Jos Israel on apartheid-valtio, niin sitten on Suomikin

 

Kävin hiljattain kirjeenvaihtoa erään isossa mediatalossa työskentelevän toimittajan kanssa liittyen Ukrainan sotaan ja kysyin häneltä mielipidettä 20.9. Times of Israelin blogissani julkaisemaani kirjoitukseen, jossa pohdiskelin voisiko Ukrainan sota loppua samalla lailla kuin joidenkin Israeliin hyökänneiden maiden kohdalla, eli että vihollinen vain pakenee omalle alueelleen eikä suostu neuvottelemaan rauhaa sodan voittaneen osapuolen kanssa.

Yllätyksekseni tämä toimittaja ei vastauksessaan kommentoinut ollenkaan esittämääni skenaariota, mutta alkoi syyttää Israelia apartheidista ja kehotti minua käymään Gazassa. Lisäksi hän totesi että joukkotuhoasevaltio Israel terrorisoi palestiinalaisia.

IK-opisto Neliöb. 19.2.-3.3.

Turvatessaan kansalaistensa turvallisuutta rajoittamalla sekä Gazassa että ns. länsirannan palestiinalaisalueilla asuvien palestiinalaisten vapaata liikkumista, Israelia on vuosikymmenten ajan syytetty niin rasistiseksi kuin apartheid-valtioksikin monien toimittajien, poliitikkojen ja kansalaisjärjestöjen toimesta.

Israelin asettamien rajoitusten taustalla on vuosikymmenten ajan jatkuneet eri palestiinalaisryhmien ja ns. yksinäisten susien toteuttamat väkivaltaisuudet ja terrori-iskut, jotka ovat vaatineet tuhansien israelilaisten hengen ja luovat jokapäivästä pelkoa ja uhkaa erityisesti Israelin juutalaisille kansalaisille. Siksi näitä rajoituksia on tehostettu niin lainsäädännöllä kuin turva-aidoilla, tarkastuspisteillä ja monin muin keinoin.

Harjoittaako Suomi apartheidia?

Kun olen Putinin aloittaman Ukrainan-sodan aikana seurannut Suomen valtiojohdon ja viranomaisten toimintaa suhteessa Venäjään ja sen kansalaisiin, en ole välttynyt pohtimasta löytyykö Suomen toiminnasta vastaavia aprtheidin tunnusmerkkejä, joista Israelia on vuosikymmenten ajan syytetty.

Yksi keskeisistä Israelin toiminnan kyseenalaistavista kysymyksistä on ollut, että miksi tavallisten palestiinalaisten liikkumista täytyy rajoittaa sen takia, että vain jotkut yksittäiset ryhmät tai yksilöt ovat syyllistyneet väkivaltaisuuksiin?

Saman perusteen voi nyt kyseenalaistaa Suomenkin kohdalla: miksi tavallisen venäläisen toimintaa ja liikkumista pitää rajoittaa, kun kyseessä on vain maan poliittisen ja sotilasjohdon toteuttama operaatio, joka ei ole miltään osin edes kohdistunut Suomeen?

Kuitenkin valtioneuvosto päätti 29.9.2022 antamallaan periaatepäätöksellä lopettaa tavanomainen turismi ja siihen liittyvä kauttakulku kokonaan seuraavalla perusteella:

Tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti Venäjän federaation kansalaisten maahantulo turismitarkoituksessa Suomen alueelle tai Suomen alueen kautta muihin Schengen-maihin muodostaa sellaisen vaaran Suomen kansainvälisille suhteille, että tämä vaara on valtioneuvoston käsityksen mukaan perusteltua huomioida viisumeita myönnettäessä, viisumeiden voimassaolon edellytyksiä arvioitaessa ja henkilön saapuessa maahan osana maahantulon edellytysten arviointia.

Siis päätöksen perusteena oli se, että aiempi viisumikäytäntö voisi muodostaa vaaran Suomen kansainvälisille suhteille.

Monissa keskusteluissa ja viimeksi A-studiossa 18.10.2022 kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen suulla selitettiin kaikkiin venäläisiin kohdistuvaa maahantulokieltoa sillä, että emme tiedä, tuleeko maahan tavallisten ihmisten seassa vaarallista ainesta, joka saattaisi aiheuttaa turvallisuusuhkaa maallemme ja sen kansalaisille. Itse valtioneuvoston päätöksessä tästä turvallisuusuhkasta ei mainittu sanaakaan.

