Radio Dein linja

 

Kirkon tutkimuskeskuksen ja Radio Dein kyselytutkimus kirkon työntekijöiden uskosta osoitti, että kirkon työntekijäjoukon jakautuminen liberaaleihin ja konservatiiveihin on todellinen ja jakolinja on syventynyt.

Myös yhä useampi suomalainen peilaa omia uskonkäsityksiään suhteessa liberaali-konservatiivi -akseliin. Tämä on tullut esiin myös Radio Dein palautteissa viimeaikaisista jutuista koskien Jalovaaran kohua aiheuttaneisiin puheisiin riivaajista, Johanna Korhosen mielipiteistä kirkon päättäjistä, Luther-Säätiön perustaman Lähetyshiippakunnan pappien asemasta, kansalaisaloitetteesta sukupuolineutraalista avioliittolaista tai Antti Kylliäisen poikkeavista uskonkäsityksistä.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Ymmärrämme hyvin, että näissä erilaisissa kiistoissa kuuntelija asettuu jonkun puolelle ja haluaisi kuulla vain omaa näkökulmaa tukevia haastatteluja.

Toimittajan velvollisuus on kuitenkin journalistin ohjeiden mukaisesti ”pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen”. Käsittelemään kiistanalaisiakin teemoja eri osapuolien näkökulmasta. Sähköisen median luonteen takia, emme valitettavasti saa näitä aina samaan ohjelmaan kuten parhaimmillaan tapahtuu Viikon Debatissa keskiviikkoisin klo 9.00.

Radio Dein omien ohjelmien ja yhteistyökumppanien ohjelmien tulee sitoutua Apostoliseen uskontunnustukseen. Sen sijaan
Radio Deillä ei itsellään ole mitään yhtä omaa oppilinjaa vaan olemme ainutlaatuinen kristillinen media, joka yrittää avata ikkunoita sekä liberaalien että konservatiivien ajatusmaailmaan ja tuoda sitä esiin värittämättä sitä oikeaksi tai vääräksi omilla toimituksellisilla valinnoillamme.

Emme myöskään pakota toimittajiamme edustamaan vain jotakin tiettyä linjaa, mutta toki toimittajienne sekä yhteistyökumppaneiden pitää noudattaa yhteisiä pelisääntöjä.

Niihin liittyy tietysti erilaisten Raamatun tulkintojen kunnioittaminen, mutta myös se ettei aiheista, joista kristikunnassa on ristiriitaisiakin tulkintoja, opettaisi kovin laajasti eikä ainoana oikeana totuutena. Kenenkään toimittajan tai yhteistyökumppanin eivät edes päätoimittajan näkemykset edusta Radio Dein teologista linjaa.

Radio Dein tavoitteet ovat kertoa evankeliumia, antaa rakennuspalikoita kuuntelijoiden elämän kriiseihin ja olla siltana seurakuntaan sekä sillanrakentajana erilaisten ihmisten välillä.

Minua rohkaisi viikonloppuna Kouvola Kristukselle tapahtumassa, kun eräs Radio Dein vakiokuuntelija kertoi, kuinka hän ei vuosia sitten ollenkaan ymmärtänyt miksi Radio Deissä kerrottiin muslimeista. Nyt vuosien jälkeen hän kiittää Radio Deitä ja ymmärtää, että hän ei voi rakastaa muslimeja Kristukselle, ellei kohtaa heitä tasavertaisina ihmisinä ja pyri ensin ymmärtämään heidän uskonsa taustoja.

Tämä koskee kaikkia erilaisia mielipiteitä – varsinkin meidän kristittyjen välillä. Me emme voi omia Raamattua vain omaa tulkintamme taakse, vaan ymmärrettävä, että tuo toisenkin mielipide kumpuaa siitä, miten hän kokee Raamatun sanoman.

Sitäpaitsi Raamattukin kehottaa meitä rakastamaan jopa vihollisia. Helppoa se ei tietenkään ole, mutta Jumala haastaa meitä kilvoittelemaan toinen toistemme kunnioittamisessa.

 
Dei, herätys, artikkeliban 7.2.- (1/2)