Kirjablogi: Jeesuksen jälkeen kenties vaikutusvaltaisin ihminen

 

Trevor Galpin,  Paavalin tarina, Varhaiset vuodet, Päivä, 2019

Raamatussa Apostolien teot kertovat mitä Paavali teki. Paavalin kolmetoista kirjettä kertovat hänen teologiastaan ja seurakuntakäsityksistään. Mutta millainen ihminen hän oli? Mikä oli hänen taustansa? Kuinka hän eli ja millaisten maailman tapahtumien keskellä hän lähetysmatkansa teki?

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

James Jordan sanoo kirjan esipuheessa Paavalin olleen Jeesuksen Kristuksen jälkeen ihmiskunnan historian kenties vaikutusvaltaisin henkilö. Jeesus avasi Paavalille Damaskon tiellä ilmestyessään oven, josta Paavali pääsi sisään näkemään ja oppimaan siihen saakka salattuja asioita. Tehtäväkseen Paavali sai näkemänsä ja oppimansa välittämisen maailmalle tavalla, joka ihmisenä vaeltaneelle Jeesukselle oli ollut vielä mahdotonta (Joh.16:12-16).

Trevor Galpin on tutkinut vuosikymmenien ajan kaikkea Paavaliin liittyvää. Hän on halunnut selvittää, kuinka lakihenkinen ja alkuseurakuntaa kiivaasti vainonnut juutalainen fariseus muuttui mieheksi, jolla oli syvällinen ilmestys Isä Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa, hänen rakkaassa Pojassaan.

Kirjassa on paljon Paavaliin liittyvää tutkimustietoa. Tutkitun tiedon aukkoja kirjoittaja on täydentänyt eläytymällä kyseisiin tilanteisiin ja tuoden esille niihin liittyvää taustatietoa. Tutkittu tieto, fakta on kirjassa selkeästi erotettu niistä osuuksista, joissa on turvauduttu ”faktioon”, faktojen täydentämiseen valistuneella fiktiolla.

Kirja on erittäin helppolukuinen, mukaansa tempaava ja monin paikoin suorastaan jännittävä. Raamatusta tutu tapahtumat ja henkilöt tulevat Trevor Galpinin kynän kautta uudella tavalla eläviksi ja kiinnostaviksi.

Kuun lukija katselee Paavalin elämää hänen aikansa yhteiskunnan ja kulttuurin kautta, hänelle avautuu Apostolien tekojen kertomuksiin ja Paavalin kirjeisiin uudenlaisia näkökulmia. Se, mikä tällä menettelyllä ”raskaassa teologiassa” menetetään, voitetaan käytännön asioiden elävöittämisessä. Kirja on syvästi hengellinen ja evankeliumin selkeänä esille nostava. Kirjan on suomentanut Tarja Nieminen.

Trevor Galpin ottaa esille monia sellaisia Paavaliin liittyviä asioita, joita Raamattua lukiessa ei välttämättä tule tiedostaneeksi. Paavalin julistuksessa painopiste on erilainen kuin Pietarin ja muiden apostolien julistuksessa. Paavalille risti ei merkinnyt tuomiota ja katumusta vaan pelastusta. Paavali oli myös ensimmäinen, joka julisti Jeesuksen veren merkitystä. Muiden teksteihin se tuli vasta myöhemmin.

Kirjassa paneudutaan huolellisesti kysymykseen, pitäisikö pakanoista ensin tulla juutalaisia, ennen kuin he voivat tulla kristityiksi. Paavalin tiukkuutta, Pietarin horjuntaa ja Jerusalemin kokouksen tapahtumia kuvataan kuin jännitysnäytelmää. Kiinnostavaa on myös osuus, missä kirjailija listaa pitkän rivin käännösvirheitä, jotka hämärtävät Paavalin selkeää kirkasta ja selkeää julistusta Isän sydämestä ja rististä.

Yhteenveto

Trevor Galpin on vuosikymmenien aikana koonnut monenlaista Paavalin liittyvää aineistoa. Siitä hän on rakentanut Paavalin elämästä ja työstä kronologisen kokonaisuuden. Apostolien teoista ja Paavalin kirjeistä tuttuja tapahtumia hän on elävöittänyt kertomalla, millaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa Paavali eli ja toimi. Tutkimuksen aukkopaikkoja Galpin on täydentänyt romaanin muodossa kirjoitetuilla valistuneilla arvauksilla siitä, miten tapahtumat ovat todennäköisesti edenneet. Tuloksena on helppolukuinen ja monin paikoin jännittävä ja syvästi hengellinen kirja, joka innostaa syventymään Apostolien tekoihin ja Paavalin kirjeisiin.