on rikos

Iranissa muslimitaustaisia kristittyjä ei suvaita lainkaan. Kääntyminen on laitonta, ja siitä kiinni jääneet voidaan pidättää ja vangita. Hallitus näkee kääntymisen lännen yrityksenä heikentää islamia ja Iranin islamilaista valtiota.

Jos jonkun havaitaan kuuluvan kotiseurakuntaan, häntä voidaan syyttää rikoksesta kansallista turvallisuutta vastaan. Seurauksena voi olla pitkä vankeusrangaistus.

Islamista kääntyneitä kristittyjä painostavat myös heidän perheensä ja yhteisönsä. Kääntyneet voivat menettää perintöoikeutensa. Naimattomat kristityt voidaan pakottaa naimisiin muslimin kanssa. Avioliitossa olevat kristityt voidaan pakottaa eroamaan tai he voivat menettää lapsensa.

Jumala tekee kuitenkin yhä työtä ja Iranin kirkko kasvaa.

Iranin tilanne on pysynyt pääosin ennallaan. Heinäkuussa 2023 koettiin joukkopidätysten aalto. Elämä islamilaisessa tasavallassa on kristityille vaikeaa. Osallistuessaan maanalaisen seurakunnan toimintaan he ottavat uskomattoman suuren riskin.

Jumala tekee kuitenkin yhä työtä ja Iranin kirkko kasvaa. Iranilainen seurakuntajohtaja kertoi OD:lle hiljattain: ”Sato on kypsää. On paljon ihmisiä, jotka eivät ole vielä kuulleet Jeesuksesta, mutta heidän sydämensä ovat avoinna vastaanottamaan pelastuksen. Rukoile, että Jumala toisi lisää työntekijöitä pellolleen.”

Rukoile Iranin salaisten, islamista kääntyneiden kristittyjen puolesta. Rukoile, että he löytäisivät toistensa yhteyteen ja Jumala varjelisi heidät pidätyksiltä ja vankeudelta.

10. Afganistan – salaisista salaisimmat

Kun Taleban tuli valtaan Afganistanissa elokuussa 2021, se lupasi myöntää aiempaa enemmän vapauksia. Ne eivät ole toteutuneet. Jos afgaani paljastuu kristityksi, hänet voidaan tuomita kuolemaan. Hänet voidaan myös vangita ja kiduttaa, jotta hän ilmiantaisi muita kristittyjä. Jos Taleban saisi päättää, maassa ei olisi yhtään kristittyä.

Monet kristityt pakenivat maasta Talebanin vallankaappauksen aikana. Maahan jääneet joko eivät pystyneet pakenemaan tai kokivat kutsumuksekseen jäädä. Mahdollisuuksia kristittyjen yhteyteen on nyt vähemmän kuin ennen. Kirkon toiminta on entistäkin salaisempaa.

Tunnemme olevamme eksyneitä ja yksin.

AFGAANIKRISTITTY AFGANISTANISSA

Suurin osa ennen Talebanin valtaannousua toimineista kotiseurakunnista (myös salaisista) on suljettu.

Ympäröivä yhteiskunta ja perhejärjestelmä ei anna tilaa uskonnonvapaudelle. Hallitus ylläpitää tätä joustamatonta asennetta. Siksi kristittyjen – joista melkein kaikki ovat islamista kääntyneitä – täytyy pitää uskonsa salassa tai he saattavat yksinkertaisesti kadota.

Eräs maahan jäänyt afgaanikristitty kertoo: ”Tunnemme olevamme eksyneitä ja yksin.”

Rukoile varjelusta salaisille uskoville. Rukoile, että he tietäisivät olevansa osa maailmanlaajaa kirkkoa, joka kuulee heidän tarinansa ja rukoilee heidän puolestaan joka päivä.

Tutustu vuoden 2024 World Watch List -vainoraporttiin

*Nimet muutettu turvallisuussyistä

 

Katso video

 
Open Doors neliömainos artikkelin jälkeen