Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Olipa kerran seurakunta, joka jakaantui

 

Olipa kerran seurakunta, joka oli jakaantunut kahtia. Toista puolta kutsuttiin ”kaikki”-puolueeksi ja toista ”melkein kaikki” -puolueeksi. Tähän eroon oli johtanut eräs raamatunkohta. Tai ei se varsinaisesti johtunut raamatunkohdasta vaan sen tulkinnasta tai pikemminkin siitä, miten sen kohdan olisi voinut tulkita. Kohta kuuluu näin: ”Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle.” (Mark. 1:33). Vuosien saatossa tästä ei ollut minkäänlaista erimielisyyttä ja koko seurakunta oli tullut tunnetuksi siitä, että se piti vahvasti kiinni Raamatun ilmoituksesta.

Kerran eräs seurakuntalainen oli sitten sanonut puheessaan, että kyseinen kohta ei välttämättä tarkoita, että jokainen yksilö koko kaupungista oli paikalla. Olihan joku voinut jäädä kotiin, mutta ehkä melkein kaikki olivat tulleet Jeesusta kuuntelemaan. Tähän joku toinen vastasi hyvin terävästi, ettei veljen pitänyt lähteä Raamattua vääristelemään, sillä jos se sanoo, että kaikki olivat paikalla, niin silloin kaikki myös olivat paikalla. Edellinen puhuja alkoi kuitenkin puolustella kantaansa ja totesi, että kyllähän me normaalissa kielenkäytössäkin saatamme sanoa, että koko kaupunki oli liikkeellä, vaikka paikalla oli vain melkoinen väentungos mutta moni aivan varmasti kotona. Hänelle vastattiin, ettei selvää Raamatun ilmoitusta voi muuttaa tuolla tavalla. Tällä menollahan ei kohta voi luottaa enää mihinkään Raamatun sanaan. Jos Raamattu ei ole kirjaimellisesti totta, silloin se ei ole totta ollenkaan. Voisiko silloin luottaa enää edes Jeesuksen sovitustyöhön?

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Kirjaimellista tulkintaa edustavaa ”kaikki”-puoluetta alettiin kutsua k-puolueeksi ja ”melkein kaikki” -kantaa edustavaa joukkoa mk-puolueeksi. Edelliset puhuivat toisista mielellään myös liberaaleina ja nämä puolestaan ehdottivat toisella kannalla oleville nimitystä fundamentalistit. Väittely jakoi seurakunnan jyrkästi kahteen leiriin, eivätkä niiden kannattajat aina edes tervehtineet toisiaan.

Mk-puoli keksi ehdottaa, että arkeologisten kaivausten perusteella kyseinen Kapernaumin kaupunki oli niin ahdas kapeine katuineen, ettei sinne tarkkaan ottaen mitenkään koko kaupunki edes mahdu yhtä aikaa paikalle niin, että kaikki voisivat nähdä Jeesuksen. K-puoli väitti kuitenkin, että insinöörit olivat laskeneet kaupungin asukasluvun ja pinta-alan ja ottaneet huomioon myös tasaisille katoille kiivenneet ihmiset, jolloin väki kyllä sopisi paikalle. Ja jos ei sittenkään sopisi, niin kyllähän Jeesus voisi tehdä sellaisia ihmeitä, että ne kuitenkin saataisiin sopimaan. Tähän mk-puoli, että voisihan Jeesus panna kaikki vaikka taivaalle leijumaan siksi aikaa, mutta tekikö hän niin, on eri asia. Raamattu on kirjoitettu ihmisten tavallisella arkikielellä ja se voidaan ymmärtää samalla tavoin kuin vastaava ilmaisu muussakin kielessä. K-puoli ei hyväksynyt selitystä, sillä siinä tukeuduttiin liikaa Raamatun ulkopuoliseen materiaaliin. Kertomushan ei ole mikään vertaus eikä symboli vaan todellista historiallista kerrontaa ja jopa monet professorit ovat sanoneet, että historiallinen kerronta on ymmärrettävä juuri niin kuin se on kirjoitettu.

Tähän päivään mennessä tuota kiistaa ei ole vielä saatu ratkaistuksi. K-puoli on kirjoittanut kaikkiin kristillisiin lehtiin varoituksia mk-puolen liberaalisuudesta ja huomauttanut, että ateistit saavat tästä vain aineksia väitteeseensä, että Raamattu ei siis tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Mk-puoli on ilmoittanut, että kyllä kristityt saavat ajatella asiasta kummalla tavalla tahansa, mutta jonkinlainen maalaisjärjen käyttökin on sallittu. He ovat vielä huomauttaneet, että kumpikin puoli uskoo, että Raamattu kertoo aivan toden tapahtuman Jeesuksen elämästä. Kiista ei siis ole siitä, onko Raamattu totta vai ei, vaan siitä mikä on oikea tapa tulkita tällainen historiallinen tiedonanto. Toisaalta mk-puoli on hiukan huolissaan siitä, että liian jäykkä raamatuntulkinta voi viedä huomion pois Raamatun pääsanomalta.

Niin, ja vielä on todettava, että seurakunnassa on koko ajan ollut joitain henkilöitä, jotka eivät ole asettuneet kummallekaan puolelle. Molemmat puolet pitävät heitä vähän outoina, mutta he itse ajattelevat, että kyllä kristitty voi olla ihan oikeassa uskossa, vaikka ei olisi ihan varma siitä, paljonko kapernaumilaisia oli jäänyt kotiin tuona kyseisenä iltana.

Suunnilleen näin menee luomista ja tieteellistä maailmankuvaa koskeva väittely lehdissä ja Seurakuntalainen.fi -sivustolla.