Mikä suomalaisille on pyhää?

Joulukuussa julkaistiin Pyhyyden ytimessä – Tutkimus suomalaisista arvoista ja pyhyyden kokemisesta. Julkaistu tutkimus on identiteettitutkimuksen viimeinen, neljäs osa, jossa pohditaan kysymystä: Mikä suomalaisille on pyhää?

Tutkimuksen ovat laatineet professori Anne Birgitta Pessi, yliopistonlehtori Henrietta Grönlund Helsingin yliopistosta sekä e2 Tutkimuksen tutkijat VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen. Suomen Kulttuurirahasto ja e2 ovat vastanneet yhdessä tutkimushankkeen suunnittelusta ja rahoituksesta.

SEKL_valona ja suolana 1kk

Mikä suomalaisille on pyhää tutkimuksen mukaan? Suurin osa suomalaisista (68%) pitää rakkautta ja läheisiä ihmisiä tärkeimpänä pyhyyden lähteenä. Myös rauha, oma koti ja lepo ovat pyhiä asioita yli puolelle (56%) suomalaisista. Turvallisuuden, terveyden ja ihmisarvon nimeää itselleen pyhäksi noin puolet suomalaisista. Luonto ja yksilönvapaus ovat myös monen pyhäksi mieltämiä teemoja. Henkisyys ja uskonnollisuus henkilökohtaisena kokemuksena on pyhää vain 16 prosentille ja kirkko, uskonto ja uskonnollinen yhteisö noin 15 prosentille suomalaisista.

Vanhasta testamentista löytyy 119 jaetta, joissa on sana pyhä sen perusmuodossa. Koko Raamatussa tällaisia jakeita on 176. Pyhäksi luonnehditaan Raamatussa muun muassa paikkaa, Jumalan kansaa, lepopäivää, uhria, lahjaa, paastoa, Jumalan nimeä, Jumalan Henkeä, lakia, käskyä, Jeesusta ja ennen kaikkea Jumalaa. Jopa niin, että todetaan vain Herran olevan pyhä (1. Sam. 2:2).

Minua puhuttelee se, että ilmestyskirjassa kuvatussa taivaallisessa jumalanpalveluksessa Jumalan valtaistuimen edessä ja ympärillä olevat neljä olentoa lausuvat taukoamatta päivin ja öin: “Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva.” (Ilm. 4:8) He eivät lausu esimerkiksi rakkaus, rakkaus, rakkaus tai hyvyys, hyvyys, hyvyys. Minulle se viestii sitä, että Jumala on ennen kaikkea pyhä.

Ihmisen on vaikea käsittää Jumalan pyhyyttä. Siihen liittyy jotain käsittämättömän suurta, majesteetillista ja pelottavaa. Nykyään harvemmin puhutaan Jumalan pyhyydestä, mikä näkyy ehkä myös julkaistun tutkimuksen tuloksissa, mikä suomalaisille on pyhää. Tutkimuksen tulokset heijastelevat Suomen tilaa yhtenä maailman maallistuneimmista maista.

Tutkimuksessa vastaajat saivat valita yhden tai useamman kohdan 17 vaihtoehdosta vastauksena kysymykseen: Mikä sinulle on pyhää? Vaihtoehtojen joukosta puuttuu yksiselitteisesti Jumala. Julkaistussa tutkimuksessa uskonnollisiksi itsensä kokeneista ihmisistä moni olikin laittanut avoimeen kommenttikenttään oman vaihtoehdon: Jumala tai Raamatun Jumala.

Toki vaihtoehdolla henkisyys ja uskonnollisuus henkilökohtaisena kokemuksena on haettu juuri tuota hengellistä vaihtoehtoa.

Pyhyyden ytimessä -tutkimuksessa oli tarkasteltu vastauksia ihmisten uskonnollisuuden mukaan, mikä onkin luontevaa, koska pyhyys käsitteenä linkittyy nimenomaan uskontoon ja uskonnollisuuteen.

Ei-uskonnollisille ihmisille tiede ja yksilönvapaus pyhinä arvoina korostuivat keskimääräistä useammin. Suurin osa hyvin uskonnollisista ihmisistä piti vastaavasti henkisyyttä ja uskonnollisuutta henkilökohtaisena kokemuksena pyhän samoin kuin kirkkoa, uskontoa tai uskonnollista yhteisöä.

Rakkaus ja läheiset ihmiset ovat pyhiä useimmille ihmisille uskonnollisuudesta riippumatta. Suomalaisten pyhyyden ytimessä on kristillisen kirkon sanomaan keskeisesti sisältyvä rakkauden teema. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Ihmisen syvin tarve on rakastaa ja tulla rakastetuksi. Julistetaan jatkossakin evankeliumia Jumalan rakkaudesta, mutta muistetaan kertoa myös Jumalan pyhyydestä. Jumala on rakkaus. Jumala on pyhä.

Hyvää ja siunattua uutta vuotta 2019!

PS Norvanto Hedelmästään puu tunnetaan