Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

KHO: Kirkon avioliittokäsitys ei ole epäselvä

 

Kollegani, teologian tohtori ja dogmatiikan dosentti Juha Ahvio kirjoitti hiljattain ajankohtaisen ja tärkeän kirjoituksen, jossa hän arvioi KHO:n päätöksen merkitystä kirkon avioliittokäsitykselle. Lainaan tähän vain muutaman kappaleen tuosta lukemisen arvoisesta tekstistä, joka löytyy Patmos Lähetyssäätiön blogilta kokonaisuudessaan.

Ahvio kirjoittaa muun muassa:

Sansa neliöb. 1.-30.5.

KHO:n nyt syyskuussa 2020 tekemä ratkaisu on erittäin merkittävä ja täysin päinvastainen kuin mitä kirkolliset sateenkaariaktivistit juridiselta koepalloltaan odottivat. Aktivistien koepallo- ja ennakkotapaushanke meni tältä osin pahasti pieleen.

KHO kumosi alemman oikeusasteen virheellisen päätöksen ja osaltaan vahvisti, että kirkolla kuten muillakin uskonnollisilla yhdyskunnilla on perustuslaillisesti turvattu uskonnonvapauteen nojaava autonominen asema, joka on tähänkin asti kvalifioinut kirkon pappien virkamiesstatusta. KHO totesi, aivan oikein, että kirkon avioliittonäkemys on selvä ja muuttumaton. Kirkon avioliittonäkemys ja sen mukaisten vihkimysten toimittaminen eivät ole minkäänlaisessa epäselvässä eivätkä sääntelemättömässä tilassa, kuten kirkolliset sateenkaariaktivistit ovat jatkuvasti väittäneet asianlaidan olevan.

KHO:n ratkaisun mukaan kirkon avioliittonäkemys ei ole muuttunut eikä epäselvä, ei sen enempää teologisesti, eettisesti kuin hallinto-oikeudellisjuridisestikaan. KHO vahvisti myös, että vuoden 2017 avioliittolakimuutos ei alkujaankaan vaikuttanut eikä edelleenkään vaikuta kirkkoon eikä mitenkään automaattisesti kirkkoa velvoittavasti. Tästä syystä tämä lakimuutos ei edellyttänyt eikä edellytä kirkolta mitään lisämäärittelyitä eikä alkujaankin selvän avioliitto- ja vihkimisnäkemyksensä uudelleen toistamista. Lisäsäännöksiä ei tarvita, koska sisältö on, sukupuoliulottuvuudenkin osalta, täysin selvä ilmankin.

KHO:n ratkaisu vahvistaa asioiden olevan kirkollisen avioliittonäkemyksen ja vihkimiskäytännön osalta juuri siten, kuten Oulun tuomiokapituli katsoi määrätessään Árpád Kovácsille varoituksen ja kuten itse kirjoitin artikkelissani vuonna 2019.

Ennen kaikkea: KHO:n ratkaisu vahvistaa ja toteaa, että maallisenkin oikeuden näkökulmasta kirkon näkemys avioliitosta on, että kyseinen instituutio on miehen ja naisen välinen instituutio. KHO:n ratkaisu perusteluineen osoittaa, että kirkollinen ja kristillinen näkemys avioliittoinstituutiosta miehen ja naisen välisenä on täysin perustuslaillisesti hyväksyttävä ja juridisesti oikeutettu vuoden 2020 Suomessa. Tällainen perinteinen näkemys avioliitosta ja sen olemuksesta ei siten ole mitenkään syrjivä, rasistisuudesta puhumattakaan.

Lue teologina tohtori Juha Ahvion koko kirjoitus Patmoksen blogilta.