Kristillisen todistuksen vahvistaminen

 

Kirkolliskokouksessa käsiteltiin marraskuussa 2021 Pekka Simojoen edustaja-aloitetta evankelioimisen vahvistamisesta luterilaisessa kirkossa. Aloite päättyi viiteen ponsiesitykseen. Se sai kirkolliskokouksen täysistunnossa myönteisen vastaanoton. Aloite lähetettiin työstettäväksi piispa Seppo Häkkisen johtamaan kirkolliskokouksen käsikirjavaliokuntaan. Sain olla kuultavana valiokunnassa ja sain myös erillisen pyynnön kirjoittaa kattavan selvityksen evankelioimisesta ekumeenisessa keskustelussa viimeisten kymmenien vuosien aikana “meillä ja maailmalla”. Se on julkaistu Kirkon ulkoasiain osaston Reseptio-lehdessä 1/2022 (s. 62–136).

Käsikirjavaliokunta esitti perusteellisen 51-sivuisen mietintönsä toukokuussa 2022 kirkolliskokouksen täysistunnossa. Mietintö hyväksyttiin, ja sen viidestä ponnesta kolme lähetettiin kirkkohallitukselle, jota kehotettiin 1) laatimaan kiireellisesti seurakuntien evankelioimistoimintaa varten käytännön toimintaperiaatteet ja viestittämään ne hiippakuntien kautta kirkon kasvun vahvistamiseksi, 2) kehottamaan seurakuntia laatimaan tavoittavan ja säännöllisesti päivitettävän evankelioimistoiminnan suunnitelman, 3) selvittämään, miten evankelioimisen opettaminen liitetään läpäisyperiaatteella kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulutukseen. Lisäksi hiippakuntia kehotettiin järjestämään kirkkoherrojen kokouksia evankelioimistoiminnasta.

Dei Neliöb. 4.-7.3.

Kirkkohallitus ryhtyi toimiin ja asetti kymmenen hengen työryhmän laatimaan evankelioimisen linjaukset Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa seurakuntia varten. Olen saanut olla työryhmässä mukana käsittelemässä monesta näkökulmasta ei ainoastaan evankelioimisen keskeistä asemaa seurakuntien toiminnassa vaan kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti evankelioimisen toimintamuotoja. Yhtenä erillisenä kysymyksenä olemme selvittäneet myös digitalisaation merkitystä evankelioimistoiminnassa. Ehdotuksemme valmistuu kevään 2024 lopulla.

Tämä työskentely konkretisoitui minulle yhtenä lauantaina. Käyn kuntosalilla, jossa treenaajat voivat itse valita sen musiikin, joka soi koko salissa. Viimeksi salille tullessani ei kuulunut mitään, ja menin valitsemaan musiikkia. Listalla näkyvät aina viimeisimmät valinnat. Yllätyksekseni huomasin, että viimeisin valinta ei ollut joku rockia soittavista kanavista, vaan listalla luki “Psalmi 27” eli Herra on minun valoni ja apuni. En tiedä, kuka oli niin valinnut ja oliko hän antanut sanojen kuulua kaikille kuntosalilla. Olin hyvin otettu hänen huikeasta teostaan. Ei ole tullut meille mieleen työryhmässämme tällainen evankelioimisen muoto, kristillisen todistuksen antaminen. Siunaan sinua tuntematon kuntosalin käyttäjä.