Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Puhutaan vaikeista asioista!

 

Lena Levin, David Pileggi, Meno Kalisher (tulkki), Jonatan Almeida ja David Neuhaus

Marraskuisena tiistaina Caspari-keskuksessa Jerusalemissa käynnistyi uusi tilaisuuksien sarja: tabufoorumi. Tarkoituksena on ottaa esiin niin sanottuja hankalia aiheita, joita seurakunnissa täällä vähemmän käsitellään. Caspari-keskus on Raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus, eikä meillä ole aiempaa kokemusta tällaisesta. Siksi järjestämme foorumit yhdessä diakoniajärjestö Machasen kanssa

Ensimmäisen illan kuumottava teema oli perheväkivalta, joka on ollut viime aikoina melko paljon esillä israelilaisessa mediassa. Panelisteina alustivat anglikaanisen Christ Churchin pastori David Pileggi, katolinen pappi David Neuhaus ja messiaaninen pastori, psykologi Jonatan Almeida. Kaikki kolme totesivat yksituumaisesti, että hyväksikäyttöä ja pahoinpitelyjä esiintyy myös perheissä, jotka ovat aktiivisesti mukana seurakuntien toiminnassa. Israelin kontekstin erityispiirteenä puhuttiin muun muassa kunnia-häpeä-kulttuurista, joka on erityisen vahva arabiyhteisöissä. Väkivaltaa pidetään melko normaalina asiana jopa kristittyjen kesken: “Voi lyödä, kunhan ei jää jälkiä.” Toisaalta kasvojen menettämisen pelko ja pelko häpeän tuottamisesta suvulle estää osapuolia hakemasta apua. Viranomaisiinkaan ei uskalleta luottaa. Itä-Jerusalemissa tai Länsirannalla poliisi ei välttämättä tekisikään mitään.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Christ Church sijaitsee vanhassa kaupungissa, ja kirkon porteista on suhteellisen helppo kenen tahansa tulla sisään melkein koska tahansa. David Pileggi kertoi, että toisinaan tuntemattomat naiset tupsahtavat pihaan ongelmineen, ja käy ilmi, että taustalla on väkivaltaa. Heidän auttamiseensa vaaditaan taitoa, ja Christ Church on solminut hyvän työyhteyden erääseen alueella toimivaan sosiaalityöntekijään. Myös David Neuhaus painotti omassa puheenvuorossaan ammattitaidon merkitystä ihmisten vakavien ongelmien ratkaisemisessa ja muistutti, että israelilaisella yhteiskunnalla on pääosin hyvät sosiaalityön toimintamallit, joiden kautta uhreja voidaan auttaa. Pastorin ja muiden seurakuntalaisten on tärkeä selkeästi asettua tukemaan tätä prosessia, eikä omalla käytöksellään mahdollistaa ongelmien peittelyä ja mitätöintiä.

Panelisteja ja yleisöä keskustelutti pitkään perheväkivallan väärä hengellistäminen. Israel on melko patriarkaalinen yhteiskunta, ja seurakuntien raamattuopetus painottaa yleensä perinteisiä miehen ja vaimon rooleja. Tämän seurauksena joillekin on voinut syntyä vääristynyt kuva, jonka mukaan miehen ylivalta on sallittua, ja vaimo tekee oikein alistuessaan siihen. Machasen johtaja Lena Levin peräänkuulutti panelisteilta ja muilta paikalla olevilta seurakuntien vastuuhenkilöiltä entistä vahvempaa sitoutumista opetukseen, jossa ei pönkitetä perheiden epäterveitä ihmissuhdemalleja.

Samaan aikaan, kun Caspari-keskuksen kirjastossa keskusteltiin perheväkivallasta yleisesti, keittiön puolella koettiin surullisella tavalla tilanteeseen sopiva episodi: Luennon alkaessa sisään livahti hätääntynyt nainen, joka kertoi että hänet on hakattu, eikä hän uskalla mennä kotiin. Nainen ei tiennyt foorumin aiheesta, eikä tuntenut ketään meistä ennestään, hän vain sattumalta etsi suojaa juuri meidän portillamme – ja me törmäsimme ensimmäistä kertaa tällaiseen! Illan päätyttyä Lena Levin auttoi naista ja saattoi hänet ensiapuun.

Tabufoorumi jatkuu kevätpuolella uusin aihein. Tammikuun 28. päivä lopetaan itsemurhista vaikeneminen, ja 25. helmikuuta nostetaan pöydälle avioero.

 
Kylvaja artikkelibanneri