Vastine 11 luottamushenkilön kirjeeseen: Piispa Hintikalla vankka ja laaja tuki Espoon hiippakunnassa

 
Osa hiippakuntamme luottamushenkilöistä moitti piispaamme Kaisamari Hintikkaa, joka vastasi kirkolliskokouksessa Hanna Mithikun esittämään kysymykseen siitä, saako kirkossamme opettaa sukupuolivähemmistöjä loukkaavalla ja syrjivällä tavalla.
Kiitollisena kuuntelimme, kun piispa Hintikka vakuutti, että tällainen opetus ei mahdu Espoon hiippakuntaan. Uskomme, että vastaus oli suuri helpotus valtaosalle seurakuntiemme jäseniä. Kaiken kirkon toiminnan perhekerhoista rippikouluihin ja eläkeläiskerhoihin tulee olla syrjimätöntä ja turvallista.
On tärkeää huomata, että  piispamme ei suinkaan ”irtisanoutunut Raamatun sanasta ja kirkkomme virallisesta avioliittokäsityksestä”. Hän ei myöskään opettanut kymmenestä käskystä kirkkomme opetuksesta poikkeavalla tavalla.
On selvää, että kirkossamme elää rinnakkain useita erilaisia avioliitto- ja perhekäsityksiä, jopa kirkkomme herätysliikkeillä on omansa. Raamatun sanaa tulkitsevat yhtä lailla eri osapuolet, johtopäätökset ovat vain toiset. Papin oikeudesta vihkiä samaa sukupuolta olevat parit  on jo hallinto-oikeuden päätös. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä samassa asiassa odotetaan lähikuukausina. Edellä mainituilla päätöksillä tulee olemaan vaikutusta kirkkomme tuleviin päätöksiin ja käytäntöihin avioliittoasiassa.
Kaikkien lähimmäisten kohtelu arvostavasti, kunnioittavasti ja syrjimättömästi ei koskaan ole vastoin Raamatun tai käskyjen opetusta.
Me allekirjoittaneet ilmaisemme tukemme piispallemme Kaisamari Hintikalle ja myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville seurakuntalaisillemme.
Tapio Aaltonen
Jan Ahonen
Kaisa Aitlahti
Pentti Aspila
Anne Blomqvist
Anne Elovaara
Martti Hellström
Meri-Anna Hintsala
Kaiju Himanen
Johanna Hirsto
Vilppu Huomo
Anni Hyvärinen
Markku Jalava
Atte-Veikko Kemppainen
Tatu Kotilainen
Antti Kujanpää
Katri Kuusikallio
Jaana Leppäkorpi
Jouni Liimatainen
Päivi Linnoinen
Päivi Linervo
Mirja Miettinen
Eila Musikka
Jouni Mykkänen
Mimosa Mäkinen
Juha Pitkä
Antti Pohjolan-Pirhonen
Jouko Porkka
Aila Pääkkö
Sirpa Rantala
Päivi Raunu
Iida Rotko
Kalervo Salo
Lea Sornikivi
Hannu Suni
Anna-Kaisa Tenhunen
Rasmus Tillander
Johanna Tilus
Jouni Turtiainen
Sini Tyvi
Tapio Tähtinen
Lauri Untamo
Raija Urama
Teresia Volotinen
Kaisa Yletyinen

Heidi Zitting