Kristinuskon ydin lyhyesti sanottuna

 

Miten voisit esittää lyhyesti ja konkreettisesti kristillisen uskomme perusidean henkilölle, joka ei tiedä mitään uskostamme? Kun tapaan Kiinassa ateisteja, horoskooppiuskovaisia tai suurten maailmanuskontojen seuraajia, sanon heille näin:

Meidän uskomme on kaksituhatta vuotta sitten alkanut ja yhä ihmiseltä toiselle jatkuva katkeamaton todistajien kertomus, joka sanoo: Ihmiskunnan historiassa on vain yksi henkilö, joka on voittanut kuoleman, hän elää ikuisesti!

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Hän tarjoaa sinulle läheistä ystävyyttään. Hänen ystävänään myös sinä tulet kerran voittamaan kuoleman, nouset haudastasi ikuiseen elämään!

Näin sydämesi kaipuu päättymättömään hyvyyteen, rakkauteen ja iloon saa täyttymyksensä. Sinä ja sinulle rakkaat ette raukea yksinäiseen kylmään olemattomuuteen, pimeyteen, lopulliseen unohdukseen.

Tämä siis on lyhyt määritelmäni uskostamme.

Lisäksi voimme todeta: Kristinusko alkoi liikkeenä, joka julisti: ”Tämän Nasaretilaisen, jonka te tapoitte, on Jumala herättänyt kuolleista ja tehnyt Israelin Messiaaksi ja koko maailman Pelastajaksi. Me olemme sen silminnäkijät ja todistajat.” ”Minkä olemme omin silmin nähneet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme.”

Ilman Jeesuksen historiallista, konkreettista, ruumiillista ylösnousemusta kristinuskoa ei olisi koskaan edes syntynyt. Ei olisi ollut mitään sanomaa kansoille vietäväksi.

Kuoleman voittaminen tekee Jeesus Nasaretilaisesta täysin erilaisen verrattuna muihin uskontojen perustajiin, viisauden opettajiin, profeettoihin ja filosofeihin. Ihmiskunnan historiassa kenenkään toisen ei edes väitetä voittaneen fyysistä kuolemaa. Nasaretilainen on täysin ainutlaatuinen.

Jeesuksen ylösnousemus myös osoittaa, että hän oli enemmän kuin vain vaeltava profeetta tai pyhä mies. Hänen suuret väitteensä, kuten ”joka on nähnyt minut, on nähnyt Jumalan”, ”Isä ja minä olemme yhtä”, ”minä olen tie, totuus ja elämä”, ”sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä” jne. ovat kaikki totta. Jumala itse allekirjoittaa Jeesuksen väitteet herättämällä hänet kuolleista.

Ylösnousemus myös todistaa, että Jeesuksen risti ei ollut vain pyhän miehen epäoikeudenmukainen traaginen loppu, vaan itsensä Jumalan Pojan kuolema.

Päästäksemme ikuiseen elämään meidät pitää puhdistaa saastaisuudestamme. Jumalan valtakuntaan ei voi päästä mitään pahaa tai väärää. Kuoleman voittanut Jumalan Poika tarjoaa meille pääsylipun ikuiseen valtakuntaansa pesemällä meidät puhtaiksi synnistämme pyhällä sovintoverellään.

Itse menetin isäni kolmivuotiaana ja äitini kolmetoistavuotiaana. Sen jälkeen olen ajatellut kuolemaa elämäni jokaisena päivänä. Elämäni on kuolemaan valmistautumista. Kuoleman voittanut Jeesus on minulle elämänuskon, jaksamisen, toivon, hyvyyden  ja ilon ainut lähde.

Jeesuksen konkreettinen, ruumiillinen ylösnousemus avaa hyvin perustellun toivon jokaiselle yksilölle, koko ihmiskunnalle ja Jumalan luomalle maailmalle.

Jeesuksen ylösnousemus osoittaa olemassaolomme tarkoituksen: Ikuinen hyvyys, rakkaus ja ilo ovat totta – tämä kaikki odottaa meitä historian lopussa, kun Jumala luo kaiken uudeksi!