Tampereen hiippakunnan pappien avoin kirje piispa Matti Revolle

 

Avoin kirje Matti Revolle 13.12.2023

Arvoisa piispa Matti Repo,

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Tuomikapitulin esityksestänne tekemä päätös avata seurakunnan tilat samaa sukupuolta olevien vihkimiselle on ilmeisellä tavalla vastoin Raamatun selvää sanaa ja kirkolliskokouksemme linjausta avioliitosta.

Päätöksen perusteena esitetty näkemys erottelusta tilojen avaamisen ja vihkimisen hyväksynnän välillä on silkkaa semantiikkaa. Tehty päätös on vakava askel suuntaan, jossa kirkon Raamattuun pohjautuvaa avioliitto-oppia pyritään muuttamaan.

Kristillinen avioliitto on luomisessa Jumalan asettama elinikäinen liitto yhden naisen ja yhden miehen välille (1. Ms.1:27–28, Mt. 19:4–6). Uudessa testamentissa Vapahtajamme Jeesus Kristus ja hänen asettamansa apostolit ovat tämän opetuksissaan vahvistaneet (Mark. 10:1–9, Ef. 5:31, Hepr.13:4). Raamattu torjuu yksiselitteisesti samaa sukupuolta olevien henkilöiden seksisuhteet ja pitää niitä kadottavana syntinä (1. Kor. 6:9, Rm. 1:22–28, 1. Tm. 1:8–11, Juud. 7).

Tämä Raamattuun perustuva avioliittokäsitys on alusta alkaen ollut kristikunnan yhteinen ja yhdistävä opetus, johon sitoutuvat myös kirkkomme tunnustuskirjat (Apol. XXIII; SO III, XI). Pappien ja piispojen ensisijainen tehtävä on pysyä Jumalan sanan opetuksessa, edistää sitä ja sanoutua irti sen vastaisesta opetuksesta ja toiminnasta.

Me allekirjoittaneet Tampereen hiippakunnan papit sanoudumme irti tällaisesta epäraamatullisesta ja samalla epäkristillisestä̈ avioliittonäkemyksestä.

Markus Alajoki
Arni Hukari
Mattias Kaitainen
Tapani Kaitainen
Juhani Koivisto
Toni Kokkonen
Petri Kortelahti
Daniel Nummela
Vesa Ollilainen
Niilo Räsänen
Simi Virtanen