Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Mistä luomakunnan lajirikkaus on peräisin?

 

 

 

Karas-Sana Neliöb. 4.-10.12. MJa

Jeesus ohjelmoi lajit luomiensa ”perusryhmien” perimään (vastaa suurin piirtein nykyluokituksen heimotasoa; luokituksesta ei vallitse yksimielisyyttä). Eläinkunnassa selkärankaisia maaeläinheimoja on tuhatkunta. Lajien hengissä selviäminen Nooan arkissa oli näin ennakoitu. Riitti, että kustakin heimosta uros ja naaras menivät arkkiin. Parituhatta ilmaa  hengittävää eläintä eli luodut perusryhmät mahtuivat sinne hyvin kun vedenpaisumus tuli. Eläimistä ”Kaikki, joiden sieraimissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat” (1.Moos.7:22). Selkärankaisten heimojen keskikoko on ketun luokkaa, täysikasvuisia dinosauruksia ei arkkiin tarvinnut ottaa (1.Moos.7:9). Vesieläimiä ei tarvinnut ottaa ja hyönteisiä mahtuu paljon pieneen tilaan.

Raamatussa on hepreankielinen sana ”min”, joka tarkoittaa luotua perusryhmää eikä lajia

Lajit ohjelmoitiin luomisessa perusryhmiin, joista ne lajiutuvat myöhemmin luonnossa. Jalostaja poimii perusryhmistä haluamansa ominaisuudet. Perusryhmistä on lisätietoa kirjassa ’Evoluutio – kriittinen analyysi’.

Evoluutio ei ”ennakoi” mitään, Jeesus sen sijaan ohjelmoi kaiken valmiiksi!

Jeesus ohjelmoi jääkarhunkin valmiiksi perusryhmän perimään, sillä Hän tiesi ilmaston muuttuvan vedenpaisumuksen jälkeen.

Mäyräkoira ei siis ole suden mutaatio

Mäyräkoirapopulaatiosta ei ole enää paluuta suteen ja geparditkin ovat kuolemassa sukupuuttoon. Sekä jalostamisessa että lajiutumisessa voi tapahtua alkuperäisen perusryhmän perimän köyhtymistä.

Räjähtävä lajiutuminen on tosiasia

Viktorianjärven kirjoahvenia on yli 1 000 lajia. Ne tarjoavat hyvän esimerkin perusryhmän nopeasta muuntelusta eli lajiutumisesta. Lisää esimerkkejä on kirjassa ’Evoluutio – kriittinen analyysi’.

Mendel oli oikeilla jäljillä, Darwin sen sijaan erehtyi selityksessään lajien synnystä

Mendelin tutkimustulokset työnnettiin syrjään 40 vuodeksi, koska ne olivat uhka darvinismille. Kuolemaa tekevä darvinismi olikin pakko lopulta elvyttää. Se tapahtui kehittämällä uusi lajien syntytarina mutaatioista ja populaatiogenetiikasta luonnonvalinnan avuksi. Jostakin piti saada selitys alkusolusta -> eläin- ja kasvikunniksi -> pääjaksoiksi -> luokiksi jne. ”evoluutiolle”. Tällaisen lajiutumisen edellyttämän täysin uuden rakenne- ja toimintatiedon pitää ”kehittyä” alkusoluun, jos teoria on totta.

Darvinismi muutettiin uusdarvinismiksi

Tämä silmänkääntötemppu meni läpi kuin väärä raha, koska paineet Luojan lopulliseksi syrjäyttämiseksi olivat niin suuret. Uusdarvinismi perustui poliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen, ei tieteelliseen näyttöön! Beagle aluksella purjehtineelle Darwinille ”pitkät geologiset ajanjaksot” tuoreessa kirjassaan tarjonnut lakimies Charles Lyell halusi ”vapauttaa tieteen Mooseksesta”. Kirjan luettuaan Darwin tarkasteli maailmaa ”Lyellin silmien läpi”. Ennen Lyelliä geologiset kerroskivilajit oli tulkittu joko yhden jättitulvan tai toisiaan seuranneiden katastrofien aikaansaannoksiksi. Lyell muutti ne satojen miljoonien vuosien aikana vähitellen kertyneiksi.

