Elämäntaito: Lentokonemekaanikon hämmästyttävä ura: Mediatalon toimitusjohtaja Olavi Kumpulainen on nyt myös lähetyslentäjien puheenjohtaja

Luominen kertoo hedelmästä

 

Hedelmä-sanaa käytetään Raamatussa ensimmäisen kerran jo sen aloitusluvussa: ”Jumala sanoi: ’Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä.’ Ja niin tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä” (1. Moos. 1:11–12).

Myöhemmin ihmisen luomisen yhteydessä vielä todetaan Jumalan sanoneen: ”Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne” (1. Moos. 1:29).

Perheniemi neliöb. vkot 21-22. MJa

Hedelmän kantaminen on selvästikin Jumalan tahdon mukaista toimintaa. Luotuaan hedelmää kantavia kasveja hän totesi sellaisen asian olevan hyvä. Ja kun ihminen luotiin, hän kertoo, että hedelmäpuiden hedelmät eivät ole tarkoitettu puita itseään vaan toisia varten. Voisiko ajatella jopa niin, että hedelmäpuut joutuivat näkemään vaivaa toisten hyödyksi ja iloksi, vaikka puut tuskin sellaista pohtivat? Jumalan toimintatavasta luomisessa näkyy, että aivan ilmeisesti Jumala pitää hyvänä hedelmän kantamista, ja aivan erityisesti sitä, että myös kristitty kantaa hyvää hedelmää, ei itsensä vaan toisten hyväksi ja nautittavaksi.

Selvää on sekin, että hedelmän tuottaminen on Raamatun alun mukaan Jumalan uudeksi luovan sanan seurausta, sen aikaansaannos.

Kertoisivatko Raamatun alun maininnat hedelmää tuottavista kasveista ja hedelmien nauttijoista paitsi siitä, kuka tämän kaiken on tehnyt, myös siitä tärkeästä elämämme perusperiaatteesta, että Jumalan luomakunnassa luotu on tarkoitettu palvelemaan toista luotua? Viittasikohan Jeesuskin siihen totuuteen, kun hän Jumalan valtakunnasta puhuessaan kertoo suurimman olevan se, joka palvelee: ”Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija” (Matt. 23:11). Itsestäänkin Jeesus sanoo jakeessa Luuk. 22:27: ”Kumpi on suurempi, se, joka on aterialla, vai se, joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee.” Jumalakin palvelee ihmistä, samoin luomakunnassa luotu on kutsuttu toisen luodun palvelijaksi.