Kaikkiin synteihin syyllistynyt

 

Tulkinnan esittäneen raamatuntutkijan mukaan Jaakobin mielessä on ajatus, että käskyt kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Emme pysty rikkomaan vain yhtä käskyä, vaan yhtä käskyä rikkoessamme tulemme rikkoneeksi myös muita käskyjä. Välitön reaktioni tuohon oli, ettei Jaakob tätä tarkoittanut. Asiayhteyshän osoittaa, mikä Jaakobilla oli mielessä: ”Hän, joka sanoi: ’Älä tee aviorikosta’, sanoi myös: ’Älä tapa.’ Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat.” (Jaak. 2:11) Jaakob ei sanonut, että tappaessasi syyllistyt myös aviorikokseen, vaan että syyllistyt lainrikkomiseen.

Kun sitten olen alkanut kirjoittaa noiden käskyjen selityksiä, olen huomannut, että tutkijan tulkinnassa piilee sittenkin viisaus. Jeesus antoi esimerkin, jonka mukaan käskyt tulee ymmärtää laajasti. Esimerkiksi viides käsky ”älä tapa” ei kiellä vain konkreettista tappamista, vaan myös kaikenlaisen toisen vahingoittamisen. Jeesuksen mukaan olemme ansainneet tuomion, jos kutsumme veljeämme hulluksi. Tällainen laaja näkemys käskyistä taas johtaa siihen, että käskyt voidaan nähdä ihmeellisellä tavalla toisiinsa kietoutuneiksi.

Dei Neliöb. 4.-7.3.

Otetaan esimerkiksi vaikka seitsemäs käsky ”älä varasta”. On helppo ymmärtää, että varastaessani rikon myös yhdeksättä käskyä ”älä tavoittele toisen omaisuutta” vastaan. Mutta varastaessani rikon myös ensimmäistä käskyä vastaan. Ensimmäinen käsky käskee pitämään Herraa yksin Jumalana ja turvautumaan yksin häneen. Varastaessani kuitenkin kiellän Jumalan, sillä hän on antanut lain, joka kieltää varastamisen. Lisäksi varastaminen on osoitus epäluottamuksesta Jumalaa kohtaan, koska varastaessani ajattelen, että minulle kuuluu jotain, mitä Jumala ei ole minulle antanut.

Entä miten varastaminen liittyy muihin käskyihin? Neljäs käsky kuuluu ”kunnioita isääsi ja äitiäsi”. Varastaessani tahraan paitsi oman maineeni myös isäni ja äitini maineen, ja saatan heidät huonoon huutoon. Sama soveltuu myös kuudenteen käskyyn ”älä tee aviorikosta”, sillä se kattaa avioliittoon liittyvän etiikan. Varastaessani tahraan myös puolisoni maineen ja saatan helposti myös parisuhteen ongelmiin. Esimerkkilistaa voisi jatkaa lähes loputtomiin.

Kymmenen käskyn laki on tiivistelmä Jumalan tahdosta ihmisille ja hän on antanut sen suojelemaan elämää. Jos rikomme sitä yhdessä kohden, rikomme elämää ja sen antajaa kohtaan. Koska jokainen on jossain kohti rikkonut Jumalan lakia vastaan, on jokainen siten rikkonut sitä kaikissa kohdin. Olisimme kaikki todella toivottomia kadotustuomiota odottavia lainrikkojia, ellei meidän tuomarinamme olisi meidän vapahtajamme Jeesus. Hän on kärsinyt kaiken vaadittavan meidän takiamme, että me saisimme armon.

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie