Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Matkalla sivistykseen

 

Kun seuraava kansalaisaloite jo odottaa eduskunnan käsittelyä, lienee syytä olettaa, että samaa länsimaisen sivistyksen korostamista on luvassa.

Ristiriitaisen vastaanoton saanut ehdotus siitä, että lakiin lisättäisiin yksi pieni lause haastaa sivistyksen jatkumisen. Tuon lauseen mukaan terveydenhoitohenkilökunnalle varattaisiin oikeus omantunnon syistä kieltäytyä osallistumasta raskauden keskeytyksiin. Tämä vastaava lause löytyy kaikista Länsi-Euroopan maiden lakikokoelmista Suomea ja kolmea muuta maata lukuun ottamatta. Tämä lause on kaikissa Pohjoismaissa jo olemassa.

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa

Nyt on siis oletettavissa, että Suomi pyrkii tässäkin pääsemään mukaan sivistyksen pariin. Juurihan tuon parisuhdelain yhteydessä korostettiin, että Suomen on välttämätöntä kulkea muiden Pohjoismaiden rinnalla. Nyt lienee oikein vahvistaa tätä yhteyttä.

Seuraava askel sivistysvaltioiden joukkoon edellyttääkin sitten suurempaa harppausta. Ei riitä yhden lauseen lisäys lakiin, vaan on laadittava kokonaan uusi sellainen.

Tuntui lähes uskomattomalta lukea Helsingin Sanomista tiistaina 9. joulukuuta, että Euroopasta löytyy kaksi valtioita, jotka hyväksyvät lapsiavioliitot. Ja mitkäs muut maat sieltä löytyvät kuin Ruotsi ja Suomi.

Nyt YK ja sen 193 jäsenmaata kehottavat jäsenmaitaan hyväksymään lain, joka sallisi avioliiton vain 18 vuotta täyttäneiltä. YK:n yleiskokouksen alainen ihmisoikeuskomitea edellyttää, että jokainen maa tekee kaikkensa, ettei ketään pakoteta avioliittoon. Ja mitä toteaa meidän oikeusministerimme? Helsingin Sanomien mukaan ”oikeusministeri Anna-Maija Henriksson toteaa, ettei ministeriö aio aloittaa valmistelua lain muuttamiseksi”.

Helsingin Sanomien kartta kertoi Euroopan tilanteen. Sen mukaan kaikissa muissa maissa Ruotsia ja Suomea lukuun ottamatta on edes jonkinlainen alaikäraja avioitumiselle. Meillä siis sallitaan lapsiavioliitot. Tosin tällaisella lailla ei liene suurtakaan merkitystä sen vuoksi, että suurin osa nuorista elää avoliitossa sen suuremmin avioliitosta välittämättä. Mutta onhan se kuitenkin jonkinlainen signaali, että lapsiavioliitot, joita toisaalta jossain muissa maissa kauhistellaan, meillä hyväksytään. Ja onhan se hiukan noloa olla mukana YK:ssa, jossa 193 maata tätä ehdottaa, ja YK:n mallioppilas Suomi ei tee asialle mitään.

Siinä siis seuraava askel kohti sivistysvaltiota. Vai onko sittenkin niin, että sivistyksen perusteet valitaan kovin valikoivasti? Yhdelle asialle käy sivistyksen perusteeksi se, että liitytään muiden sivistysmaiden joukkoon, kun taas jonkun toisen asian kohdalla juuri sillä selityksellä ei olekaan niin suurta painoarvoa. Näyttää enemmänkin siltä, että pääasiana on ajaa jotain asiaa, ja sille etsitään perusteet eri puolilta sen mukaan, miten ne sattuvat sopimaan. Yhteen asiaan sopii perusteluksi sivistys ja samankaltaisuus naapurimaiden kanssa, toiseen asiaan taas löytyy perustelut toisaalta.

Syvimmiltään sivistyksessä lienee kuitenkin kysymys ”sydämen sivistyksestä”, oikeastaan viisaudesta. Ja sitä onkin vaikeampi määritellä. Sellaista jokaiseen asiaan sopivaa yhtä perustelua ei taida ollakaan. Ja koska sekä asiat että perustelut vaihtelevat, juuri siksi tarvitaan sitä sivistyksen pohjavirettä, viisautta.

Toinen sivistyksen peruspilari rakentuu arvojen varaan. Ei ole olemassa ihmistä ilman arvoja, vaan jokaisen ratkaisut siitä, mikä on oikeaa ja väärää, rakentuvat jonkinlaisen arvomaailman varaan. Tosin siinäkin ilmenee vaikeuksia. Yksi suurimmista on se, miten elää johdonmukaisesti oman elämänkatsomuksensa mukaan. Jos perustaa yhden ratkaisun jonkinlaisen selityksen varaan, voiko rakentaa muutkin asiat sen saman varaan. Tämä on haaste myös meille kristitylle. Jos pohjalla on vaikkapa lähimmäisenrakkaus, niin sitä on helpompi osoittaa kauas, niille ihmisille, joita ei ehkä koskaan tapaa. Kun samaa rakkautta tulee osoittaa tässä lähellä oleville, oma elämänkatsomus joutuukin testiin.

Kuten yllä olevat esimerkit osoittavat, yhden ratkaisun kohdalla esitetty peruste liittyä länsieurooppalaiseen sivistykseen tulisi voida toimia perusteena myös muiden vastaavien ratkaisujen kohdalla. Jos näin ei ole, niin taidamme edelleen olla vasta matkalla sinne sivistykseen?