Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Lähetysjärjestöt Vantaan seurakuntayhtymän syynissä

 

Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on jo pariin otteeseen lähettänyt lähetysjärjestöille kyselyjä koskien muun muassa tasa-arvoa ja seksuaalivähemmistöjä. Vastausten perusteella neuvosto epäsi järjestöiltä avustukset. Kansanlähetys, Kylväjä ja Sanansaattajat sekä yksi seurakuntalainen lähettivät päätöksestä kukin oikaisuvaatimuksensa. Kaikki nämä hylättiin muun muassa sillä perusteella, että kirkon asiaan ottama kanta tai sen käytännöt eivät sido yhteistä kirkkoneuvostoa. Perustelu on hyvin erikoinen – eikä vähiten siksi, että järjestöjä moititaan juuri kirkon päätösten laiminlyömisestä.

Primus motorina tässä mielettömässä kampanjassa näyttää olevan kirkkoneuvoston jäsen Sari Roman-Lagerspetz, jonka lausuma on kirjattu pöytäkirjaan kielteisten päätösten tueksi. Hänen mielestään ”tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökohtien huomioon ottaminen on erityisen tärkeää tehtäessä lähetystyötä”, ja Vantaan seurakuntayhtymä tukee niitä lähetysjärjestöjä, joiden linjauksiin näissä asioissa se katsoo voivansa luottaa. Kylväjän hallituksen jäsen, juristi Jorma Lauronen toteaa lausumasta käyvän ilmi, ettei asiaa ole ratkaistu objektiivisesti kirkon virallisten linjausten pohjalta. Päätökset ovat perustuneet mielikuviin.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

On halventavaa, että lähetysjärjestöjen on alistuttava todistelemaan työnsä oikeutusta kirkossamme. Minusta niiden ei pidä mennä mukaan tähän loputtomaan vakuutteluun. Kun Lähetysseura joutuu välillä todistamaan, että se tekee kyllä julistustyötäkin, niin julistusta korostaneet viidesläiset järjestöt ovat nyt alkaneet todistella tekevänsä myös kokonaisvaltaista lähetystyötä. Jokainen lähetystyöhön perehtynyt tietää, että sana ja teot kulkevat käsi kädessä. Ei sitä tarvitse todistella.

Suosittelen jatkossa, että kun kirkkoneuvoston kokouksissa päätetään lähetystyöstä, luettaisiin ensin Jeesuksen lähetyskäsky: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” Lähetystyössä on ensi sijassa kyse ihmisten iankaikkisesta pelastuksesta, siitä että ihminen siirtyy kuoleman ja synnin vallasta elämään, ei maan päällisestä tasa-arvosta tai seksuaalikysymyksistä.