Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kulje “Hengessä”

 

Hengessä voit matkustaa mihin tahansa maahan maailmassa. Voit tavoittaa tavoittamattomia, kun olet polvillasi. Todellakin, sinun salainen kammiosi voi toimia keskuksena Jumalan Hengen työssä jonkun kansakunnan parissa. 

Ajattelen Abrahamin esimerkkiä. Hän rukoili jumalattoman, pahan Sodoman puolesta. Herra vastasi hänelle: ”Jos löydän Sodomasta viisikymmentä hurskasta, niin heidän tähtensä minä säästän koko kaupungin.” (1. Moos. 18:26)

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Kun Abraham kuuli tämän, hän alkoi neuvotella Herran kanssa. Hän kysyi: ”Entä jos niistä viidestäkymmenestä puuttuu viisi? Hävittäisitkö viiden vuoksi koko kaupungin?” (18:28) Abraham siis kysyi: ”Herra, entä jos kaupungissa on vain 45 vanhurskasta? Entä jos vain niin moni rukoilee? Tai, jos vain kymmenen ihmistä etsii sinun tahtoasi? Jos kymmenen pyytää, säästätkö silloin kaupungin?”

Jumala vastasi: ”Niiden kymmenen takia jätän sen hävittämättä.” (18:32)

Nämä jakeet kertovat meille jotain Jumalasta. Hän on valmis säästämään kokonaisia kaupunkeja ja yhteisöjä, jos hän löytää heidän joukostaan vanhurskaita. Hän tarkoittaa ihmisiä, jotka etsivät Herran kasvoja kaupungin ja yhteisön puolesta.

Herra menee asiassa jopa pidemmälle. Hesekielin kirjan luvussa 22 Jumala puhuu yhdestä ainoasta rukoilevasta uskovasta, joka seisoo muurin aukossa: ”Minä etsin heidän joukostaan miestä, joka vahvistaisi muurin, seisoisi lujana sen aukossa ja torjuisi maataan uhkaavan tuhon, mutta sitä miestä en löytänyt.” (Hes. 22:30) 

Tämän Hesekielin profetian aikaan Israel oli hengellisesti saastunut. Profeetat olivat maallistuneet ja rikkoivat Jumalan lakia oikealla ja vasemmalla. Kansa oli ahdistunut, kiisteli kaikesta, täynnä himoja ryöstäen toinen toisiaan. Yksikään heidän joukossaan ei huutanut Jumalan puoleen. Silti Jumala olisi säästänyt koko kansan yhden rukoilijan vuoksi.

Jos et voi fyysisesti matkustaa eri kansojen pariin, voit olla yksi muurinaukossa seisoja, esirukoilija. Meidän tulee auttaa ja tukea niitä, jotka ovat uhrautuneet ja lähteneet. Kun Paavali kirjoittaa matkoistaan, hän mainitsee paitsi Timoteuksen ja Tiituksen olleen hänen tukenaan, myös Lyydian ja monen muun kultaisen naisen auttaneen häntä. He olivat kaikki antautuneita palvelijoita, joiden avulla evankeliumi on levinnyt maailman ääriin saakka.