Yhtä aikaa samalla asialla

 

Suomeen syntyy lähivuosina kymmenittäin uusia vapaakristillisiä seurakuntia – jos kirkkojen aikomukset toteutuvat. Uusien seurakuntien tarve ilmenee ajassamme niin selkeästi, että motivaatiotaso on noussut kuin itsestään. Kirkoissa on myös ollut siinä määrin onnistuneita hankkeita, että ne vauhdittavat sanoista tekoihin siirtymistä.

Uusia seurakuntia tarvitaan, koska valtaosalla suomalaisista ei ole säännöllistä seurakuntayhteyttä.  Moniarvoinen yhteiskunta tarjoaa mahdollisuudet erilaisiin valintoihin. Valinnat tehdään niiden asioiden välillä, jotka tuntuvat syystä tai toisesta merkittäviltä. Kristuksen seuraaminen ja seurakunnan jäsenyys tehdään parhaiten tärkeäksi sellaisten yhteisöjen toimesta, jotka ovat maantieteellisesti ja kulttuurisesti tarpeeksi lähellä.

IK-opisto Neliöb. 19.2.-3.3.

Seurakuntien syntymisen edellytyksenä on ihmisten uskoontulo. Sen mahdollistaa evankeliumin julistaminen Jeesuksesta ainoana tienä Jumalan yhteyteen. Ihmisten on päästävä itselleen merkityksellisellä tavalla tekemisiin kristittyjen kanssa, jotka kutsuvat heitä yhteyteensä.

Evankeliumi kutsuu ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Kutsun vastaanottaneet tarvitsevat uskovien yhteyttä. Yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä. Ihmisiä, joiden kanssa jakaa elämän ilot ja surut. Yhteisöä, joka antaa hoitoa ja huolenpitoa. Paikkaa, jossa palvella niillä kyvyillä ja lahjoilla, joita itsellä on. Pienessä ja uudessa seurakunnassa on luonnostaan läheisyyttä ja arkielämää koskettavaa lämpöä. Uudet seurakunnat ovat yleensä vanhoja paremmin kulttuurisesti aikaan ja paikkaan soveltuvia.

Jotkut ihmiset ovat valmiita hakeutumaan sopivia liikenneyhteyksiä hyödyntäen pitkienkin matkojen päähän, jos he löytävät kokoustavoiltaan, ilmapiiriltään ja ihmisten keskinäiseltä yhteydeltään heidän tarpeitaan vastaavan seurakunnan. Parasta olisi, jos tällainen seurakunta olisi läsnä ihmisten ”kotipiirissä”. Silloin huolenpidolle ja ystävyydelle muodostuvat parhaat edellytykset. Lisäksi lähimiljöössä on aina koko joukko ihmisiä, joille uusi syntynyt seurakunta on arvoiltaan ja tavoiltaan juuri se sopiva. Evankeliumin kutsu kiirii yleensä koskettavasti juuri uusien uskovien sosiaalisten suhteiden välityksellä.

Tulevaisuus näyttää tuleeko unelmista totta. Uuden seurakunnan synnyttäminen ei ole mikään ohimenevä harrastus, vaan se edellyttää istutustiimiltä pitkäkestoista sitoutumista, yhteisten arvojen määrittelyä ja ympäristöään palvelevan seurakuntaelämän rakentamista.

Vaikka uusia seurakuntia syntyisi vuoteen 2020 mennessä sata, se merkitsisi normaalisti vain noin 10.000 seurakuntaelämälle vieraan saavuttamista. Vanhojen vapaakristillisten seurakuntien ja luterilaisen kirkon laajaverkostoisten seurakuntien uudistuminen evankeliumin asialle on välttämätöntä uuden sukupolven saavuttamiseksi Kristukselle.

Jumala, anna herätys!

 
Päivä artikkelibanneri syksy 2023