Evolutionistit eivät pysty selittämään suvullisen lisääntymisen edellytyksenä olevan vähennysjakautumisen ”kehittymistä”

Se mahdollistaa luonnossa havaittavan valtavan muuntelun, kun perinnöllistä materiaalia vaihdetaan. Tätä evolutionistit kutsuvat täysin virheellisesti ’mikro”evoluutioksi”’. Mitään ”evoluutiota” ei kuitenkaan tapahdu, vaan ’korttipakasta vain jaetaan uusi ”käsi”’. On täysin harhaanjohtavaa väittää, että tämä perinnöllisen materiaalin uusjako selittäisi ’makro”evoluution”’. Jokainen ymmärtää helposti, että tämä edellyttäisi pakkaan täysin uusia kortteja.

Muuntelussa eli evolutionistien ’mikro”evoluutiossa”’ perimän korttipakasta vain jaetaan ”uusi käsi”, uusia kortteja ei synny!

Vähennysjakautuminen ja siihen liittyvä perinnöllisen materiaalin vaihtomahdollisuus todistaa ennakoivasta suunnittelusta ja Luojan nerokkuudesta. Kaikkia ”lajeja” ei tarvinnut tunkea arkkiin ja luomakunnan monimuotoisuus palautui nopeasti kun luodut perusryhmät lähtivät arkista vedenpaisumuksen jälkeen muuttuneeseen maailmaan. Lisätietoja on kirjassa ’Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu’.

Mielenkiintoista on, että geenitutkimus osoittaa meidän olevan pienen ihmisryhmän jälkeläisiä, jotka selvisivät suurta joukkoa kohdanneesta tuhosta

Tällainen pullonkaulailmiö tunnetaan myös muilla lajeilla. Ihmisten ulkonäön monimuotoisuus on myös verrattain tuore ilmiö, joka käynnistyi noin 5 000 vuotta sitten. Ihmisroduista puhuminen on epätieteellistä.

Neutraaleja ja haitallisia mutaatioita tapahtuu monituhatkertaisesti mahdollisiin hyödyllisiin verrattuna

Evolutionisteilla ei ole kelvollisia esimerkkejä todella ”hyödyllisistä” mutaatioista. Jos evoluutio on totta, selkeitä ja kiistattomia esimerkkejä pitäisi olla miljoonittain! Sirppisoluanemia, vastustuskyky lääkkeille ym. eivät tietenkään kelpaa esimerkeiksi ”hyödyllisistä” mutaatioista. Kyseessä on sairaus tai muu normaalin toiminnan häiriö.

Alkusolusta Aadamiksi – evoluutio on epätieteellinen teoria

”Miljardien vuosien” aikana ”kehittyviin” eliöihin kohdistuisi luonnollisesti koko ajan myös haitallisia mutaatioita, jotka vahingoittavat rakentuvaa järjestelmää tai purkavat jo ”valmiiksi” rakennettua osaa siitä. Luonnonvalinta ei pysty niitä kaikkia poistamaan, koska se valitsee yksilöitä, ei geenejä. Siksi sairaudet rasittavat luomakuntaa; ihmiskunnallakin on niitä 30 000. Raamattu toteaa: ”luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle” (Room.8:20). Tuore tutkimus asettaa kyseenalaiseksi myös ”neutraaleiksi” väitettyjen mutaatioiden ”neutraaliuden”. Siitä lisää myöhemmissä blogeissa.

