Voiko rikas pelastua?

 

Pelastua! Mistä rikkaan pitäisi pelastua? Tässä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ajassa on vaikea mieltää, että elämässä on loppujen lopuksi viimeisellä viivalla kaksi perin erilaista mahdollisuutta: oikein hyvä ja oikein huono! Se oikein hyvä on pääsy Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan ja se oikein huono on joutuminen valtakunnan ulkopuolelle. Ihmiselle on tarjolla kaksi kohtaloa: armahdettu tai tuomittu. Pitäisi siis pelastua, välttyä joutumasta ulos.

Jeesus, joka on pelastuskysymyksen avaintekijä, sanoi aikalaisilleen: ”Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan.” Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: ”Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”
Jeesus sanoi selkeästi: ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle.”

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Onko siis köyhille annettu erityinen mahdollisuus pelastua? Ei ole. Pelastus on mahdollinen köyhille niin kuin rikkaillekin ainoastaan Jeesukseen uskomalla. Rikkaiden rikkaus on kuitenkin niin vakava uhka heidän jumalasuhteelleen, että Jeesus varoitti kerta toisensa jälkeen rikkauden viettelyksistä. Jeesus asetti ihmisen valitsemaan: joko Jumala tai mammona.

Raamatussa sanotaan, että Jumala asuu murtuneiden ja nöyrien luona. Julistaessaan vuorisaarnassaan ihmisiä autuaiksi Jeesus sanoo jotakin olennaista: ”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.”

Jeesus kohdisti sanansa koko kansalle – niin köyhille kuin rikkaille. Tosiasia oli, että köyhistä kansankerroksista löytyivät useimmiten ne, jotka ottivat Jeesuksen vastaan. Rikkaiden oli niin vaikeaa olla ”itsessään köyhä”. Heidän sydämensä oli rikkauksiin liian sidottu ja kiintynyt.

Kuitenkin jo Jeesuksen aikalaisista alkaen aina tähän päivään saakka monet miljonääritkin ovat tulleet Jeesuksen luo ”hengessään köyhinä”. Kun Jeesus sanoi rikkaiden olevan vaikea päästä Jumalan valtakuntaan, hän onneksi jatkoi: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.”

”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.”

Meidän on syytä ottaa vakavasti Jeesuksen analyysi mammonan vallasta ihmiseen. Eivätkä rikkaudet ja onnellisuuskaan välttämättä kasva samassa puussa. Ja voi meitä, jos mammonan tähden jäämme lopulta Jumalan valtakunnan ulkopuolelle.

 

 
Päivä artikkelibanneri syksy 2023