Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispojen kuolemansuudelma avioliitolle

 

Tapani Leppänen Tampereelta kirjoittaa: Piispojen esitys kahdesta rinnakkaisesta ja tasa-arvoisesta avioliitosta on herättänyt ymmärrettävästi paljon keskustelua hengellisissä medioissa. Muissa medioissa kiinnostus on ollut hyvin vähäistä. Se on yllättävää, sillä piispojen esityksellä tulee olemaan toteutuessaan syvällisiä ja laajoja vaikutuksia läpi yhteiskunnan.

Avioliitto on yhteiskunnan perussolu, jonka perustalle rakentuu kaikki muu niin kirkossa kuin muussakin yhteiskunnassa. Esitys repii hajalle nykyistäkin enemmän maamme henkistä ja hengellistä perustaa. Sukupuolten moninaisuuden kielteiset vaikutukset tulevat näkymään perheissä, varhaiskasvatuksessa,
koulujen opetuksessa, rippikouluissa, lähetystyössä, kirkon eri työmuodoissa aina yliopistoihin saakka. Ydinperheen status ja pyhyys heikkenevät radikaalisti.

Miten ihmeessä kirkon ylin johto voi esittää täysin Raamatun opin vastaista? Miten he uskaltavat näin toimia? Piispat, joiden tulisi jo lupauksensa mukaan toimia Raamatun ja kirkon tunnustuskirjojen mukaisesti, ovat ensimmäisinä johtamassa kirkkoa ja sen julistusta harhapoluille. Miten toteutuu piispojen
oikeudellinen vastuu kirkon jäsenille? Mikä on tämän jälkeen Raamatun luotettavuus ja uskottavuus, kun tässä piispojen esityksessä hylätään yksi keskeinen Raamatun totuus? Kirkko on matkalla yhä sekasortoisempaan tilaan, jäsenmäärä tulee edelleen vähenemään. Ykseyttä ei tämän jälkeen ole. Kirkon hajoaminen johtaa mm. erilaisiin ”seuratupiin”. Herätysliikkeiden jäsenmäärät kasvanevat. Uusia pieniä hengellisiä yhdistyksiä perustettaneen.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Piispojen esitys on vain yksi niistä lukuisista, täysin kirkon opin vastaisista käytännöistä ja ilmiöistä, jotka ovat ujuttautuneet kirkon sisään. Absurdilla esityksellään piispat yrittävät hyvitellä kirkon konservatiivisia jäseniä. Piispat vaikenevat. Nyt kirkon ovet ovat selkosen selällään. Kaikki ja kaikenlainen on sallittua. Kyllä, kirkon tuleekin olla avoin kaikille, mutta ei kaikenlaiselle. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkotilaa saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon ovet ovat sen sijaan sulkeutuneet ja sulkeutumassa niiltä, jotka pyrkivät puolustamaan Raamatun mukaista avioliittoa. Vain se totuus sallitaan, mitä piispat ovat esittäneet. Rinnakkaisen avioliiton toteutuminen on jo nyt tämän päivän käytäntöä. Ei ole enää merkitystä, milloin kirkolliskokous muodollisesti asian hyväksyy. Kirkkojen tilat on avattu. Huomattava osa papeista on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevat parit. Sanktioita ei tule.

Onko jo kaikki nähty kirkon harhapolkujen tiellä? Tuskin! Polygamiasta puhutaan aiempaa näkyvämmin. Kohta on esityksiä moniavioisuudesta. Alttarilla tultaneen näkemään vihittävinä yksi nainen ja useampi mies tai yksi mies ja monta naista. Suuri määrä kirkon jäseniä seuraa kauhistuneena nykyistä menoa.
Miksi on kokonaan unohdettu kirkon uskollisten jäsenten mielipide ja tunteet? Kirkko on piispojensa johtamana kulkemassa kohti syvenevää laittomuuden tilaa. Tulisi muistaa Jeesuksen sanat:” Valtakunta, joka riitaantuu itsensä kanssa ei voi pysyä pystyssä.”

Tapani Leppänen

Tampere