Mietin itsekseni, että minkälainen vastalauseryöppy Israelia kohtaan olisi noussut, jos se olisi perustellut joitakin palestiinalaisiin kohdistuvia rajoituksia maan ulkosuhteisiin vaikuttavilla haitoilla.

Mielenkiintoinen ja yllättäväkin linjaus tuli tasavallan presidentiltä liittyen venäläisten Suomessa omistamiin kiinteistöihin (IS 29.9.2022):

– Meillä on nähty tähän asti kiinteistön tai asunnon omistaminen Suomessa viisumin saantia tukevana seikkana. Minusta se ei ole tarpeen. Vaan olisi ehkä syytä nyt ilmoittaa selvästi, että Suomessa ilmoituspäivän jälkeen hankittava kiinteistö ei muodosta mitään erityistä perustetta viisumin saantiin. Tällä ehkä voitaisiin välttää niitä omistuksenjakoja, joita nähdään tai ehkä myöskin kiinteistökauppoja, joista moni on ollut huolissaan.

Kuinkahan maailman johtajat ja media olisivat reagoineet, jos tämä lausunto olisi tullut Israelin presidentiltä tai pääministeriltä?

Presidentti Niinistön ehdotus kuitenkin päätyi valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta Rajavartiolaitoksen sivuille seuraavassa muodossa:

Henkilön on perusteltava asunnon tai kiinteistön huolto- tai hoitotyön välttämättömyys. Välttämättömyys arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Maahantulo voidaan sallia ko. perusteella yhdelle kiinteistön omistajaksi merkitylle henkilölle. Perheen tai seurueen matkustaminen kiinteistön välttämättömiin huolto- ja hoitotyöhön ei ole sallittua.

Venäläisten hankkimien kiinteistöjen luvanvaraisuus on sekin ollut noussut hallituksen ja puolustusministeriön agendalle ja nyt jopa kiinteisöostojen täyskieltoa suunnitellaan.

Entä jos Israel olisi asettanut vastaavia rajoituksia palestiinalaisten omistamille kiinteistöille ja niiden hankinnalle?

Lisäksi Suomi on mukana EU:n pakotelinjassa, jonka perusteella tavallisilta venäläisiltä takavarikoidaan yli 300 euron arvoiset luksustuotteet. Lisäksi pakotteiden kohteena on mm. tietokoneiden ym. tavanomaisen elektroniikan vienti Venäjälle.

Entäpä, jos vastaavat rajoitukset koskisivat tavallisia palestiinalaisia?

Eduskuntapuolueet päättivät yksimielisesti 18.10.2022 rakentaa itärajalle turva-aidan. Muistan, että rajua kritiikkiä ovat suomalaisilta poliitikoilta saaneet niin Israelin kuin presidentti Trumpin USA:n etelärajalle rakentamat aidat ja muurit.

Vasta kun uhka konkretisoituu, ymmärrys lisääntyy

Älä ymmärrä minua väärin: kannatan ehdottomasti ja varauksetta Suomen ja EU:n Venäjään ja myös tavallisiin venäläisiin kohdistuvia pakotteita, kieltoja ja rajoituksia, siitä huolimatta, että maamme ei ole ollut minkäänlaisen Venäjän sotilaallisen tai väkivaltaisen hyökkäyksen kohteena.

Samalla haluan auttaa niin lukijoitani kuin maamme poliittisia päättäjiä ymmärtämään, että päinvastoin kuin Suomi, Israel on koko 74-vuotisen olemassaolonsa ajan elänyt jatkuvan sodan, terrorin ja väkivallan uhkan kohteena, mikä on pakottanut sen asettamaan rajoituksia Gazassa ja länsirannalla asuvalle palestiinalaisväestölle, jonka keskeltä uhka on poikkeuksetta konkretisoitunut.

Kun Israelia arvioidaan, kannattaa ottaa ohjeeksi Suomenkin hallituksen hyväksymän Kansainvälisen holokaustin muistoa kunnioittavan liiton (IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance) antisemitismimääritelmän Israelia koskeva kohta:

Kaksoisstandardien soveltaminen vaatimalla Israelilta käyttäytymistä, jota ei odoteta tai vaadita miltään muulta demokraattiselta kansakunnalta.

Jos Israel on apartheid-valtio, niin sitten on Suomikin.

Jos Suomi ei ole apartheid-valtio, niin ei ole Israelkaan.