Yhdenkään täysin uuden geenin syntyhistoriaa ei tiedetä; tietämättömyys piilotetaan ”pitkien ajanjaksojen” savuverhon taakse

Tähän ei kelpaa mannekiiniksi mikään jo olemassa olevan geenin ”viilattu” sivuaktiivisuus (esimerkiksi toisen sokerin käyttö ravintona tai ”muovin hajottaminen”) tai alleeli. Vain täysin uusi tuote ja toiminto käyvät; hypoteettinen ”hyödyllinen mutaatio” ei kelpaa. Nykyään tiedetään, että täysin uudessa geenissä on sekä tuotteen koodi että sen kokoonpanoaikataulun, -määrän ja laskostumisen ohjeet samassa paketissa, usein vielä lomittain koodattuna. Tätä kutsutaan duoniksi.

http://www.genengnews.com/gen-news-highlights/dual-use-codons-point-to-second-genetic-code/81249255/

Tällainen todellinen uutuus edustaa yhtä vaihtoehtoa 10 potenssiin 70:stä vaihtoehdosta tuotehyllyllä! Vertailun vuoksi voi todeta, että koko maailmankaikkeudessa arvellaan olevan 10 potenssin 80 hiukkasta. Tällaisen uuden tuotteen kehittymistä sattumalta voidaan verrata tapaukseen, missä koko Aurinkokunta täytettäisiin sokeilla Rubikin kuution pyörittäjillä ja he kaikki ratkaisisivat ongelman samalla hetkellä.

Ja emme edes vielä puhu säätelymekanismien ”evoluutiosta”

Niitä etsitään myös niistä DNA:sta tuotetuista RNA-molekyyleistä, jotka eivät rakenna proteiineja solun ribosomitehtaissa. Evolutionistien ”roska-DNA:sta” on löydetty ENCODE – tutkimusprojektin tuloksena miljoonien kytkinten ”kontrollipaneeli”.

Evolutionistit ristivät teoriansa ennustaman roska – DNA:n pikavauhtia tilke – DNA:ksi

80% siitäkin näyttäisi olevan solujen toiminnan kannalta välttämätöntä. Evolutionistit väittivät vielä joitakin vuosia sitten, että vain 1-3% DNA:sta toimisi ja 97-99% olisi roskaa, eräänlaista fossiilijätettä vuosimiljardien evoluutiosta! Luomisnäkökulman mukainen ennustus osoittautui kuitenkin oikeaksi eli väitetty valtava fossiili – DNA:n määrä osoittautui uusdarvinistiseksi myytiksi! Tämä myytti roska-DNA:sta on haitannut tutkimusta lähes 40 vuoden ajan.

Luotuja perusryhmiä erottaa ylittämätön kuilu

Uusdarvinistinen väite kaiken elävän polveutumisesta alkusolusta sortuu tähän kuiluun. Orpogeenit ja se osa DNA:ta, joka koodaa solun toimintojen säätelyyn osallistuvaa RNA:ta, vahvistaa ylittämättömän kuilun olemassaolon. Perusaineenvaihdunnan ja rakenteiden geenejä vertailemalla rakennetut ”molekyylikellot” eivät kerro ”evoluutiosta” yhtään mitään, sillä niiden käyntinopeus vaihtelee. Niistä voidaan kyhätä sopivasti valikoimalla mitä tahansa ”sukupuita”. Uusdarvinistinen ”elämän puu” on kaatunut. Totuus suunnittelusta löydettiin ENCODE – analyysistä. http://creation.com/images/pdfs/tj/j28_1/j28_1_45-49.pdf

Evoluutio edellyttää ”sokeaa uskoa ihmeisiin”

Mielenkiintoista on, että uusateismin pääapostolin, Richard Dawkinsin, pääteoksen nimi on ’Sokea kelloseppä’. Evoluutio ei ole tieteellinen teoria vaan menneisyyden tutkimusohjelma, missä Luojan tai suunnittelun huomioon ottaminen on lähtökohtaisesti kielletty. Ei pidä sitten ihmetellä miksi suunnittelua ei ole havaittu!

Seuraavassa blogissa tarkastelen TIEDE – lehden tuoreita pohdintoja ja kerron lisää Darwinista ja hänen vaikutuksestaan.

[PR1]äärä