Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Suomen Lähetysseura tukee järjestöä, jonka Israel määritteli terroristiorganisaatioksi

 

Israelin hallitus on määritellyt päätöksessään 22.10.2021 kuusi kansainvälisten yhteisöjen tukemaa palestiinalaista kansalaisjärjestöä terroristiorganisaatioiksi.  Yksi näistä kuudesta järjestöstä on Defence for Children International – Palestine  (DCI-P), jota Suomen Lähetysseura (SLS)  on tukenut vuodesta 2015 alkaen.

Israelin Puolustusministeriön lausunnon mukaan kaikki kuusi järjestöä muodostavat organisaatioiden verkoston, joka toimii aktiivisesti PFLP-terrorijärjestön haarana (PFLP, Popular Front for the Liberation of Palestine, Palestiinan vapautuksen kansanrintama). EU, USA, Kanada ja Israel pitävät PFLP- järjestöä terroriorganisaationa. Sen tilillä on mm. lentokonekaappauksia, pommi-iskuja ja murhia.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Israelin turvallisuusjoukot ovat tehneet tänä vuonna tehoiskuja näiden kuuden järjestön tiloihin. DCI-P:n tiloihin tehtiin tehoisku 29.7.2021. Tiloista takavarakoitiin tietokoneita ja aineistoja. Turvallisuusjoukot ilmoittivat iskun syyksi epäilyn terrorismin tukemisesta.

NGO-Monitor-järjestö julkaisi 24.10.2021 analyysin Israelin päätöksestä.  Analyysissä todetaan, että Israelin puolustusministeriön mukaan nämä kuusi terroriluokiteltua järjestöä ovat ohjanneet eurooppalaisia tukirahoja PFLP:lle. Nämä järjestöt ovat tarjonneet  ”pelastusköyden” PFLP:n taloudelle ja työllistäneet PFLP-aktiiveja.  NGO-Monitor-järjestön ja Israelin hallituksen raportit ovat jo useiden vuosien ajan osoittaneet, että DCI-P:n johtotehtävissä on ollut terrorismituomion 1900-luvulla kärsineitä henkilöitä tai henkilöitä, joilla on samanaikaisesti ollut johtotehtäviä PFLP:ssä.

NGO-Monitor-järjestön päivitetty raportti DCI-P:n ja PFLP:n yhteyksistä kertoo yksityiskohtaisesti DCI-P:n poliittisesta vaikuttamisesta ja järjestöjen henkilöyhteyksistä. Raportissa kerrotaan myös DCI-P:n vuonna 2020 nimetyn hallituksen jäsenten siviileihin kohdistuvaa terrorismia ylistävistä lausunnoista.

DCI-P-järjestö dokumentoi lasten oikeuksien rikkomuksia, antaa oikeudellista apua oikeuteen joutuneille lapsille, järjestää koulutusta sekä tekee kansainvälistä vaikuttamistyötä.  Järjestöllä on kuitenkin kahdet kasvot.   NGO-Monitor-järjestön ja Israelin hallituksen julkaisemissa raporteissa on laajaa dokumenttipohjaista aineistoa DCI-P:n muusta toiminnasta. DCI-P edistää boikottikamppanjaa (Boycott, Divestment and Sanctions , BDS) , jonka tavoitteena on Israelin eristäminen ja rankaiseminen. Tässä työssä DCI-P hyödyntää työtään lasten oikeuksien puolustamiseksi, valitettavasti myös väärin väittein.  DCIP ei vastusta aktiivisesti ja julkisesti lasten hyväksikäyttöä palestiinalaisalueiden väkivallassa. Tämä taas lisää lasten oikeusavun tarvetta ja antaa lisää julkisuutta boikottitoiminnalle.  Saksan Liittopäivät teki vuonna 2019 päätöksen, jossa se määritteli BDS-liikkeen antisemitistiseksi.

SLS:n tuki on ollut esillä kirkollisessa lehdistössä jo vuonna 2018, jolloin Kirkko ja Kaupunki (24.5.2018) otsikoi: ” Lähetysjuhlilla kootaan varoja järjestölle, jonka johtokunnan jäsenillä on ollut yhteyksiä terroristijärjestö PFLP:hen – Lähetysseura aikoo selvittää asiaa”. Vuonna 2020 Seurakuntalainen.fi-sivuston Blogi otsikoi: ” Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppanilla yhteyksiä Lähi-idän väkivaltaisiin toimijoihin (Hannu Arvela 25.2.2020). Lähetysseura ei vastauksessaan tarttunut ongelmiin vaan vaikeni ja peitteli niitä sekä leimasi arvostelun epäluotettavaksi.

Suhteuttamalla Lähetysseuran antama apu (ehkä 20000 euroa, SLS ei ole avoimesti kertonut asiaa) DCI-P:n miljoonabudjettiin, voidaan karkeasti arvioida, että SLS auttaa vain yhtä lasta oikeudessa, tukee koulutustoimintaa ja DCI-P:n boikottivaikuttamista. Israelin uuden päätöksen valossa tuesta osa menee PFLP:lle.  Oikeusapu lapsille on lakisääteistä. Oikeusapua ja neuvontaa antavat lukuisat muutkin järjestöt. Näiden tietojen perusteella Lähetysseuran panos on lähinnä poliittinen kannanotto Lähi-idän vaikeassa kiistakysymyksessä.  Tahtoipa tai ei, vaikenemisellaan ja tuellaan Lähetysseura samalla tukee terroristisen PFLP-järjestön toimintaa.

Kirjoittaja on perehtynyt asiaan Keravan seurakunnan kirkkovaltuutettuna ja tulee tarvittaessa esittämään seurakunnan talousarviokokouksessa, että Lähetysseuralle ei myönnettäisi rahoitusta DCI-P-tukeen. Kirkkovaltuutetulla on myös henkilökohtainen vastuu valtuuston päätöksistä. Seurakunnan lähetystyöhön tarkoitettuja varoja ei tule käyttää poliittiseen vaikuttamiseen, saati sitten terrorikohteeseen.

Keskustelu tulee jatkumaan. EU kuuluu näiden kuuden järjestön merkittäviin rahoittajiin. The Times of Israel uutisoi 24.10.2021 lisää asiasta.  Israelin ulkoministeriön vanhempi virkamies kertoi toimittajille, että tiedustelutieto, joka kytkee järjestöt PFLP:hen on raudanlujaa. Yksiselitteinen todistusaineisto sisältää videoita, valokuvia ja maksukuitteja, jotka kytkevät järjestöjen toiminnan terroritoiminnan tukemiseen.

Hannu Arvela

Tutkimusprofessori, eläkkeellä, Kerava