Päihittääkö Kiina USA:n kristittyjen määrässä?

 
Kirkkokansaa.

Runsaat 20 vuotta sitten Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian uskonnollisen tutkimusinstituutin tutkija haastatteli Pekingissä kiinalaisia kristittyjä. He kaikki myönsivät, että kristillinen syntikäsitys on ristiriidassa perinteisen kiinalaisen näkemyksen kanssa. Monet myönsivät myös, että uskoontulo oli pitkä, tuskallinen prosessi, jonka seurauksena kristityt joutuivat uusin silmin tarkastelemaan kiinalaisia perinteitä ja hylkäämään vuosikymmeniä vallassa olleen ateismin.

1990-luvun lopulla tutkijan haastattelemilla kristityillä oli pessimistinen näkemys Kiinasta. Rikollisuus lisääntyi, ihmiset palvoivat rahaa, ja moraalinen selkäranka oli katkennut. He näkivät kristillisen uskon ainoana vastauksena ongelmiin.

SEKL Neliöb. 5.-11.12. MJa

Vaikka tutkijalla itsellään ei ollut kristillistä vakaumusta, hän myönsi kristittyjen tehneen häneen vaikutuksen vilpittömyydellään ja ystävällisyydellään. ”Kun olin heidän kanssaan, koin heidän sisäisen puhtautensa, hyvyyden, uskon ja rakkauden. He vilpittömästi uskoivat, että kristillisyys voi pelastaa Kiinan”, totesi tutkija.

Kristittyjen määrän kasvusta on rohkeita arvioita

Tänään kristilliset mediatoimijat ovat yhtä mieltä siitä, että viimeksi kuluneiden 70 vuoden aikana kristillisyys on saanut tilaa kiinalaisten sydämissä. Esimerkiksi vuonna 1995 hongkongilainen tutkimuslaitos sai selville, että eräällä kristillisellä mediatoimijalla oli peräti 10 miljoonan ihmisen yleisö kymmenessä kiinalaisessa kaupungissa.

Näkemykseen kristinuskon kasvusta yhtyy professori Fenggang Yang, Purduen yliopiston sosiologian professori. Hän arvioi, että vuoteen 2025 mennessä Kiinassa on 160 miljoonaa kristittyä. Se ylittäisi kristittyjen määrän jopa Yhdysvalloissa. Hän jatkaa ennustettaan arvioiden rohkeasti, että vuonna 2030 Kiinassa olisi peräti 247 miljoonaa kristittyä.

Kristilliset mediatoimijat eivät liene yhtä innokkaita ennustamaan kasvua, koska he ymmärtävät mediatoiminnan rajoitukset. Mutta kristillisyys voi rajoituksista huolimatta kasvaa.

Miksi kiinalainen kääntyy kristityksi?

Alussa mainitun tutkijan aineistosta ilmenivät syyt, miksi kiinalaiset kääntyvät kristityiksi: (1) toisten kristittyjen todistus, (2) vaistonvarainen tunne Jumalan olemassaolosta ja kristinuskon sopivuudesta heille, (3) henkilökohtainen hengellinen kokemus, (4) henkilökohtaiset kriisit ja elämäntarkoituksen etsiminen ja (5) tulla Jumalan parantamaksi.

Kukaan ei maininnut mediaa. Toki mediaa välittää toisten kristittyjen todistuksia, ilmoittaa Jumalan olemassaoloa ja kertoo elämän tarkoituksesta. Eli välillisesti media on mukana yhteisessä todistuksessa.

 
Sansa artikkeliban. 14.11.-31.12. MJa