Uskonnonvapaus on luovuttamaton perusoikeus

 

Uskonnonvapaus käsittää muun muassa vapauden valita tai olla valitsematta uskontoa, vapauden harjoittaa sitä joko yksin tai yhdessä muiden kanssa sekä vapauden pakottamisesta ja syrjinnästä. Uskonnonvapaus takaa vanhemmille ja lapsille uskonnolliseen ja moraaliseen kasvatukseen liittyviä oikeuksia.

Politiikan ja uskonnon erottaminen toisistaan on vakiintunut käytäntö esimerkiksi Suomessa, kun taas pääosa maailman väestöstä tulkitsee maailmaa ja yhteiskuntaa uskonnollisesta katsomuksesta käsin. Maailman ihmisistä neljä viidestä on jollain tavalla kytköksissä uskontoon, ja merkittävällä osalla jäljelle jäävistä on uskontoihin liittyviä uskomuksia tai heistä suuri osa osallistuu uskonnon harjoittamiseen.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Uskonnonvapauksien loukkaukset aiheuttavat kärsimystä niin yksilöille kuin yhteisöillekin. Loukkaukset edistävät jännitteiden, väkivallan ja aseellisten selkkausten kehittymistä yhteiskunnallisella tasolla. Autoritaariset valtiot käyttävät uskonnolliseen toimintaan kohdistettua sortoa usein keinona tukahduttaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä myös vaikeuttaa ihmisten pääsyä sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien piiriin. Naiset, lapset, siirtotyöläiset ja pakolaiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Hiljattain julkistettu Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka -selvitys sisältää suosituksia, jotka haastavat Suomen ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikan toimijat aktiiviseen ihmisoikeustyöhön uskonnonvapauden vahvistamiseksi. Ulkopolitiikan avulla voidaan puolustaa uskonnon ja vakaumuksen vapautta. EU-maista Italia, Hollanti ja Saksa ovat ottaneet uskonnonvapauden ihmisoikeuspolitiikkaansa keskeiseksi painopisteeksi.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhdessä asiantuntijatahojen kanssa valmistelema laaja selvitys on ajankohtainen, sillä uskonnonvapaus on saanut yhä suuremman merkityksen kansainvälisessä politiikassa.

Kirjoitus on julkaistu uusimmassa Lähde-lehdessä.

USKOT-foorumin julkilausuma tilanteesta Lähi-idässä

 
Sansa artikkeliban.12.2.- MJa